right_side

Program

  • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Szkoła

  • Publiczne Gimnazjum w Ostrówku, Ostrówek
  • Uczeń

Odwiedziny

  • Stronę odwiedzono: 6906 razy

Lista blogów użytkownika

Informuj o wpisach


Kategorie

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Tabelki

Karta projektu

I. Podstawowe informacje – zespół uczniowski i wybrane tematy projektu

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej po zakończeniu zadania )

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/lub
„Co chcemy osiągnąc?”
a) Główne cele

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Tabela

Temat projektu Promujemy naszą gminę ; Zabytki w gminie Klembów

Zespół uczniowski 1 Justyna Radzka 2.Mateusz Kubiak 3.Jacek Plichta 4.Patryk Kuczyński 5.Aldona Piekut

Nauczyciel opiekun P.Kasia Rozbicka

Problem Problem jest taki że w naszej gminie (Klembóe)nie dba się o zabytki/nasze dziedzictwo . Popadają one w róinę wiele już zniknęł lub zostały tylko ponich śladowe ślady .

Główne cele Zdobyć liste zabytków . Udokumentować je . Sprawdzić co można zrobić dla poprawieniu ich stanu .

Główne zadania Działania Uczniowie odpowiedzialni Termin realizacji Informacje o wyniku

Wykonać poszczegulne działania Zdobyć liste zabytków Jacek Plichta i Mateusz Kubiak 11.03 Zrobione

Sfotografować obiekty Jacek P Mateusz K Justyna R Zrobione

Zdobyć dane o obiektach Aldona Piekut Patryk Kuczyński Zrobione

Sprawdzic jak można odrestaurować zabytki gdzie można zdobyć fundusze Aldona Piekut Justyna Radzka Patryk Kuczyński Jacek Plichta Mateusz Kubiak Zrobione

Drukowanie informacji Aldona Piekut Patryk Kuczyński Zrobione

Przetważanie i obrupka danych Justyna Radzka Mateusz Kubiak Zrobione

Przedstawienie projektu Cała grupa

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Wywiad

-Co Pan myśli o stanie dróg w naszej gminie?
-Przez dwie największe miejscowości naszej gminy (Ostrówek, Klembów) ulice sa w opłakanym stanie. Do wielu wsi drogi sa tylko utwardzone, a w okresach wiosennych roztopów nie ma możliwości dojazdu samochodem, ponieważ błota zalegające na drogach gminnych siegaja w niektórych miejscach aż do kolan. W miejscowościach takich jak: Pieńki i Rasztów w ogólne nie ma dróg asfaltowych. Powinno się to zmienić…

-Co Pan sądzi o chodnikach w naszej gminie?
Z tego co mi wiadomo w całej gminie znajduję się kilka miejscowości, w których znajdują się chodniki, ale w ciężkim stanie. W najlepszym stanie jest chodnik w Dobczynie. Mieszkańcy gminy piszą podania do Wójta o to by zaczęto robić chodniki przy głownych ulicach, ponieważ rodzice boja się o bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze do szkoły.

-Jak były wykorzystywane Fundusze Unijne za czasów, gdy Pan był radnym?
W ostatnim okresie zostały zrealizowane niestety tylko dwa projekty. Była to bodowa parku i placu zabaw dla dzieci w Ostrówku oraz zestaw boisk „Orlik 2012” szkoda że nie został zrealizowany projekt wodociągów, gdyż gmina nie dostała dofinansowania z Unii, więc wsie nie zostały podłączone do kanalizacji. W naszej gminie na 17 miejscowości zaledwie 2 mają połączenie z kanalizacją.

-Jakie są przewidywane projekty na najbliższy okres?
W obecnym czasie jest realizowany projekt bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu. Obejmuje to kilkaset rodzin naszej gminy, którzy do tej pory nie mieli możliwości korzystania z niego. W przyszłości zapewni to całej gminie dostęp do sieci internetowej.

Na większą ilość informacji nie uzyskaliśmy zgodę na opublikowanie wywiadu .

