Podsumowanie programu.

Maj 24th, 2011 by sisse

Nasz projekt dobiegł końca, przed Wami ostatnia notka. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę z MAP-em. Wiele niezapomnianych chwil… aż mam łzy w oczach, że już nie będziemy tego doświadczać…

Staliśmy się bardziej otwarci, nauczyliśmy się lepiej współpracować w zespole, ponosiliśmy odpowiedzialność za nasze czyny.

Dziękujemy Organizatorom za ten cudowny pomysł i inicjatywę.

Czego się nauczyliśmy?
a) wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
b) samodzielności w podejmowaniu decyzji,
c) zachowania w sytuacjach publicznych,
d) współpracy w zespole,
e) otrzymaliśmy dyplomy, nagrody rzeczowe, podziękowania za udział w konkursach szkolnych, jak i tych o większym zasięgu.

Co, naszym zdaniem, zyskał nauczyciel?
a) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
b) doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu projektów uczniowskich,
c) wzbogacony warsztat pracy,
d) satysfakcję z pracy i osiągnięć uczniów.

W przyszłym roku nasi młodsi szkolni koledzy planują nadal szerzyć ideę wspierania i promocji polskiej Prezydencji.

Z pewnością będą mogli liczyć na rady „starszych kolegów i koleżanek po fachu”.

Nasz zespół nie natrafił na znaczące trudności uniemożliwiające pracę. Jedynym kłopotem był wszechobecny brak czasu…

Tak więc, Rodacy…

Pomyślnego zakończenia roku szkolnego, wielu sukcesów i udanych wakacji życzy Wam opatowski zespół szalonych promotorów Prezydencji ;)

Do miłego! :)

Publiczna prezentacja

Maj 24th, 2011 by sisse

Nasza koleżanka zebrała wszystko, co robimy, w jedną całość. Wynik naszych działań możesz zobaczyć na edutubie. Zamieściliśmy tam prezentację pt. „I Ty możesz promować Polskę!”.  O niektórych naszych działaniach pisaliśmy na stronie internetowej szkoły, w szkolnej gazetce „Sami o sobie”. Posiedzenie Rady Pedagogicznej i spotkanie z rodzicami były okazją do wyświetlenia naszej prezentacji multimedialnej.

Pytania konkursowe (Sztafeta 5×3)

Maj 24th, 2011 by sisse

Prosiliście o pytania ze sztafety – oto i one ;)

Zestaw I:

 1. Przewodnictwo w Radzie UE zw. Prezydencją to okres, w którym państwa członkowskie rotacyjnie przewodniczą posiedzeniom Rady UE wg ustalonej kolejności. PRAWDA FAŁSZ
 2. Ile państw UE stało na czele Prezydencji w latach 2004-2009? a) 4 b) 10 c)12
 3. Do zadań Prezydencji należy podejmowanie decyzji w imieniu UE. PRAWDA FAŁSZ

________________________________

Zestaw II:

 1. Na mocy Traktatu Lizbońskiego sprawowanie Prezydencji zostało wydłużone do sześciu miesięcy. PRAWDA FAŁSZ
 2. Który z poniższych obszarów tematycznych będzie podejmowany przez polską Prezydencję? a) rozwój współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego b) intensyfikacja współpracy z państwami Afryki Północnej c) wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 3. Polska w ramach trio (Prezydencji grupowej) będzie sprawować Prezydencję wraz z takimi krajami jak Malta i Cypr. PRAWDA FAŁSZ

________________________________

Zestaw III:

 1. Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie UE w okresie lipiec – grudzień 2011 r. PRAWDA FAŁSZ
 2. Co to jest Trio Prezydencji? a) koncepcja Prezydencji grupowej b) system podejmowania decyzji w UE c) inicjatywa ustawodawcza trzech państw należących do UE
 3. Obecnie Węgry sprawują Prezydencję w Radzie UE. PRAWDA FAŁSZ

________________________________

Zestaw IV:

 1. Jednym z priorytetów polskiej Prezydencji jest wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej. PRAWDA FAŁSZ
 2. Które z państw UE jako pierwsze zrealizowały Prezydencję w formie tria? a) Niemcy, Portugalia, Słowenia b) Francja, Włochy, Estonia c) Hiszpania, Portugalia, Luksemburg
 3. Polska będzie czwartym z „nowych” państw członkowskich UE, które będzie sprawowało Prezydencję? PRAWDA FAŁSZ

________________________________

Zestaw V:

 1. Prezydencja grupowa obejmuje trzy kraje, które działają w oparciu o indywidualny program 18 miesięcy. PRAWDA FAŁSZ
 2. Polska tworzy trio Prezydencji z: a) Ukrainą i Holandią b) Litwą i Wielką Brytanią c) Danią i Cyprem
 3. W II połowie 2010 r., Belgia sprawowała Prezydencję. Zadaniem państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE jest: a) prowadzenie negocjacji z państwami kandydującymi do członkostwa w UE b) koordynacja prac Rady UE c) monitorowanie procesu wdrażania prawa unijnego w państwach członkowskich.

