Creative Commons

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. Cztery podstawowe warunki licencji […]

Prawo autorskie

Jak już pisaliśmy II semestr to praca nad projektami. Wykonując projekty będziemy korzystać z różnych źródeł musimy zatem pamiętać o kilku zasadach – jedną z nich są prawa autorskie. Prawo autorskie oznacza ogół praw przysługujących autorowi upoważniające go do decydowania o użytkowaniu jego pracy i czerpaniu z niej korzyści. Powodem wprowadzenia praw autorskich (ustawa) było […]

Prawo autorskie cd.

Wczoraj opublikowaliśmy opis lekcji w klasie 1 gimnazjum na temat praw autorskich. Postanowiliśmy przejrzeć rożne artykuły i odnaleźć najczęściej opisywane przestępstwa związane z łamaniem praw autorskich. Oto one: Zamieszczenie cudzego tekstu bez podania autora. Wkładanie do własnych tekstów fragmentów cudzych tekstów jako własnych (takie fragmenty możemy umieszczać  w naszym tekście, ale w cudzysłowu oraz z […]

Prawo autorskie w Ia

Pamiętacie naszą dyskusje na temat praw autorskich podczas debaty szkolnej nad kodeksem 2.0? Była ona burzliwa i budziła wiele kontrowersji.  Klasa 1 gimnazjum wróciła do tego tematu na lekcji informatyki. Oto relacja naszego kolegi z tej lekcji: Wraz z panią Ireną Korońską ustaliliśmy naszą obecną wiedzę w tym temacie. Sprawdziliśmy, co na ten temat jest […]