Przez doświadczenie łączymy naukę z zabawą

Kolejne grupy uczniów obejrzały nasze działania realizowane w ramach projektu ,,Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady”.  Przedstawiłyśmy cele i założenia wykonywanych zadań. Uczniowie obejrzeli przygotowaną gazetkę na parawanie: zdjęcia z poszczególnych działań, zasady segregowania odpadów, jak długo rozkładają się odpady.  Uczniowie i nauczyciele obejrzeli przygotowane z odpadów przedmioty codziennego użytku, pytali o sposób ich wykonania. Maja przedstawiła piktogramy i znaki informujące o sposobie wykorzystania produktu lub przetworzeniu odpadu. Uczestnicy prezentacji obejrzeli film ,,Czysto ładnie i bez śmieci’. Po obejrzeniu przeprowadziłyśmy quiz wiedzowy, a  następnie chętni uczniowie posegregowali przygotowane odpady do odpowiednich pojemników. Kolejny punkt naszej prezentacji to praca na komputerze w aplikacji LearningApps: milionerzy, wykreślanki wyrazowe, łączenie ilustracji z opisem. Wszystkie zasoby były związane z tematem projektu.. Aby praca z narzędziami TIK przebiegała prawidłowo, grupom pomocą służył  uczestnik projektu. Każdy uczeń otrzymał materiały do wykonania zakładki do książki zawierającej informacje zachęcające do segregowania śmieci. Zadaniem uczniów jest sklejenie i pokolorowanie zakładki. Na koniec przygotowałyśmy niespodziankę w postaci doświadczenia. W doświadczeniu wykorzystałyśmy produkty z znajdujące się w każdej kuchni. Przedstawiłyśmy sposób wykonania, aby każdy mógł ponownie wykonać w domu z pomocą rodziców.

kl3ckl3fkl3hkl3kl3bkl3ikl3dkl3akl3e

Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady!

3 czerwca przedstawiliśmy nasze działania w projekcie uczniom klas trzecich. Ola przedstawiła cele i założenia oraz podjęte działania. Uczniowie obejrzeli przygotowaną gazetkę na parawanie. Wiktoria pokazała dzieciom przygotowane z odpadów przedmioty codziennego użytku oraz sposób ich wykonania. Maja przedstawiła na opakowaniach piktogramy i znaki informujące o sposobie wykorzystania produktu lub przetworzenia odpadu. Trzecioklasiści obejrzeli film ,,Czysto ładnie i bez śmieci’, a  następnie posegregowały przygotowane odpady do odpowiednich pojemników. Kolejny punkt naszej prezentacji to praca na komputerze; uczniowie pracując w parach rozwiązywali przygotowane zasoby interaktywne w aplikacji LearningApps: milionerzy, wykreślanki wyrazowe, łączenie ilustracji z opisem. Wszystkie zasoby były związane z tematem projektu.. Aby praca z narzędziami TIK przebiegała prawidłowo, grupom pomocą służył  uczestnik projektu. Każdy uczeń otrzymał materiały do wykonania zakładki do książki zawierającej informacje zachęcające do segregowania śmieci. Zadaniem uczniów jest sklejenie i pokolorowanie zakładki.

prezentacja2prezentacja1prezentacja5prezentacja6prezentacja3prezentacja7prezentacja4prezentacja8

prezentacja9

Ogólnopolski Festiwal Szkoła z Klasą 2.0 – prezentacja projektu

Drugiego dnia czekała nas prezentacja projektu ,,Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady!”, który realizowaliśmy w drugim semestrze na zajęciach koła przyrodniczego. Po dotarciu do Centrum Nauki Kopernik – tu odbyła się część główna festiwalu, przygotowałyśmy nasze stoisko. Po uroczystym otwarciu Festiwalu, wysłuchaliśmy ufony – uczniowskie forum naukowe. Uczniowie opowiadali w ciekawy sposób na temat swoich zainteresowań, hobby lub swojej pasji. Następnie rozpoczęła się oficjalna część – odwiedzanie uczniowskich stanowisk przez ekspertów, dziennikarzy, zaproszonych gości. Odwiedzający interesowali się naszymi działaniami, zadawali  pytania, udzielali porad. Nasze stoisko odwiedziła pani Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji Teach For All.

festiwal2 festiwal12festiwal1festiwal3festiwal4festiwal5festiwal6festiwal7festiwal8festiwal9festiwal10festiwalifestiwaljfestiwalhfestiwalg

Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 – warsztaty

31 maja z Pauliną i Olą oraz paniami z przyrody pojechałyśmy do Warszawy na Ogólnopolski Festiwal programu Szkoła z Klasą 2.0 Do stolicy dotarłyśmy planowo. Po zakwaterowaniu w hotelu rozpoczęły się zaplanowane aktywności dla uczniów i nauczycieli. Pierwszy punkt programu – grę miejską zaliczyłyśmy bezbłędnie. Świetna zabawa połączona z poznawaniem obiektów naszej stolicy: Stadion Narodowy, Stare Miasto, Zamek Królewski, Pomnik Kopernika, Pomnik Syrenki nad Wisłą, Centrum Nauki Kopernik. Podróżowałyśmy metrem z zaprzyjaźnioną grupą z Suwałk pod opieką naszych nauczycieli. Po południu uczestniczyłyśmy w warsztatach z odkrywania – barwiłyśmy kwiatki, budowałyśmy lampę olejową. Na kolejnych zajęciach z opowiadania wspólnie tworzyłyśmy historyjki związane z wylosowanym przedmiotem. Ostatni punkt pierwszego dnia to zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik – mnóstwo eksperymentów, doświadczeń i fajnej zabawy. Był to dzień pełen niesamowitych wrażeń.

festiwalkfestiwal afestiwal bFestiwal cFestiwaldfestiwal eFestiwalf

Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja

Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, zabroniona jest działalność gospodarcza. Parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, stanowi to 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie wynosi ok. 52 tys. ha, w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), zaś największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.

 Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. jako „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 r. reaktywowano go pod obecną nazwą. Powierzchnia parku wynosi 10 502 ha. W 1977 r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa.

Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha, co stanowi 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym obszarowo Biebrzański Park Narodowy około 60 tys. ha. Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy.

2005-09 Białowieski Park Narodowy 2.jpg
2005-09 Białowieski Park Narodowy 2” autorstwa Ralf Lotys (Sicherlich) – Praca własna. Licencja CC BY 3.0 na podstawie Wikimedia Commons.

BIAŁOWIESKIE ŻUBRY NA ŻYWOOTWÓRZ

Poznaj Parki Narodowe Polskikliknij i graj

Trening umysłu i ćwiczenia na pamięć

Nasza pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji.
MindFit.pl   Umysł w dobrej formie   Wyszukano 15.05.2015r. 
Gry logiczne - trening umysłu
wyspagier.pl  Trening umysłu  Wyszukano 18.05.2015r.
Gry edukacyjne dla najmłodszych - trening umysłu
pisupisu.pl trening umysły Wyszukano 18.05.2015r. w http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu

Dzień Polskiej Niezapominajki

Od kilku lat 15 maja w Polsce obchodzone jest święto przyrody i ekologii pod nazwą Dzień Polskiej Niezapominajki. Dzień ten  ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, ale również zachowanie od zapomnienia ważnych w życiu osób, miejsc historycznych, chwil i sytuacji.

Święto, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody. Jest doskonałą lekcją edukacją dla młodego pokolenia. W ten dzień na łonie natury odbywa się wiele spotkań, prelekcji, wykładów i imprez plenerowych. Wykładowcami są leśnicy, pszczelarze, rolnicy ekologiczni czy miejscowi przewodnicy turystyczni.

Symbolem akcji stała się niezapominajka polna. Niezapominajka jest kwiatem naszych łąk, rośnie nad brzegami strumieni, na obrzeżach lasów, ale również w naszych ogrodach.

niezapominajka

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Od 2006 roku w każdy drugi weekend maja obchodzimy Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Celem akcji jest promowanie  ochrony wędrujących ptaków na całym świecie, a szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. Migracje dla ptaków to ogromne wyzwanie – wyruszając w drogę ryzykują życie,  nie wszystkim  udaje się dotrzeć do celu.

Poznaj wytrwałych wędrowców

http://LearningApps.org/1555440

Bociany online w Polsce - zobacz co u nas słychać

Dzień Europy

Dzień Europy – święto europejskich państw, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. 

Unia Europejska (UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1983 r. na mocy podpisanego 7 lutego 1991r., traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw. Polska jest członkiem U E od 1 maja 2004 r.

Cele Unii Europejskiej:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

opracowano na podstawie: Wikipedia, wolna encyklopedia  dostęp 07.05.2015 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Informacje o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży i nauczycieliotwórz