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Historia parafii Klembów

Powstanie parafi Klembów ściśle związane jest z procesem zasiedlenia
leśnego i bezludnego pogranicza ziemi warszawskiej który miał miejsce
w XV wieku. Powstała przed 1442 rokiem parafia była największą okoliczną parafią.
według lustracji z 1580 roku parafia Klembowska obejmowała aż 20 miejscowości.
Obecny cmentarz Klembowski jest dawnym cmentarzem
przykościelnym, na którym stały dwa pierwsze drewniane kościoły.
Niestety do naszych czasów przetrwało niewiele starych nagrobków i mogił.
Przechadzając się po starszej części cmentarza można
natknąć się na liczne proste nagrobki z piaskowca
czy betonu zwieńczone kutymi krzyżami żeliwnymi i żelaznymi, pochodzące z końca XIX wieku.
Wśród starych grobów na uwagę zasługuje grobowiec rodzinny
Młockich z 1856 roku oraz pomnik ks. Stanisława Zawadzkiego
i nagrobek Szepietowskich również z 1856 roku.
Również na starej części cmentarza przy murze od strony
drogi do Radzymina znajduje się płyta pomnikowa
z szarego lastryko ozdobiona czarnym krzyżem z lewej strony
i przykutym z prawej strony znakiem powstańców.
Z 1997 roku poświęcona „Walczącym”, poległym i pomordowanym za Ojczyznę
rodakom w latach 1939-1956.
Płytę pomnikową ufundowali kombatanci, w hołdzie swoim kolegom
poległym broniąc ojczyzny podczas II wojny światowej oraz w
czasach reżimu stalinowskiego.
Jak widzimy nekropolia Klembowska to nie tylko miejsce spoczynku
ludzi żyjących dawniej natych ziemiach ale i niemy świadek historii naszego kraju.

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Generał Franciszek Żymirski

Generał Franciszek Żymirski
Franciszek Żymirski urodził się 5 października 1779 roku w Krakowie. Był polskim generałem, dowódcą dwóch dywizji piechoty. Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Skończył ją w randze porucznika, co dobrze świadczy o zdolnościach wojskowych Żymirskiego. Od marca 1807 w randze podpułkownika. Za udział w kampanii 1807 otrzymał krzyż Virtuti Militari. W 1811 awansowany został na stopień pułkownika i nominowany na dowódcę pułku stacjonującego w Zamościu. Awans do stopnia generała dywizji otrzymał w 1830.
Około roku 1820 Żymirscy zebrali dość gotówki by zrealizować swoje marzenie i kupić nieruchomość ziemską. Po dłuższych poszukiwaniach zdecydował się by kupić od Ksawerego Czarnockiego dobra Klembowa, położone w powiecie stanisławowskim na południowy wschód od Radzymina. 9 marca 1822 został zawarty akt kupna tej nieruchomości. Zalicza się do niej: Klembów, Zamoście Klembowskie, Krusze i Borki. Liczyło to razem 3500 mórg (1 morga = ok. 0,56 ha). Kupno dóbr Klembowskich nie wyczerpało finansów państwa Żymirskich i zaczęli oni budować murowane budynki gospodarcze. Generał na wielką skalę zaczął uprawę ziemniaka i zbóż. Żymirscy w Klembowie mieli bardzo skromny, stary dom. Generał był do Klembowa bardzo przywiązany.
Parafia Klembów istniała już w XV wieku. Pierwszy, drewniany, kościół był wybudowany za panowania Jana Kazimierza który spalili Szwedzi. Drugi kościół wybudowano w 1658 kosztem Samuela Czosnowskiego który spłoną bądź został rozebrany za czasów insurekcji kościuszkowskiej. Kościoły stały na terenie obecnego cmentarza.
obecny kościół został zbudowany przez generała Franciszka Żymirskiego w latach 1823 – 1829. Przebudowany został w latach 1885-1894 według projektu W. Kamieńskiego.
Trzy lata po śmierci generała, żona Salomea w 1834 roku wraz z dziećmi ufundowała epitafium w kościele klembowski, poświęcone pamięci jej męża. Zwłoki zostały pochowane w rodzinnej krypcie w nawie głównej pod prawym bocznym ołtarzem.
w związku z setną rocznicą śmierci generała 25 lutego 1931 roku w kościele w Klembowie odbyła się podniosła uroczystość.

