Akcja odkrywamy II: Tropiciele wiosennych śladów.

Śnieżyczka przebiśnieg to roślina pojawiająca się wczesną wiosną.

przebiśnieg2

  • Dlaczego kwiaty przebiśniegów wydają delikatny, piękny zapach?

Rośliny te są zapylane przez owady, głównie pszczoły. Zapach jest elementem wabiącym owady. Pszczoła wchodząc do wnętrza kwiatka osypuje pyłek, który pozostaje na jej nogach. Przelatując na inny kwiatek pozostawia pyłek na słupku kolejnego kwiatka.

  • Dlaczego, gdy jest zimno i pochmurno płatki okwiatu są skupione?

Przebiśniegi to rośliny najwcześniej kwitnące wiosną. Stulają się na noc, w dni pochmurne i podczas niskich temperatur, w ten sposób chronią słupek i pręciki. Mechanizm tych ruchów polega na szybszym wzroście listków okwiatu po wewnętrznej stronie, co skutkuje ich rozchyleniem się. Przy niekorzystnych warunkach termicznych i świetlnych szybciej rośnie zewnętrzna część listków i kwiat się stula.

  • Dlaczego na listkach wewnętrznego okwiatu są zielone plamki?

Zielone plamki na wewnętrznych listkach okwiatu wabią i naprowadzają owady do wnętrza kwiatu oraz dodatkowo przeprowadzają proces fotosyntezy, dostarczając składników pokarmowych do pozostałych części kwiatu.

Wikipedia, wolna encyklopedia      Śnieżyczka przebiśnieg        (Wyszukano18.03.2015r.) w http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anie%C5%BCyczka_przebi%C5%9Bnieg

Przygotowali uczniowie koła przyrodniczego z kl. IV e i Vc

Przedwiośnie

Przedwiośnie jest to jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Za przedwiośnie przyjmuje się okres roku na styku zimy  i wiosny, w którym średnie temperatura powietrza wahają się pomiędzy 0 a 5 *C z tendencją wzrostową. Opady atmosferyczne są umiarkowane, zazwyczaj w postaci ciekłej. Dzień i noc mają już zbliżoną długość. W tym czasie wyrastają pierwsze rośliny (przebiśniegi, krokusy), które są zwiastunami nadchodzącej wiosny oraz przylatują pierwsze ptaki ( żurawie, dzikie kaczki i gęsi).

W obecnym czasie w otaczającej  nas przyrodzie obserwujemy kwitnące przebiśniegi, krokusy, pojawiają się liście tulipanów, zawiązki liści bzu, kwitnie leszczyna a po okolicznych polach spacerują żurawie. Nad naszymi głowami możemy zobaczyć, lecące klucze dzikich gęsi.

Poznaj wiosenne kwiaty

Poznaj  pospolite gatunki ptaków