NASZE ZADANIA i TROCHĘ O NAS :)

Jesteśmy grupą projektową, która ma za zadanie przedstawić zalety i wady prywatyzacji w Cementowni Małogoszcz, oraz przedstawić wam naszą gminę. Podzieliliśmy się na trzy grupy, która każda z nich ma wytypowane zadania. Pierwsza grupa ma za zadanie przeprowadzić wywiad z pracownikami i byłymi pracownikami Cementowni Lafarge w Małogoszczu, dziećmi w przedszkolu i w naszym gimnazjum. Druga grupa ma zdobyć informacje o prywatyzacji oraz o naszej cementowni oraz informować wasz o naszych postępach. Trzecia grupa ma sfotografować i sfilmować naszą piękną gminę oraz przygotować pytania dla pracowników tej cementowni.

Trochę o nas :)

http://www.youtube.com/watch?v=pCY3yQM7wJA&feature=youtu.be