Podziękowania

Właśnie otrzymaliśmy podziękowania od Centrum Edukacji Obywatelskiej za udział w projekcie oraz koszulki z logo Prezydencji. Bardzo dziękujemy!

Warsztaty

Juz wkrótce warsztaty kreatywnego myslenia w Centrum Wolontariatu przy GCOP w Gliwicach:)

Gala Wolontariatu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu Ewa Kurek uczsestniczyła w uroczystej Gali w Kinie „Bajka”- „Scena Amok”

POCZTÓWKA DLA CHORWACJI

Niestety, jakieś kłopoty z przesłaniem pliku…

Finał MAP

Martyna Dorniok reprezentowała naszą szkołę podczas finału MAP 19 grudnia 2011 roku!

Debata „Chat(d)erska Preydencja” Katowice

W dniu 25 listopada 2011 uczennice klasy II t/a uczestniczyły w III edycji Debaty Chat(d)erska Prezydencja”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Organizatorem wyjścia i opiekunem była polonistka Marta Słupska. Dodatkowymi opiekunami byli nauczyciele Anna Sieńko i Monika Marchewka-Czech.
Cykl debat „Chat(d)erska Prezydencja” jest prowadzony w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie UE. Uczennice klasy II t/a uczestniczyły w kwietniu 2011 roku we wcześniejszej II edycji debaty pod opieką Marta Słupskiej.
Organizatorami wydarzenia są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Europe Direct Katowice oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Spotkanie składało się z dwóch części:
Część I
Wystąpienia znanych przedstawicieli wielu dziedzin życia społeczno – gospodarczego, którzy
prezentowali istotę prezydencji w Radzie UE. Tematem przewodnim III edycji debaty było
„Partnerstwo Wschodnie” – idea promowana w ramach priorytetu „Europa korzystająca na
otwartości”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, jednostek akademickich.
Część II „Uczniowie mają głos”
W tej części odbył się panel „Bliżej Europy”, którego celem była prezentacja kraju objętego Europejską Polityką Sąsiedztwa. Naszą szkołę reprezentowała Ewa Kurek, która wygłosiła przemówienie na temat Ukrainy, a zwłaszcza walorów kulinarnych kuchni ukraińskiej.
Podczas debaty obecni byli: wojewoda śląski, wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
oraz AISEC, a także wolontariusze i stażyści z Gruzji, Ukrainy i Rosji, którzy studiują
na śląskich uczelniach wyższych. W swoich przemówieniach (w języku angielskim) promowali własne kraje.
W trakcie spotkania odbywały się liczne konkursy o tematyce europejskiej, w których uczniowie chętnie uczestniczyli.

karta_projektu_do_wypelnienia

Tydzień Prezydencji

Z okazji Tygodnia Prezydencji w naszej szkolne odbył się szereg działań – specjalne spotkanie Samorządu Uczniowskiego, Quiz o Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, a także udział w debacie w Katowicach.

Quiz

Z okazji Tygodnia Prezydencji 20-25.11.2012 roku odbył się Szkolny Quiz o Unii Europejskiej. Zwyciężyli uczniowie klasy II „c”
I miejsce – Szymon Zwiernik
II miejsce – Michał Horanse
III miejsce – Anna Augustyniak, Anna Babiarczyk
Gratulacje!

Wolontariat

Prezydencja Polski to także wolontariat. Uczennice – Ewa Kurek i Ola Wojtasik z klasy II technikum uczestniczyły w miesięcznym kursie dla Liderów Szkolnych Klubów Wolontariatu w Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Teraz, założyły Szkolny Klub Wolontariatu w naszej szkole. Życzymy powodzenia!