Archive for klasa 4a

Efekt pracy grupy Kasi…

Koleżanki i koledzy z klasy 4a wykonali prezentacje multimedialne w programie Power Point wybranych parków narodowych w Polsce,  po zaprezentowaniu ich  podczas lekcji przyrody i akceptacji Pani, przyszła kolej na nasze zadanie, które polegało na połączeniu prezentacji poszczególnych parków narodowych w jeden dokument. Pomysłów było kilka, zdecydowaliśmy się wykorzystać program MS Word oraz jego funkcję pisania tekstu w kolumnach. Monika przygotowała szablon, który zawierał informacje na temat położenia parku w Polsce, osobliwości ze świata roślin, zwierząt oraz  podstawowe cechy krajobrazu, zawierał również miejsce na umieszczenie odpowiedniej grafiki jak symbol, mapka określająca położenie parku czy inne ciekawe fotki. Wykorzystując ten szablon przystąpiliśmy do realizacji zadania. Tekst udało się nam uzupełnić w ciągu 4 dni, problemy zaczęły się piętrzyć przy wstawianiu grafiki, ale z pomocą nauczyciela udało się umieścić ją w odpowiednich miejscach tak, aby tekst pozostał nie naruszony. Po wstawieniu paru fotek pamiętaliśmy już o „zawijaniu tekstu”, funkcja ta pozwala na łączenie tekstów z grafiką w edytorze MS Word. Wykorzystując ją można oblewać grafikę lub umieszczać ją pod tekstem, co bardzo ułatwia pracę. Ola natomiast zdecydowała się na wykonanie prezentacji w programie MS Power Point, łącząc to wszystko w jeden dokument, również wykorzystując szablon przygotowany przez Kingę. Dodatkowo stworzyliśmy prezentację pod nazwą „Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce” oraz „Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej”.

Kasia B.– lider grupy odpowiedzialna za prezentacje multimedialne.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce – nasze prace;
Parki Narodowe w Polsce – dokument pdf.;
Parki Narodowe – dokument pdf.;
Zwierzęta i rośliny chronione – dokument pdf;
Zachowanie bioróżnorodności – dokument pdf;

Jak ratujemy przyrodę?

Jak możesz pomóc ratować przyrodę?

KODEKS MŁODEGO EKOLOGA

 1. Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika;
 2. Kto śmieci segreguje ten środowisko ratuje;
 3. Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna;
 4. Światło oszczędzać to ważna rzecz, niech duże rachunki idą precz;
 5. Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają;
 6. Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;
 7. Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu;
 8. Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy;
 9. Sport to zdrowie, dobra kondycja Ci o tym powie;
 10. Spacer i rower lepszy niż samochód, korzysta zdrowie i przyroda wokół.

Segregacja – poradnik.

Galeria – zbiórka surowców wtórnych w naszej szkole.

Wyniki zbiórki makulatury.

Spotkania z przyrodą

Wirtualne spotkania z przyrodą – tworzymy ilustrowany przewodnik po świecie roślin i zwierząt.

To kolejne zajęcia naszego kółka, na których ćwiczyliśmy nasze umiejętności dotyczące wyszukiwania oraz gromadzenia  informacji z różnych źródeł. Tworzyliśmy  ilustrowane dokumenty tekstowe w programie MS Word na temat roślin i zwierząt objętych ochroną. Nasze poszukiwania wiedzy nie ograniczały się tylko do wyszukiwania ich w Internecie, ale zgodnie ze „złotą” zasadą naszej Pani – ich wiarygodność powinna zostać sprawdzona w publikacjach drukowanych. Tak więc, Weronika została zaangażowana do poszukiwań książek, albumów, przewodników o ochronie przyrody w naszej szkolnej bibliotece. Nieocenioną pomoc uzyskaliśmy od Pani bibliotekarki, która pomogła nam w wyborze określonych pozycji, nawet była tak miła, iż niektóre z nich pozwoliła nam wypożyczyć do domu, mimo, że są dostępne jedynie w czytelni. Stworzyliśmy odpowiednią strukturę folderów na naszych kontach w szkolnych komputerach, tak aby gromadzić informacje w sposób uporządkowany. Pod koniec zajęć spakowaliśmy nasze katalogi i wysłaliśmy je na naszą pocztę, by w domu móc kontynuować  gromadzenie informacji oraz dokonać selekcji i sprawdzić ich wiarygodność np. w książkach, które wypożyczyliśmy.  Nasze prace zobowiązaliśmy się wykonać w ciągu tygodnia i przesłać je pocztą elektroniczną do naszego opiekuna -  (Julka, kl.4a).

Zobacz galeria – tak pracujemy.

 

Tworzymy prezentacje

Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł na temat parków narodowych.

Zbieranie informacji na temat wybranego parku narodowego w Polsce - karta pracy – pobierz wzór.