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Ciekawe postacie

Ciekawe postacie związane z gminą Klembów:
 zaliczana w poczet świętych siostra Faustyna Kowalska przed wstąpieniem do zakonu przez kilka lat mieszkała we wsi Lipka, przyjaźniła się ze zmarłą w r. 2002 mieszkanką tej wsi p. Apolonią Kurek a pracowała jako służąca u państwa Lipszyców w Ostrówku. Jej imieniem w roku 2002 została nazwana jedna z ulic w Klembowie
 święty Maksymilian Maria Kolbe – przez pewien okres swego życia zakonnego pracował w Ostrówku jako kapelan Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii. W miejscowej parafii przechowywany jest jako relikwia jego różaniec.
 Wacław Lachman – muzyk, kompozytor i dyrygent, twórca Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” – przez znaczną część swego życia mieszkał w Ostrówku. Był postacią bardziej znaną w kraju i na świecie, niż w miejscowości, w której mieszkał. Jego imieniem jest nazwana jedna z ulic Ostrówka. Pamięć o nim starał się rozlkrzewić pierwszy proboszcz parafii Ostrówek, ks. Henryk Drożdż.
 Generał Franciszek Żymirski, fundator kościoła w Klembowie, uczestnik powstania listopadowego. Z inicjatywy władz samorządowych jego imieniem nazwana została w 2002 r. Główna ulica Klembowa.
 Stanisław Skarbek – Kruszewski – w XIX w. właściciel dóbr Krusze i Rasztów – nie doczekał się szczególnego upamiętnienia, bo chyba też niczym szczególnym się nie zasłużył ale postać tę mieszkańcy gminy odwiedzający cmentarz w Klembowie kojarzą z najpiękniejszym, wykonanym z czerwonego polerowanego porfiru obeliskiem nagrobnym.
 Maria Koczorowska – lekarz medycyny, pediatra, przez wiele lat mieszkała i pracowała w Ostrówku, obsługując całą gminę Klembowską. Wśród mieszkańców zasłynęła jako człowiek o otwartym sercu, wrażliwa na ból i cierpienie, zawsze wierna przysiędze Hipokratesa. Jej imię nosi jedna z ulic Ostrówka.
 Gen. Józef Dowbór-Muśnicki – w czasie I wojny światowej dowódca walczącego u boku armii rosyjskiej Legionu Puławskiego i I Korpusu Polskiego. Związany z Narodową Demokracją. W niepodległej Polsce zweryfikowany i wysłany przez J. Piłsudskiego do Poznania, gdzie objął dowództwo powstania Wielkopolskiego. W okresie międzywojennym osiadł w Ostrówku na otrzymanej od władz Rzeczypospolitej kilkunasto hektarowej działce gruntu. Dom, w którym mieszkał istnieje do dnia dzisiejszego i stanowi własność komunalną (jest zamieszkały przez kilka rodzin lokatorów). Grunt poza domem został za zgodą spadkobierców skomunalizowany a następnie „sprzedany rodzinom potrzebującym”. Zmarłego w 1937 roku generała pamiętali jeszcze 10 lat temu najstarsi mieszkańcy. Dzisiaj pamięć o nim pochodzi z „drugich ust”.
 Marian Gotowiec – mieszkaniec wsi Krusze (jego rodzina miała drugi dom w Ostrówku). W czasie II wojny światowej związany ze Stronnictwem Ludowym „Roch” był współorganizatorem i komendantem obwodu Batalionów Chłopskich . Po wojnie zmienił orientację polityczną, wiążąc się z nowym komunistycznym systemem. Pośmiertnie wykreowany na lokalnego bohatera stał się patronem Szkoły Podstawowej w Klembowie. Była to postać dość kontrowersyjna, przez niektórych respondentów kojarzona nie tyle z działalnością konspiracyjną ile z produkcją propinacyjną.
 Stanisław Kostro – właściciel posesji przy ul. Kolejowej w Ostrówku. W czasie wojny w jego domu mieściła się komenda obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak”. Pan Kostro nie był postacią, która w powszechnym odczuciu byłaby kojarzona z działalnością konspiracyjną a przypominanie tego typu zasług w czasach PRL-u było rzeczą „niepolityczną” i ryzykowną. Mieszkańcy zapamiętali go jako człowieka wyniosłego, dumnego, o nieco „szorstkiej” powierzchowności, raczej unikającego bardziej ożywionych kontaktów z otoczeniem. W ubiegłej dekadzie jego posesja o powierzchni około 10.000 m2 została przez spadkobierców podzielona na mniejsze działki i sprzedana prywatnym nabywcom. Częściowo zaś została wykupiona przez gminę na potrzeby boiska szkolnego.

