TIK z GWO na matematyce w 3a

Podczas lekcji matematyki często wykorzystujemy portal edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Korzystamy z testów on-line, łamigłówek i rebusów. Jest to dobry sposób na powtórzenie wiadomości i umiejętności z przerobionego materiału. Funkcje to trudny rozdział w matematyce ale dla nas już nie, cykl lekcji na platformie gwo.pl ułatwiło nam zrozumienie i utrwalenie tego działu. Polubiliśmy takie lekcje. […]

Matematyka online

Na lekcjach matematyki uczniowie klas III gimnazjum i klasy V podstawówki będą uczyć się na portalu GimPlus i Matlandia. Matlandia – to Bajkowa sceneria oraz animowane postacie, które sprawiają, że dzieci z zainteresowaniem i zaangażowaniem rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach. […]