Praca uczniów

Czerwiec 9th, 2011 by zboina

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w zespole, w skład którego wchodzą koledzy i koleżanki z różnych klas (IIa, IIb, IIe).

Problemem, którym postanowiliśmy się zająć, zainteresowała nas pani od chemii.  Temat naszej pracy to „Jaki jest wpływ kwaśnych deszczy na nasze środowisko?”

Wstępnie wytyczyliśmy sobie zadania główne i zgodnie podzieliliśmy się nimi w zespole projektowym.

Pierwsze i drugie zadanie porusza problem źródeł (przyczyn) powstawania kwaśnych opadów oraz skutków ich występowania. Koleżanki i koledzy przygotowali na ten temat: notatki, referaty, ilustracje, schematy graficzne, prezentacje multimedialną , którą nam zaprezentowali. Bardzo to przybliżyło nam badany temat.

Kolejna grupa projektowa rozpoczęła prace doświadczalną – założyli hodowlę rośli z nasion fasoli i rzeżuchy. Nasiona podlewają trzema roztworami między innymi „kwaśnym deszczem”. Ciekawe co z tego wyrośnie? Czekamy na wyniki….

Mamy wyniki . Rośliny podlewane wodą deszczówką i wodą wodociągową wyrosły, najlepiej wyrosły rośliny podlewane wodą wodociągową. Nasiona podlewane „kwaśnym deszczem” spęczniały pojawiły się małe kiełki , ale nie miały barwy zielonej.

Doświadczenie drugie polegało na zbadaniu wpływu kwaśnego deszczu na budynki. Grupa, która się tym zajęła zbadała doświadczalnie jak na tynk wpływają kwasy. Okazało się, że niszcząco.

Jednym z naszych zadań było zbieranie deszczówki i zbadanie jej odczynu. Papierek  wskaźnikowy zabarwił się na kolor żółty co świadczyłoby o odczyni zbliżonym do obojętnego.

Wszyscy szukaliśmy oznak występowania kwaśnych deszczy w naszej okolicy, chyba ich nie znaleźliśmy i dobrze… zatem poszukaliśmy ich w Internecie.

Szukaliśmy również sposobów zapobiegania występowania  kwaśnych opadów.