Festiwal nauki odbył się 1 czerwca roku 2011, od godziny 9.00 do godziny 14.00. Składał się z 2 części: sportową i naukową. Na 1 odbywały się konkurencje fizyczne i mecze uczniów z nauczycielami. Nie uczestniczyłem w festiwalu, ponieważ przygotowywałem projekt pod tytułem: „Prawo autorskie, czyli jak korzystać legalnie z internetu”. Nasza grupa składała się z 5 osób, pomagała nam nasza wychowawczyni. Prezentowaliśmy swój projekt oraz ankietę, a także skorzystaliśmy z quizu.

Prezentowaliśmy 10 razy: przed IV klasą, V i VI. Uczniowie z IV-V chodziły klasami, zaś VI po 2 mieszane grupy. Moja grupa mimo upału i konfliktu poradziła sobie z przedstawieniem naszej pracy. Najtrudniej miał mój kolega Paweł, bo musiał prezentować parę slajdów i ankietę. Najłatwiej prezentowało się nam przed V klasą, a najtrudniej przed najmłodszymi. Szczegółowo nie wiem co działo się na boisku, ani w innych salach, lecz koledzy wyjawili mi, że wygraliśmy z dziewczynami aż 16:0.

Po kilku godzinach pracy wreszcie mogliśmy spokojnie odpocząć. Dostaliśmy pamiątkowe dyplomy i podziękowania od opiekunów.

Pani od języka polskiego prosiła nas żebyśmy wypisali nowe umiejętności jakie dał nam Tik i Szkoła z Klasą 2.0. Me nowe umiejętności wymienie od myśliników, poniżej:

- zaawansowane posługiwanie się programami Word i Power Point

-współpraca

-systematyczność

-korekta tekstu

-redagowanie tekstu

-informacje o prawie autorskim

-korzystanie ze źródeł

-sporządzanie bibliografii

-korzystanie legalnie z źródeł

-rozpoznawać wiarygodne źródła

-zakładanie bloga

-korzystanie z Wikipedii

-wstawianie tekstu

-wybieranie najważniejszych informacji

Józef Piusłudzki

25 maja 2011

Wielu z was słyszało o ważnej osobie w życiu polaków jaką był sławny na cały świat marszałek Józef Klemens Piłsudski.

Urodził się on w Zułowie 5 grudnia roku 1867. Był on 1 marszałkiem polski i dwukrotnym premierem. Był czwartym w kolejności dzieckiem – w 1864 urodziła się Helena, w 1865 – Zofia, a w 1866 – Bronisław Piłsudski. Po Józefie, którego w rodzinie nazywano Ziukiem, urodzili się także Adam, Kazimierz i Maria, Jan, Ludwika, Kacper oraz bliźnięta Piotr i Teodora (zmarły w wieku 1,5 roku). W roku 1913 zaczął służyć armii.

 28 lipca 1914 wybuchła wojna austriacko-serbska, dająca początek I wojnie światowej. Już następnego dnia Piłsudski wydał pierwsze rozkazy mobilizacyjne.  12 sierpnia 1914, po wkroczeniu legionów do Królestwa Kongresowego Piłsudski wydał odezwę, w której ogłaszał się komendantem wojsk polskich, podległych utworzonemu w Warszawie Rządowi Narodowemu.10 listopada 1918 Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członek Rady Regencyjnej, Zdzisław ks. Lubomirski oraz dowódca Komendy Naczelnej POW, Adam Koc. 11 listopada Piłsudskiemu została powierzona przez Radę Regencyjną kontrola nad wojskiem, a 12 listopada misja utworzenia rządu narodowego. Piłsudski postanowił sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, choć wiedział, iż „Nie ma stronnictwa, czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom”. Zmarł w Warszawie 5 maja w roku 1935.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski

Prawo autorskie -   pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu

Prawo pokrewne -  rodzaj praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich

Utwór – termin prawniczy z zakresu prawa autorskiego, który wg Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego.  Jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,  niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym

Twórca – osoba, która jest autorem danego materiału

Współtwórca – osoba pomagająca w tworzeniu materiału twórcy

Haker – osoba, która szuka i ewentualnie wykorzystuje dziury bezpieczeństwa w oprogramowaniu komputerowym

Piractwo medialne – potoczne określenie działalności polegającej na nielegalnym kopiowaniu i posługiwaniu się własnością intelektualną , bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiednich opłat