Oferta zajęć edukacyjnych w parkach narodowych -

http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/odkryj-parki-narodowe/oferta-zajec-edukacyjnych-w-parkach-narodowych

„Śladami Polskich Parków Narodowych”

Opracowanie w programie graficznym Gimp mapy Polski – „ Śladami Polskich Parków Narodowych”

 Przedstawiam efekt pracy mojego zespołu, zadanie to wykonaliśmy wykorzystując narzędzia programu GIMP. Wybór formy pracy oraz techniki wykonania był dowolny, mieliśmy opracować projekt graficzny mapy Polski, na której należało zaznaczyć polskie parki narodowe oraz za pomocą symbolu graficznego np. logo, emblematu określić położenie każdego parku. Realizując to zadanie skorzystaliśmy z Wikipedii – wolnej encyklopedii  – pobierając z niej pliki graficzne dotyczące parków – mapę Polski oraz wszystkie emblematy parków narodowych. Następnie w programie GIMP korzystając z możliwości pracy w oparciu o warstwy, połączyliśmy wszystkie elementy aż wykonaliśmy poniższą mapę (Max – lider zespołu grafików).


 

Kodeks 2.0

Uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej na szkolnej debacie w dniu 18 stycznia 2011 roku uważnie wysłuchali wszystkich propozycji i opinii zgłaszanych przez przedstawicieli klas i pozostałych kolegów. Wypracowali następujące zasady – zobacz filmik poniżej.

 

YouTube Preview Image

Debata klasa 6b

Uczniowie klasy VI B rozważali punkt 2 – „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie” Wypracowali następujące zasady:

Rozwaga i krytycyzm;

Potrzebnych wiadomości informacji szukamy na wiarygodnych, sprawdzonych stronach, najlepiej prowadzonych przez kompetentne osoby czy instytucje (np. jest podpis eksperta, zdjęcie lub e-mail autora). Staramy się korzystać z różnych źródeł, a w razie wątpliwości lub sprzeczności sprawdzamy w encyklopedii, podręcznikach lub książkach popularnonaukowych. Można też poprosić o pomoc nauczyciela danego przedmiotu czy rodziców.
Krytycznie oceniamy uzyskane informacje. Komentarze i opinie zazwyczaj są oddzielone od informacji – inna czcionka, rubryka, kolor, Nicki autorów. Jedna z uczennic – Gabrysia – napisała: „W komentarzach czasem zauważam błędy orograficzne i stylistyczne, a na stronach internetowych nie ma błędów ortogr. I stylist.”

Kreatywność;

Uzyskane informacje wykorzystujemy twórczo (opcja „wytnij – wklej” wykluczona!), samodzielnie redagujemy treść referatu lub wypracowania.

Uczciwość;

Zawsze podajemy adresy stron, z których korzystaliśmy, tak jak to ma miejsce w przypadku powoływania się na źródła pisane (bibliografia). Nigdy nie przypisujemy sobie efektów cudzej pracy.

Poprawność;

Zawsze sprawdzamy ortografię i interpunkcję.

Ostrożność;

Instalujemy program opieki dla ucznia korzystającego z Internetu.

Bezpieczeństwo;

Nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie wchodzimy na fora gdy poszukujmy wiadomości, nie odpowiadamy na nieznane maile.

Reakcja na zło;

W przypadku natrafienia na oszustwa, przejawy rasizmu, nietolerancji, nawoływania do zła, przemocy itp., od razu informujemy o tym osobę dorosłą – na przykład nauczyciela informatyki, pedagoga, rodziców, zgłaszamy problem administratorowi strony.

Debata klasa 4a

Debata na temat wykorzystania TIK w klasie 4a, w której uczę informatyki i przyrody. Lekcje przyrody mam w pracowni komputerowej, więc bardzo często wykorzystuję programy i filmy edukacyjne oraz encyklopedie multimedialne.  Zanim uczniowie podjęli dyskusje w grupach przeprowadziliśmy burzę mózgów, podczas której dzieci wymieniały jak rozumieją termin TIK i jakie znają przykłady wykorzystania TIK w edukacji. Pracując w grupach różnymi metodami  (kula śnieżna, burza mózgów itp.) opracowały własny  kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów korzystania z informacji samodzielnie i krytycznie.

A oto, co ustaliliśmy:

 • Korzystamy z przeglądarek i stron internetowych sprawdzonych i zatwierdzonych przez nauczyciela.
 • Uczymy się korzystać z Internetu, kształtując umiejętności wyszukiwania informacji w celu poszerzenia wiedzy, a nie jedynie rozrywki.
 • Korzystamy z wyszukiwarek, tylko wtedy gdy wyszukujemy informacje związane z tematem lekcji – np. tworząc prezentację na określony temat.
 • Pamiętamy o prawach autorskich i nie przepisujemy gotowych prac.
 • Nie podpisujemy się pod nie swoimi pracami pobranymi z Internetu.
 • Posługując się materiałami pochodzącymi z Internetu, zawsze podajemy źródło ich pochodzenia.
 • Porównujemy informacje z Internetu z wiarygodnymi źródłami.
 • Nie wierzymy wszystkiemu co czytamy w sieci.
 • Przestrzegamy ogólnej netykiety obowiązującej w sieci.
 • Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci.
 • Chronimy swoje dane osobowe.
 • Nigdy nie nawiązujemy kontaktu z nieznajomymi w sieci.
 • Nie gramy w gry komputerowe, nie ściągamy filmów, muzyki jeżeli nie mamy do tego uprawnień.
css.php