MIEJSCA PAMIĘCI
 Elementem lokalnego dziedzictwa, jest znajdujący się w Ostrówku niedaleko ulicy Warszawskiej zbiorowy grób rodziny Sadowskich wymordowanej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Grobem tym opiekują się miejscowi harcerze i jest to miejsce dość dobrze znane mieszkańcom.
 W lesie, przy gruntowej drodze łączącej Ostrówek ze wsią Jasienica Mazowiecka znajduje się zapomniana przez znaczną część społeczności zbiorowa mogiła; możliwe, że pochodzi ona z okresu powstania styczniowego. Mogiła ta, czasami nazywana kurhanem, do dnia dzisiejszego nie doczekała się tablicy pamiątkowej, a oznaczona jest jedynie skromnym brzozowym krzyżem.
 W Ostrówku, przy drodze do Klembowa w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stanął krzyż z tablicą upamiętniającą miejsce obozu przejściowego NKWD, skąd w latach 1944-1945 wywożono na wschód żołnierzy podziemia niepodległościowego, biorących udział m. in. w walkach z hitlerowcami pod Łochowem.

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Tabela

1. Podstawowe informacje
Temat projektu: Promujemy naszą gminę/ problemy mieszkańców gminy
Zespół uczniowski: Justyna Gałązka, Jakub Wojdyła, Michał Gałązka
Nauczyciel: Katarzyna Rozbicka
Problem: Jakie problemy maja mieszkańcy naszej gminy
2. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji
a) Główne cele
Czego chcemy się dowiedzieć? Chcemy się dowiedzieć co jest problemem gminy
b) planowanie etapu realizacji projektu

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Ankieta

Problemy społeczne gminy. Co by zmienić w naszej gminie.

1.Mieszkanka Karolewa zmieniłaby sposób władzy jednostajny. By został postawiony na rozwijanie młodzieży przez sport, kulturę i edukację.
2.Mieszkaniec Ostrówka mówi że chciałbym żeby w tej miejscowości było więcej stanowisk pracy. Żeby był szpital a nie tylko przychodnia.
3.Mieszkaniec Tułu powiedział: „ Przydałby się chodnik i ścieżka rowerowa przez Tuł do Ostrówka łatwiej by było dojechać rowerem i dojść pieszo. Uczniowie szkoły w Ostrówku mieliby lepszy dojazd do szkoły’’.
4.Mieszkaniec Karolewa mówi „ Na terenie Karolewa przydałby się stały dostęp do Internetu. Ponieważ na terenie Karolewa i Tułu powinien być założony Internet w każdym domu.
5. Mieszkaniec Tułu „ Zimową porą powinien jeździć autobus o wcześniejszej porze ok. godz. 7 : 30 a nie o 6 : 40 tu godzina jest za wczesna dla dzieci. Nie wysypiają się i chodzą jak nieprzytomne.