Może zbyt estetycznie to nie wygląda, ale czas nagli… :)

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Maj 17th, 2011 by sisse

Gratulacje dla Martyny Wręczyckiej i Dawida Telengi, którzy będą reprezentować naszą szkołę i województwo śląskie podczas XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2011 r. Nasi młodzieżowi posłowie pojadą do Warszawy już 31 maja, by wziąć udział w warsztatach metodycznych. Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest wolontariat. Stąd między 16 a 20 maja będą prowadzić konsultacje wśród kolegów i koleżanek związane z uchwałą w sprawie zaleceń dotyczących rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży.

Dawidzie i Martyno, przywieźcie nam Syrenkę! ;D

Sztafeta wiedzy 5×3 – przetestuj swoją wiedzę!

Maj 17th, 2011 by sisse

Niedawno przeprowadziliśmy ciekawy konkurs – Sztafeta wiedzy 5×3 – przetestuj swoją wiedzę!

Polegał on na tym, iż w ciągu 5 tygodni uczniowie naszego gimnazjum odpowiadali na 15 pytań – w każdym tygodniu trzy inne.

Ci uczniowie, którzy odpowiedzieli dobrze na pytania w danym tygodniu, brali udział w losowaniu nagród. Sponsorem tej zabawy był nasz szkolny sklepik. Każdorazowo losowaliśmy po 3 uczniów. Ponadto każdy uczeń zbierał punkty z całości. Najlepsi otrzymali „6″ i „5″. W ten sposób promowaliśmy stronę internetową polskiej Prezydencji: www.prezydencja.gov.pl.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów z klas I-III. Piętnaścioro z nich miało szczęście być wylosowanym i otrzymać nagrody od naszego szkolnego sklepiku. W klasyfikacji indywidualnej maksymalną liczbę punktów, tj. 15 punktów, zgromadziło dwoje uczniów; punktów 14 uzyskało 5 uczniów, 12 punktów – 2 uczniów; 11 punktów – 13 uczniów; 10 punktów – 2 uczniów. Pozostali uczestnicy konkursu zajęli dalsze miejsca zgromadziwszy sumę punktów poniżej 10.

Wszystkim, którzy dobiegli do mety w naszej sztafecie – gratulujemy! ;)

Nasi uczniowie pojadą do Parlamentu Europejskiego ;)

Maj 17th, 2011 by sisse

11 maja 2011 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs został przeprowadzony pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie, które ufundowało dla laureata nagrodę główną w postaci biletu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a dla pozostałych uczestników drobne nagrody rzeczowe. W Konkursie I miejsce zajęli: Dawid Krupiński i Karolina Janas, miejsce drugie przypadło Agacie Śpiewak, a III miejsce zajęła Kinga Zając. Największy stres przeżywaliśmy jednak z przyznaniem nagrody głównej, gdyż Karolinę i Dawida czekała dogrywka.

Na szczęście Karolina zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną „Możliwości i korzyści płynące z polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”, gdzie obok dyplomu otrzymała również bilet do PE. W tej sytuacji można było Dawidowi przekazać główną nagrodę i dlatego obydwoje pojadą w październiku na 5-dniową wycieczkę do Brukseli. W tym samym konkursie Agata Śpiewak zajęła II miejsce, a Sławomir Wnuczek wyróżnienie i nagrodę publiczności.

Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów! ;]

Kuchnie Europy – degustacja potraw.

Maj 10th, 2011 by sisse

Postanowiliśmy przybliżyć mieszkańcom gminy państwa Europy… od kuchni. Dosłownie ;)

Uczniowie każdej klasy przygotowali dania charakterystyczne dla różnych państw.

