About Halina Rakowska

Nazywam się Halina Rakowska. Jestem nauczycielem przyrody w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie.

Trening umysłu i ćwiczenia na pamięć

Nasza pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji.
MindFit.pl   Umysł w dobrej formie   Wyszukano 15.05.2015r. 
Gry logicznetrening umysłu
wyspagier.pl  Trening umysłu  Wyszukano 18.05.2015r.
Gry logiczne - tangram
math.edu.pl  tangram wyszukano 04.06.2015r w http://www.math.edu.pl/tangram
Gry edukacyjne dla najmłodszych - trening umysłu
pisupisu.pl trening umysły Wyszukano 18.05.2015r. w http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu

Akcja odkrywamy III: Zakręceni odkrywcy

Na zajęciach koła przyrodniczego postanowiliśmy pobawić się w odkrywców i zobaczyć jak to z tym kręceniem bączka jest. Każdy z nas na kartce z bloku technicznego narysował okrąg  o różnym promieniu,a następnie wyciął koło. W wyznaczony środek włożyliśmy ołówki różnej długości, bardzo dobrze zaostrzone.

Oto nasze bączki

bączek bączek1

1. Jak długo kręci się Wasz bączek? Co można zrobić, żeby kręcił się dłużej?

Nasz bączek kręcił się około 20 sekund. Czas obracania się bączka zależy od energii, którą włożymy w nadanie bączkowi ruchu obrotowego, od rozmiaru bączka – powierzchni,  która stwarza tarcie, od długości osi obrotu oraz od ciężaru bączka. 

2. Jak bączek powinien być zbudowany, żeby obracać się jak najdłużej?

Bączek powinien mieć symetryczny kształt ( płaska, okrągła powierzchnia lub bryła w kształcie stożka), dokładnie wyznaczony środek, odpowiedni ciężar, im krótsza oś obrotu tym lepiej się obraca

3. Dlaczego bączek się obraca?

Bączek wprowadzony w ruch obrotowy podlega dużej sile odśrodkowej, tym większej, im większa jest masa bączka. Siła odśrodkowa jest większa od siły przyciągania ziemskiego, dlatego bączek nie przewraca się. Bączek przestaje wirować, ponieważ w swoim ruchu obrotowym spotyka się z oporem powietrza. Opór powietrza wyhamowuje jego prędkość.

4. Gdzie jeszcze możecie zaobserwować ruch podobny do ruchu bączka?

Ruch podobny do ruchu bączka obserwujemy:

- na karuzeli łańcuchowej,

- w wirówkach służących do wydzielania składników z różnego rodzaju mieszanin,

-  Ziemia obracająca się wokół własnej osi,

- łyżwiarz kręcący piruety na lodzie.

Uczniowie koła przyrodniczego , nauczyciel przyrody

 

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Zasoby interaktywne

http://LearningApps.org/watch?v=ppmx0rje501  hasła przyrodnicze – wisielec

http://LearningApps.org/watch?v=p9h3tawg501  hasła przyrodnicze – wisielec

http://LearningApps.org/watch?v=p5dr4yon301  odpady – milionerzy

 http://LearningApps.org/watch?v=p72qtnvk501  odpady – wykreślanka

 http://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01  wrzuć do odpowiedniego kosza -dopasowanie

 http://learningapps.org/watch?v=pcpgje60301 odpady – łączenie

 

 

Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja

Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, zabroniona jest działalność gospodarcza. Parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, stanowi to 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie wynosi ok. 52 tys. ha, w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), zaś największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.

 Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. jako „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 r. reaktywowano go pod obecną nazwą. Powierzchnia parku wynosi 10 502 ha. W 1977 r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa.

Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha, co stanowi 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym obszarowo Biebrzański Park Narodowy około 60 tys. ha. Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy.

2005-09 Białowieski Park Narodowy 2.jpg
2005-09 Białowieski Park Narodowy 2” autorstwa Ralf Lotys (Sicherlich) – Praca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

BIAŁOWIESKIE ŻUBRY NA ŻYWOOTWÓRZ

Poznaj Parki Narodowe Polskikliknij i graj

Trening umysłu i ćwiczenia na pamięć

Nasza pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji.
MindFit.pl   Umysł w dobrej formie   Wyszukano 15.05.2015r. 
Gry logiczne - trening umysłu
wyspagier.pl  Trening umysłu  Wyszukano 18.05.2015r.
Gry edukacyjne dla najmłodszych - trening umysłu
pisupisu.pl trening umysły Wyszukano 18.05.2015r. w http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu

Dzień Polskiej Niezapominajki

Od kilku lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii pod nazwą Dzień Polskiej Niezapominajki. Dzień ten  ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, ale również zachowanie od zapomnienia ważnych w życiu osób, miejsc historycznych, chwil i sytuacji.

Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia. W ten dzień na łonie natury odbywa się wiele spotkań, prelekcji, wykładów i imprez plenerowych. Wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni.

Symbolem akcji stała się niezapominajka polna. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale również w naszych ogrodach.

niezapominajka

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Od 2006 roku w każdy drugi weekend maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Celem akcji jest promowanie  ochrony wędrujących ptaków na całym świecie, a szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. Migracje dla ptaków to ogromne wyzwanie – wyruszając w drogę ryzykują życie,  nie wszystkim  udaje się dotrzeć do celu.

Poznaj wytrwałych wędrowców

http://LearningApps.org/1555440

Bociany online w Polsce - zobacz co u nas słychać

Dzień Europy

Dzień Europy – święto europejskich państw, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. 

Unia Europejska (UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1983 r. na mocy podpisanego 7 lutego 1991r., traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw. Polska jest członkiem U E od 1 maja 2004 r.

Cele Unii Europejskiej:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

opracowano na podstawie: Wikipedia, wolna encyklopedia  dostęp 07.05.2015 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Informacje o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży i nauczycieliotwórz