Szukamy informacji

Dzisiaj moi uczniowie szukali w zasobach internetu wiadomości o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w różnych regionach Polski. Powstała z tego prezentacja, którą wykorzystaliśmy na lekcji.

  

Dodaj komentarz