Można było dostać przepis na danie, które nam posmakowało, by w domowym zaciszu poczuć smak parówek w cieście francuskim. :)

Menu przedstawia, jakimi pysznościami mogli raczyć swe podniebienia konsumenci. ;)

MENU

KLASA KRAJ POTRAWY
1a Hiszpania Pączki hiszpańskie,

koreczki, sok

1b Francja Rogaliki francuskie,

koreczki, ser francuski

1c Czechy Knedle,

ciastka lineckie

2a Bułgaria Sałatka bułgarska,

galaretka z brzoskwiniami

2b Rosja Bliny,

barszcz biały

2c Włochy Spaghetti,

pizza

2d Chorwacja Koreczki,

palacinka

3a Polska Pierogi ruskie,

bigos

3b Grecja Sałatka grecka,

tzatzyki

3c Szwecja,

Norwegia

Sałatka śledziowa,

koreczki

3d Niemcy Parówki w cieście naleśnikowym,

sałatka expres

Może skusicie się na którąś z potraw?

Zaiste, były bardzo smaczne. ^^

Wyniki naszego sondażu.

Maj 10th, 2011 by sisse

Zgodnie z treścią dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 21 lipca 2010r., główne przesłania polskiej Prezydencji będą oscylować wokół: Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, stosunków ze Wschodem, rynku wewnętrznego, wzmocnienia zewnętrznej polityki energetycznej UE, wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wykorzystania kapitału intelektualnego Europy.

Przeprowadziliśmy sondaż wśród uczniów naszego gimnazjum i mieszkańców gminy Opatów.

Pytanie sondażowe dotyczyło ważności priorytetów polskiej Prezydencji.

Zapoznaj się z wynikami sondażu ;)

Pytanie: W skali 1-7, jak ustawił(a)byś priorytety polskiej Prezydencji?

 1. Odpowiedzi uczniów Gimnazjum w Opatowie: (14 uczniów nie uczestniczyło w badaniu ze względu na nieobecność w szkole w dniu badania)

Liczba badanych uczniów:

Ogółem:

214

Klasy pierwsze

52

Klasy drugie

79

Klasy trzecie

83

Priorytety polskiej Prezydencji:
Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 3. 6. 5. 3.
Stosunki ze Wschodem 4. 4. 3. 4.
Rynek wewnętrzny 5. 2. 4. 1.
Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej 2. 3. 2. 5.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony 1. 1. 1. 2.
Wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy 6. 5. 6. 6.
Inne ( walka z bezrobociem, ubóstwem, biedą i kryzysem) 7. 7. 7. 7.
 1. Odpowiedzi mieszkańców gminy Opatów:

Liczba badanych osób:

Ogółem:

584

Kobiety

316

Mężczyźni

268

Wyksz. podsta- wowe,zawodowe

301

Wyksz. średnie, wyższe

283

Priorytety polskiej Prezydencji:
Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 2. 2. 1. 1. 1.
Stosunki ze Wschodem 4. 5. 4. 5. 5.
Rynek wewnętrzny 3. 3. 2. 3. 3.
Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej 5. 4. 5. 4. 4.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony 1. 1. 3. 2. 2.
Wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy 6. 6. 6. 6. 6.
Inne (walka z biedą) 7. 7. 7. 7. 7.
 1. Porównanie wyników badania:

Liczba badanych osób:

Uczniowie gimnazjum

214

Mieszkańcy gminy

584

Priorytety polskiej Prezydencji:
Wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 3. 2.
Stosunki ze Wschodem 4. 4.
Rynek wewnętrzny 5. 3.
Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej 2. 5.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony 1. 1.
Wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy 6. 6.
Inne ( walka z bezrobociem, ubóstwem, biedą i kryzysem )

Inne (walka z biedą)

7.

7.

W przeprowadzeniu sondażu pomagali nam wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Dziękujemy Wam za wsparcie i cierpliwość w zliczaniu odpowiedzi! ;)

5 maja 2011r. Zaczynamy blogować ;)

Maj 5th, 2011 by sisse

Startujemy z opóźnieniem, ponieważ przytłoczył nas natłok obowiązków. Egzaminy, konkursy, projekty etc.

Prezydencją zajmujemy się już od 1 września 2010 roku. W tym celu założyłyśmy stronę internetową ( www.uniaopatow.cba.pl ), do której oglądania zapraszamy ^^

Naszym celem jest szukanie odpowiedzi na pytanie: po co państwom prezydencja?

Notki będziemy zamieszczać systematycznie, teraz pędzimy na kolejne zajęcia ;D

Oto nasza skromna grupa pozytywnie zakręconych Europejczyków ;)

U progu promocji. ;)