Trening umysłu i ćwiczenia na pamięć

Nasza pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji.
MindFit.pl   Umysł w dobrej formie   Wyszukano 15.05.2015r. 
Gry logicznetrening umysłu
wyspagier.pl  Trening umysłu  Wyszukano 18.05.2015r.
Gry logiczne - tangram
math.edu.pl  tangram wyszukano 04.06.2015r w http://www.math.edu.pl/tangram
Gry edukacyjne dla najmłodszych - trening umysłu
pisupisu.pl trening umysły Wyszukano 18.05.2015r. w http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu

Przez doświadczenie łączymy naukę z zabawą

Kolejne grupy uczniów obejrzały nasze działania realizowane w ramach projektu ,,Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady”.  Przedstawiłyśmy cele i założenia wykonywanych zadań. Uczniowie obejrzeli przygotowaną gazetkę na parawanie: zdjęcia z poszczególnych działań, zasady segregowania odpadów, jak długo rozkładają się odpady.  Uczniowie i nauczyciele obejrzeli przygotowane z odpadów przedmioty codziennego użytku, pytali o sposób ich wykonania. Maja przedstawiła piktogramy i znaki informujące o sposobie wykorzystania produktu lub przetworzeniu odpadu. Uczestnicy prezentacji obejrzeli film ,,Czysto ładnie i bez śmieci’. Po obejrzeniu przeprowadziłyśmy quiz wiedzowy, a  następnie chętni uczniowie posegregowali przygotowane odpady do odpowiednich pojemników. Kolejny punkt naszej prezentacji to praca na komputerze w aplikacji LearningApps: milionerzy, wykreślanki wyrazowe, łączenie ilustracji z opisem. Wszystkie zasoby były związane z tematem projektu.. Aby praca z narzędziami TIK przebiegała prawidłowo, grupom pomocą służył  uczestnik projektu. Każdy uczeń otrzymał materiały do wykonania zakładki do książki zawierającej informacje zachęcające do segregowania śmieci. Zadaniem uczniów jest sklejenie i pokolorowanie zakładki. Na koniec przygotowałyśmy niespodziankę w postaci doświadczenia. W doświadczeniu wykorzystałyśmy produkty z znajdujące się w każdej kuchni. Przedstawiłyśmy sposób wykonania, aby każdy mógł ponownie wykonać w domu z pomocą rodziców.

kl3ckl3fkl3hkl3kl3bkl3ikl3dkl3akl3e

Interaktywna podróż przez Średniowiecze

Wspólnie z uczniami klasy IV e wybraliśmy się do interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. W kilku salach tego muzeum możemy prześledzić dzieje Zakonu Krzyżackiego. W pierwszej dowiedzieliśmy o historii powstania i ekspansji Państwa Krzyżackiego. Następnie poznaliśmy życie codzienne w czasach Zakonu. Jedna z sal poświęcona była technice wojskowej. Sala czwarta w całości poświęcona jest bitwie pod Grunwaldem oraz schyłkowi Państwa Krzyżackiego, tu obejrzeliśmy jej fragment na animowanym ekranie. Najciekawsza zabawa czekała na nas na poddaszu gdzie znajdowały się stanowiska do zajęć praktycznych z archeologii eksperymentalnej- poszukiwanie „skarbów”, poznawanie kopii uzbrojenia, komiksy na ekranach dotykowych, stroje z epoki, muzyka średniowieczna, animacje scen batalistycznych i wyświetlanie filmów w „hełmie” projekcyjnym przedstawiającym wirtualną rzeczywistość świata z epoki”, zdjęcia interaktywne – szufladki z zamkami, puzzle.

Uczniowie kl. IV b

działdowo

 

Akcja odkrywamy III: Zakręceni odkrywcy

Na zajęciach koła przyrodniczego postanowiliśmy pobawić się w odkrywców i zobaczyć jak to z tym kręceniem bączka jest. Każdy z nas na kartce z bloku technicznego narysował okrąg  o różnym promieniu,a następnie wyciął koło. W wyznaczony środek włożyliśmy ołówki różnej długości, bardzo dobrze zaostrzone.

Oto nasze bączki

bączek bączek1

1. Jak długo kręci się Wasz bączek? Co można zrobić, żeby kręcił się dłużej?

Nasz bączek kręcił się około 20 sekund. Czas obracania się bączka zależy od energii, którą włożymy w nadanie bączkowi ruchu obrotowego, od rozmiaru bączka – powierzchni,  która stwarza tarcie, od długości osi obrotu oraz od ciężaru bączka. 

2. Jak bączek powinien być zbudowany, żeby obracać się jak najdłużej?

Bączek powinien mieć symetryczny kształt ( płaska, okrągła powierzchnia lub bryła w kształcie stożka), dokładnie wyznaczony środek, odpowiedni ciężar, im krótsza oś obrotu tym lepiej się obraca

3. Dlaczego bączek się obraca?

Bączek wprowadzony w ruch obrotowy podlega dużej sile odśrodkowej, tym większej, im większa jest masa bączka. Siła odśrodkowa jest większa od siły przyciągania ziemskiego, dlatego bączek nie przewraca się. Bączek przestaje wirować, ponieważ w swoim ruchu obrotowym spotyka się z oporem powietrza. Opór powietrza wyhamowuje jego prędkość.

4. Gdzie jeszcze możecie zaobserwować ruch podobny do ruchu bączka?

Ruch podobny do ruchu bączka obserwujemy:

- na karuzeli łańcuchowej,

- w wirówkach służących do wydzielania składników z różnego rodzaju mieszanin,

-  Ziemia obracająca się wokół własnej osi,

- łyżwiarz kręcący piruety na lodzie.