Jesteś piratem? Jeśli tak to zmień się lub żałuj. Niedługa przewodniczącykomitetu prawnego Senatu USA wystąpił za opracowaniem porgramu, który zdalnie niszczy  komputer nielgalnie ściągającego pliki obywatela. Dziwnie pogłoski od republikańskiego senatora Orrina Hatcha podczas przesłuchania w sprawie naruszania praw autorskich stanowią gwałtowną wzrost we frustrującej się walce przemysłu nielegalnego. W czasie debaty pświęconej pomysłom udaremniania wysiłków Użytkowników komputerów, którzy nielegalnie ściągają testy, muzykę, filmy z Internetu, senator Hatch zapytał reprezentantów przemysłu o metody niiszczenia komputerów, używanych do tego typu działalności. Eksperci prawni oświadczyli, że tego typu poczynania nie będą sprzeczne z ustawą przeciw hakerom. Senator sam jest kompozytorem i w ubiegłym roku zarobił 18 tys. dolarów z tytułu honorariów za skomponowane piosenki. Oświadczył on, że Kongres będzie musiał wyłączyć właścicieli praw autorskich z odpowiedzialności za niszczenie komputerów. Opowiedział się za opracowaniem technologii, która będzie dwa razy ostrzegać użytkownika komputera, że oddaje się nielegalnemu procederowi, a następnie niszczyć komputer.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Tajna-bron-na-sieciowych-piratow,wid,1074534,wiadomosc.html?ticaid=1c493

Marcin

Jak podała organizacja Business Software Alliance, aż 57% oprogramowania zainstalowanego w komputerach osobistych to pirackie kopie.
Oznacza to, że poziom tzw. poziom piractwa w 2007 r. nie zmienił się w Polsce w porównaniu do badania przeprowadzonego rok wcześniej. Przez trzy poprzednie lata spadała ona u nas co roku o jeden procent.  Według szacunków zawartych w raporcie straty poniesione przez producentów oprogramowania z powodu nielegalnego instalowania kopii ich software’u wyniosły w Polsce 580 mln dol. (niektórzy obserwatorzy rynku twierdzą jednak, że sposób kalkulowania tych strat może zawyżać kwoty). W Europie jest niższy poziom piractaw niż w naszej ojczyźnie. U naszych południowych sąsiadów, czyli w Czechach- 39%, Na Węgrzech- 42% i Słowacja- 45%. Na całe szczęście godność naszego kraju nie spadła tka nisko jak w Armenii- 93%, w Mołdawii 92% i na Ukrainie 83%.  Średnio na świecie poziom piractwa to 38%. Wychodzi na to, że piractwo wzrosło w całym świecie o 3% od ostatniego roku.
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,5213134.html
Moja pani od polskiego popdała jeszcze jedną strone o polskim piractwie: http://nt.interia.pl/news/wiekszosc-programow-w-polsce-to-piraty,1637502

Prawa autorskie to mówiąc najprościej ogół praw przysługujących autorowi dzieła. Są t o też przepisy w których jest zawarte regulacje do posługiwania się dziełem twórcy i czerpaniem z nich korzyści. Zagadnienia praw autorskich w Polsce reguluje dokument z dnai 1 lutego roku 1994 o prawach autorskich i pokrewnych (prawa pokrewne-prawa twórców). Niestety ludzie ignorują te prawa i nieprzewidują szkód. Przykładem nieprzewidzenia skutków negatywnych jest powstała w 1991 roku mp3, nikt nie spodziewał się, że za jego sprawą wytworzy się coś takiego jak darmowa muzyka. Zanim dokładnie zobrazujemy sobie prawa przysługujące z tytułu bycia podmiotem i przedmiotem prawa autorskiego i praw mu pokrewnych, istotne jest zrozumienie, czym w ogóle jest utwór, ale o tym dodam osobny wpis.

Marcin

pomoc: http://www.prawoautorskie.elk.pl/

I Wojna Światowa

5 maja 2011

 

Temat pierwszy

Daty:

Rok 1914

-28 lipca – Gawriło Princip zastrzelił w Sarajewie austriackiego następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę . Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii.
-1 sierpnia – Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. W sierpniu wojska rosyjskie wkraczają do Galicji i Prus Wschodnich.
-3 sierpnia – Niemcy wypowiadają Francji wojnę . Wojska niemieckie wkraczają na terytorium Belgii.
4 sierpnia – Niemiecka artyleria ostrzeliwuje Kalisz. Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. Rozpoczyna się morska blokada Niemiec .
5 sierpnia – Stany Zjednoczone ogłaszają neutralność w wojnie.                                                                                                                                                                     3 września – Rosjanie zajmują Lwów

