Archive for Odwrócona lekcja

Wzdłuż Wisły i Odry, czyli odkrywamy sieć rzeczną Polski

„Odwrócona lekcja” to bardzo ciekawa metoda pracy. Sprawdziła się w kilku klasach. Tym razem będziemy ją testować  z uczniami klasy V c.

Tematem zajęć będzie Wisła i Odra oraz ich dopływy, czyli będziemy odkrywać sieć rzeczną w Polsce.
Czym różni się „odwrócona lekcja” od tej tradycyjnej? Zwykle uczymy się w szkole, a powtarzamy, utrwalamy zdobyte wiadomości w domu. Tym razem będzie odwrotnie. Do zajęć należy przygotować się w domu, a w klasie będziemy utrwalać wiedzę.

Jak przygotować się do zajęć? Należy poszukać w dostępnych źródłach odpowiedzi na pytania:

 • co zaliczamy do wód powierzchniowych
 • co to jest rzeka
 • czy każda rzeka jest rzeką główną
 • jakie odcinki wyróżniamy w biegu rzeki
 • jak nazywa się miejsce gdzie rzeka rozpoczyna i kończy swój bieg
 • co to jest dopływ
 • co to jest dorzecze
 • co to jest dział wód

Na podstawie mapy w atlasie odczytaj i zapamiętaj największe rzeki Polski

Gdzie szukać odpowiedzi na pytania?

Mapa – dorzecza rzek – portal Scholaris

Dopływy Wisły – obszar dorzecza rzeki       Wody powierzchniowe      Rzeki     Dział wód

Meandrowanie rzek – animacja          Biegi rzeki – schemat          Rzeka główna

Wzdłuż Wisły i Odry_mapa     Rzeki Polski - mapa konturowa

Zajęcia odbędą się 3 VI

Szumy, szypoty, porohy, czyli odkrywamy Roztocze

Kolejny raz będziemy „odwracać lekcję” przyrody w klasie V b. Tym razem wybierzemy się na Roztocze. Celem zajęć będzie poznanie atrakcji turystycznych krainy jodły, buka i tarpana.

Zadania dla uczniów:

 • określ położenie Roztocza na mapie Polski
 • wskaż rzeki występujące na Roztoczu
 • na podstawie mapy hipsometrycznej określ na jakiej wysokości n.p.m. leży Roztocze
 • wskaż na mapie Roztocza najwyższe wzniesienia, podaj ich nazwę i wysokość
 • wskaż na mapie: Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród
 • co to są wąwozy lessowe i jak powstały
 • co to są szumy i jak powstały
 • wymień główne atrakcje turystyczne Roztocza
 • Kraina jodły, buka i tarpana – przedstaw w kilku zdaniach najważniejsze informacje na temat Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Do przygotowania się do zajęć należy wykorzystać materiały zamieszczone poniżej:

Szumy nad Tanwią – filmik

Atrakcje Roztocza – filmik

Ciekawe miejsca na Roztoczu -opis atrakcji turystycznych

Atrakcja geologiczna  i  cudowne źródła na Roztoczu

Szumy na Tanwi

Roztoczański Park Narodowy   Roztoczański Park Narodowy

Atrakcje Zamościa

Roztocze na mapie Polski - mapa, Qquerim, wikipedia, CC BY-SA 30.

Mapa Roztocza – autor: MaKa, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Termin zajęć w klasie V b – 25 maja

Co zanieczyszcza powietrze i jakie są tego skutki?

to temat lekcji w klasach piątych, którą kolejny raz „odwrócimy”. Tą metodą pracowali już uczniowie klasy V b, teraz dołączą uczniowie klasy V c. A więc co trzeba zrobić?

Należy zapoznać się z materiałami podanymi poniżej, czyli uczymy się w domu, a w szkole będziemy wiadomości utrwalać. Termin „odwróconej” lekcji w klasach V b i V c – 20 kwietnia /poniedziałek/

O zanieczyszczeniu powietrza – ćwiczenie

Źródła zanieczyszczeń powietrza – plansza

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki i zapobieganie w Polsce – artykuł → przeczytaj 1,2 i 3 stronę

Efekt cieplarniany – film

Gazy cieplarniane i ocieplanie się klimatu Ziemi – film

Które obszary w Polsce są szczególnie zagrożone skażeniem powietrza? – ćwiczenia interaktywne

Połącz zdjęcie z rodzajem zanieczyszczeń powietrza → ćwiczenie

Po zapoznaniu się z w/w materiałami odpowiedz na pytania: /ustnie/

1.  Co zanieczyszcza powietrze? Wymień źródła zanieczyszczeń powietrza.

2.  Jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza?

3.  Co to jest dziura ozonowa i co ją tworzy?

Wyjaśnij pojęcia: efekt cieplarniany, ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, kwaśne deszcze
/należy przygotować się do odpowiedzi ustnej/

Powodzenia!

 

Odwracamy lekcję!

W II semestrze będziemy realizować kolejną ścieżkę edukacyjną. Tym razem będzie to „Odwrócona lekcja”

Czym będzie się ona różnić od tej tradycyjnej? Zwykle uczymy się nowych rzeczy na lekcji, a powtarzamy, utrwalamy w domu. Tym razem będzie odwrotnie, czyli nauka  w domu, a utrwalanie wiadomości podczas lekcji. Będzie okazja sprawdzić swoją samodzielność, umiejętność pracy w oparciu o podane materiały.

Będzie to dla nas coś nowego. Tak jeszcze nie pracowaliśmy na przyrodzie.

Nasze odwracanie lekcji będzie dotyczyło tematyki bardzo nam bliskiej, rozpoczynamy bowiem naukę o człowieku. Na początek składniki odżywcze i ich funkcje. Zapraszam do Read more

css.php