Uczniowie koła przyrodniczego , nauczyciel przyrody

 

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady!

3 czerwca przedstawiliśmy nasze działania w projekcie uczniom klas trzecich. Ola przedstawiła cele i założenia oraz podjęte działania. Uczniowie obejrzeli przygotowaną gazetkę na parawanie. Wiktoria pokazała dzieciom przygotowane z odpadów przedmioty codziennego użytku oraz sposób ich wykonania. Maja przedstawiła na opakowaniach piktogramy i znaki informujące o sposobie wykorzystania produktu lub przetworzenia odpadu. Trzecioklasiści obejrzeli film ,,Czysto ładnie i bez śmieci’, a  następnie posegregowały przygotowane odpady do odpowiednich pojemników. Kolejny punkt naszej prezentacji to praca na komputerze; uczniowie pracując w parach rozwiązywali przygotowane zasoby interaktywne w aplikacji LearningApps: milionerzy, wykreślanki wyrazowe, łączenie ilustracji z opisem. Wszystkie zasoby były związane z tematem projektu.. Aby praca z narzędziami TIK przebiegała prawidłowo, grupom pomocą służył  uczestnik projektu. Każdy uczeń otrzymał materiały do wykonania zakładki do książki zawierającej informacje zachęcające do segregowania śmieci. Zadaniem uczniów jest sklejenie i pokolorowanie zakładki.

prezentacja2prezentacja1prezentacja5prezentacja6prezentacja3prezentacja7prezentacja4prezentacja8

prezentacja9

Ogólnopolski Festiwal Szkoła z Klasą 2.0 – prezentacja projektu

Drugiego dnia czekała nas prezentacja projektu ,,Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady!”, który realizowaliśmy w drugim semestrze na zajęciach koła przyrodniczego. Po dotarciu do Centrum Nauki Kopernik – tu odbyła się część główna festiwalu, przygotowałyśmy nasze stoisko. Po uroczystym otwarciu Festiwalu, wysłuchaliśmy ufony – uczniowskie forum naukowe. Uczniowie opowiadali w ciekawy sposób na temat swoich zainteresowań, hobby lub swojej pasji. Następnie rozpoczęła się oficjalna część – odwiedzanie uczniowskich stanowisk przez ekspertów, dziennikarzy, zaproszonych gości. Odwiedzający interesowali się naszymi działaniami, zadawali  pytania, udzielali porad. Nasze stoisko odwiedziła pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji Teach For All.

festiwal2 festiwal12festiwal1festiwal3festiwal4festiwal5festiwal6festiwal7festiwal8festiwal9festiwal10festiwalifestiwaljfestiwalhfestiwalg

Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 – warsztaty

31 maja z Pauliną i Olą oraz paniami z przyrody pojechałyśmy do Warszawy na Ogólnopolski Festiwal programu Szkoła z Klasą 2.0 Do stolicy dotarłyśmy planowo. Po zakwaterowaniu w hotelu rozpoczęły się zaplanowane aktywności dla uczniów i nauczycieli. Pierwszy punkt programu – grę miejską zaliczyłyśmy bezbłędnie. Świetna zabawa połączona z poznawaniem obiektów naszej stolicy: Stadion Narodowy, Stare Miasto, Zamek Królewski, Pomnik Kopernika, Pomnik Syrenki nad Wisłą, Centrum Nauki Kopernik. Podróżowałyśmy metrem z zaprzyjaźnioną grupą z Suwałk pod opieką naszych nauczycieli. Po południu uczestniczyłyśmy w warsztatach z odkrywania – barwiłyśmy kwiatki, budowałyśmy lampę olejową. Na kolejnych zajęciach z opowiadania wspólnie tworzyłyśmy historyjki związane z wylosowanym przedmiotem. Ostatni punkt pierwszego dnia to zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik – mnóstwo eksperymentów, doświadczeń i fajnej zabawy. Był to dzień pełen niesamowitych wrażeń.

festiwalkfestiwal afestiwal bFestiwal cFestiwaldfestiwal eFestiwalf

Zasoby interaktywne

http://LearningApps.org/watch?v=ppmx0rje501  hasła przyrodnicze – wisielec

http://LearningApps.org/watch?v=p9h3tawg501  hasła przyrodnicze – wisielec

http://LearningApps.org/watch?v=p5dr4yon301  odpady – milionerzy

 http://LearningApps.org/watch?v=p72qtnvk501  odpady – wykreślanka

 http://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01  wrzuć do odpowiedniego kosza -dopasowanie

 http://learningapps.org/watch?v=pcpgje60301 odpady – łączenie

 

 

Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja

Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, zabroniona jest działalność gospodarcza. Parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, stanowi to 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie wynosi ok. 52 tys. ha, w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), zaś największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.

 Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. jako „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 r. reaktywowano go pod obecną nazwą. Powierzchnia parku wynosi 10 502 ha. W 1977 r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa.

Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha, co stanowi 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym obszarowo Biebrzański Park Narodowy około 60 tys. ha. Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy.

2005-09 Białowieski Park Narodowy 2.jpg
2005-09 Białowieski Park Narodowy 2” autorstwa Ralf Lotys (Sicherlich) – Praca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

BIAŁOWIESKIE ŻUBRY NA ŻYWOOTWÓRZ

Poznaj Parki Narodowe Polskikliknij i graj