Czerwiec 1st, 2011 by Łukasz Sosna

Prezydencja- to kierowanie przez 6 miesięcy pracami Rady Unii Europejskiej. Państwo, które przewodniczy Radzie:

 • koordynuje formalnie i nieformalne spotkania unijne
 • wypracowuje porozumienia pomiędzy członkami Unii
 • reprezentuje Radę przed Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Trio Prezydencji- to grupa trzech państw obejmujących kolejno po sobie przewodnictwo w Radzie UE. Współpracują one ze sobą przez 18 miesięcy, nadając wspólny kierunek rozwoju UE. Każde trio składa się z państwa dużego i państw mniejszych, w każdej trójce są kraje starej i nowej Unii.

Rada Unii Europejskiej- Rada to najważniejszy organ decyzyjny Unii:

 • współtworzy prawo unijne w porozumieniu z innymi instytucjami
 • reprezentuje państwa członkowskie: w jej posiedzeniach uczestniczą ministrowie z każdego kraju Unii odpowiedzialni za omawianą dziedzinę
 • decyduje o polityce i rozwoju Wspólnoty z uwzględnieniem interesów wszystkich państw członkowskich.

Priorytety polskiej prezydencji:

 • Dobry Budżet 2014-2020 Na czas polskiej Prezydencji przypadają negocjacje unijnego budżetu na lata 2014-2020. Od tego, jaki on będzie, zależy rozwój Polski i całej Unii.
 • Wschodni Partnerzy Dążymy do integracji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską. W czasie polskiej Prezydencji w Warszawie odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego.
 • Rozkręcony Unijny Rynek Polska Prezydencja będzie postulować wzmocnienie rynku wewnętrznego UE przez rozwój swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.
 • Unia Pełna Energii Polska proponuje głęboką dyskusję na temat nowych rozwiązań prawnych, które pozwolą zachować konkurencyjność europejskiego sektora energetycznego.
 • Bezpieczna Europa Polska Prezydencja będzie dążyć do podniesienia sprawności UE w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, pogłębienia współpracy państw członkowskich w dziedzinie obronności oraz partnerstwa z NATO.
 • Coraz Mądrzejsza Europa Inteligentny, zrównoważony i obejmujący wszystkich obywateli UE wzrost gospodarczy wymaga pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego państw członkowskich.

Ważne Wydarzenia w Roku Polskiej prezydencji

 • szczyt partnerstwa wschodniego
 • europejski rok wolontariatu
 • europejski kongres kultury
 • forum rynku wewnętrznego UE
 • 50-lecie utworzenia OECD
 • 15-lecie członkostwa polski w OECD

W szkole PG 17 odbyła się wymiana uczniowska. Do naszej szkoły przyjechali Niemcy. Ucznowie 17 przygotowali na powitanie wiele wspaniałych potraw europejskich. Odbyła się impreza integracyjna, aby się z nimi zintegrować. Dyskoteka trwała od 18 do 21. Wszyscy wspaniale się bawili. W następnym dniu odbył sie wielki festyn. Były na nim wspaniałe atrakcje. Nasi goście zagrali z naszą reprezentacją szkolną towarzyski mecz z siatkówki. Udało nam się godnie reprezentować naszą szkołę i wygraliśmy.

Uczniowie naszej szkoły porozumiewali się z gośćmi na swoje możliwości a czasem prosili o pomoc starszych kolegów.

Informacje zostały zaczerpnięte z Oficjalnej strony polskiej Prezydencji www.pl2011.eu