Rok 1915

8 lutego – odwołano igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w Berlinie w 1916 r.
22 maja – Austriacy odzyskują Lwów
1 lipca – Niemcy rozpoczynają ofensywę na Litwę, Kurlandię i dawne Królestwo Polskie
5 sierpnia – Niemcy wkraczają do Warszawy
24 sierpnia – Niemcy tworzą w Warszawie Generalne Gubernatorstwo

Rok 1916

4-5 lipca – Legiony Polskie stoczyły bitwę pod Kostiuchnówką 

Rok 1917

4 czerwca – prezydent Francji wydał dekret o rozpoczęciu formowania we Francji oddziałów polskich
22 czerwca – Niemcy uwięzili w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
1 lipca – atak rosyjski na Zaborów i Brzeżany

Rok 1918 

11 listopada – abdykuje Karol I cesarz Austro-Węgier
11 listopada – zawieszenie broni w Compiegne
11 listopada-   kapitulacja Niemiec i Polska odzyskuje niepodległość                 

Po pierwsze trzeba rozpoznać państwa z trójprzymierza( Niemcy, Austro-Węgry, Włochy) i ententą { Trójporozumienie(Rosja, Francja, Wielka Brytania)}. Jak wynika z 1 punktu głównym powodem był zamach w Sarajewie. Podczas I wojny użyto już czołgów, karabinów maszynowych, gazu bojowego, samolotów i masek przeciwgazowych. Słynniejszymi bitwami były walki pod Verdun, Marną i w okolicach Tannenberga. W 1919 roku 28 czerwca podpisano traktat Wersalski. Wystąpili tam przedstawiciele U.S.A, Wielkiej Brytani i Francji oraz Niemiec.

Marcin

http://www.sciaga.pl/tekst/39892-40-i_wojna_swiatowa_daty_kalendarium

Zaczne trochę nietypowo bo temat mojego projektu to Prawa Autorskie.

Jak niektórzy wiedzą, nie byłoby praw autorskich gdyby nie piractwo komputerowe. Piractwo komputerowe to nic innego jak ściąganie różnych plików bez zezwolenia autora. Piractwo jest bardzo poularne w dzisiejszym świecie z dwóch powodów: 1) jest szybkie, bez różnych komplikacji, 2) w przypadku programów kupnych tańsze lub darmowe. Za złamanie zasad o piractwie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście piractwem nie jest ściąganie plików za zgodą autora lub ściąganie programow z odpowiednią licencją. W Polsce piracwo zaczyna się w latach osiemdziesiątych, kiedy pojawiały się pierwsze komputery. Wielu właścicieli szukało łatwego i taniego oprogramowania. Wtedy do akcji weszły nielegalne bazary komputerowe. Na całe szczęście legalne programy da się odróżnić od fałszywych. Najczęściej przez proste rozwiązanie: wiele orginalnych programów jest na różnych kolorowych płytach, a fałszywki są na zwykłych płytach.

Marcin

http://www.sciaga.pl/tekst/9902-10-piractwo_komputerowe

Uplook to program do kontroli legalności oprogramowania pozwalający na zarządzanie licencjami i wykonywanie audytów. Dzięki niemu można przeprowadzić zdalny audyt oprogramowania, plików multimedialnych, czy czcionek. Jak również dokonać inwentaryzacji całego podlegającego sprzętu oraz analizy usług serwisowych. Uplook to również rozwiązanie otwarte, które rozszerzać można o kolejne funkcjonalności np. monitoring użytkowników, Internetu, zarządzanie nośnikami zewnętrznymi, czy zdalny helpdesk. Jest bezpieczny i jak najbardziej legalny. Pomaga w pełna kontrola nad zasobami sieci komputerowej oraz ograniczenie do minimum zjawiska piractwa komputerowego, wraz z jego konsekwencjami prawnymi. Potrafi błyskawicznie identyfikować oprogramowania zainstalowane w całej sieci i wychwycenie wszelkich przejawów samowolnej, nielegalnej instalacji. Dzięki temu służby informatyczne mają możliwość przeprowadzania doraźnych audytów dowolnie często i dla dowolnie wybranych fragmentów struktury organizacyjnej. Automatycznie zbiera informacje o zmianach w zainstalowanym oprogramowaniu. Pozwala to szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości. Jest też tani i szybki w obsłudze.

Marcin

 wiecej o uplooku na stronie która mi pomogła:http://www.aplusc-systems.com/apc-uplook-PL.html


css.php