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Ankiety

ANKIETA

Co trzeba zmienić i poprawić w naszej gminie?

I. Odpowiedzi mieszkańców wsi Pasek:
1.Przede wszystkim na Pasku konieczne jest zrobienie chodnika i odpływu wody, żeby nie zalewało mieszkańców, a druga sprawa to w samej gminie należałoby wymieć niektórych niekompetentnych pracowników.
2. Zmienić trzeba drogi, to znaczy konieczna jest nowa nawierzchnia a nie łatanie dziur, no i zbudować chodnik to podstawa. A poprawiłbym w gminie głównie sposób zarządzania pieniędzmi gminnymi, bo to nie wygląda dobrze.
3. Potrzebny jest tutaj chodnik, najlepiej z wyznaczoną ścieżką rowerową. Nowa nawierzchnia drogi jest niezbędna bo tu już nie wystarcza łatanie dziur, bo tu powstaje jedna na drugiej. Na pewno przydałby się także jakiś plac zabaw dla dzieci np podobny do tego co jest na Ostrówku.

II. Odpowiedzi mieszkańców wsi Klembów
1. W Klembowie potrzebna jest nowa nawierzchnia drogi, nowy asfalt, no i porządny parking przy kościele, bo ten przy urzędzie gminy jest za mały i wiadomo, że za dużo samochodów tam nie stanie. To najważniejsze na razie.
2. Tutaj to najważniejsze poprawienie drogi, bo się jeździć po niej już nie da, co jeszcze? na pewno przydałyby się jakieś autobusy do Wołomina, żeby ludziom było łatwiej i nie musieli chodzić tyle kilometrów do stacji
3. U nas na pewno przydałaby się modernizacja dróg, nie tylko ul. Żymirskiego, ale i tych naszych bocznych. Co więcej to trudno powiedzieć bo jest jeszcze wiele tutaj do zrobienia. Chociażby nawet komunikacja miejska, takie autobusy do Wołomina i z powrotem na pewno znacznie ułatwiłoby życie wszystkim mieszkańcom gminy. Przecież do Przychodni nawet nie ma jak się stąd dostać dla kogoś kto nie ma samochodu.

III. Odpowiedzi mieszkańców wsi Ostrówek
1. Przede wszystkim trzeba zrobić wodociągi i odwodnienie bo po każdych opadach jesteśmy zalani, potrzebne jest też oczyszczenie studzienek gdyż woda nie ma gdzie spływać.
2.Trzeba połatać dziury bo to jest tragedia w zimie tak jak w tym roku porobiły się straszne doły a potem jak śnieg zacznie topnieć zrobi się błoto i nie będzie można normalnie przejść ulicą.
3.Najwarzniejsze to zrobić deszczowy kanał bo ulice toną po większych opadach. Trzeba też wyrównać drogi a nie robić jeszcze większe doły. Potrzebne są też pojemniki na szkło i plastik bo ludzie nie mają gdzie tego wyrzucać i wyrzucają śmieci koło drogi i do lasu.

IV. Odpowiedzi mieszkańców wsi Dobczyn
1.Tutaj to przydałoby się przedszkole, najlepiej ze żłobkiem no i jakiś plac zabaw. A najważniejsze to porobić odpływy wody, żeby nas tak nie zalewało po każdych opadach i przy odwilżach.
2.Odpływy wody, to najważniejsza rzecz tutaj, bo wszystkich zalewa., no i kanalizacja.
3. Dla nas mieszkańców najważniejsze to zrobić odpływy wody, bo wszystkich zalewa ale żeby to było możliwe to najpierw należałoby zmieć wszystkich ludzi odpowiedzialnych za to czyli wszystkich w urzędzie gminy.

Ankieta została przeprowadzona na losowo wybranych mieszkańcach wskazanych powyżej miejscowościach. Po 3 osoby z danej wsi.

Data 21 cze 2011 Kategoria: Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

Prezentacja o naszej gminie

Original Video – More videos at TinyPic

css.php