Archive for Czerwiec 2018

Gatunki chronione roślin i zwierząt

W imieniu uczniów klas V, zapraszam do obejrzenia wybranych prezentacji, wykonanych w ramach przyrodniczego projektu edukacyjnego – Wybrane gatunki chronionych roślin i zwierząt w Polsce. Uczniowie przygotowywali prezentację multimedialną podczas lekcji przyrody. Większość korzystała z dysku google, niektóre osoby wybrały program LibreOffice.

Uczniowie mieli za zadanie wybrać po kilka przykładów chronionych roślin i zwierząt oraz opisać wybrane zdjęcia zgodnie z prawem autorskim.

L.Iskra V a      M.Biskupski V a    M.Szeląg V a    W.Grabowska V a

Z.Wrzosek V c     P.Kuźniak V c     T.Maj V b     J.Łatka V b

A.Kaczmarczyk V b    J.Mendyk V b    S.Górski V b     M.Rychlicki V b

H.Kaczyńska V b    W.Błaszczyk V c     K.Gerc V c    J.Szadkowska V c

J.Okoń V c    E.Żyra V c    N.Rogala V a   K.Nerkowska V a

O.Jankowska V a     K.Gulańczyk Vc

 

css.php