Archive for odpady

Jak ratujemy przyrodę?

Jak możesz pomóc ratować przyrodę?

KODEKS MŁODEGO EKOLOGA

 1. Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika;
 2. Kto śmieci segreguje ten środowisko ratuje;
 3. Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna;
 4. Światło oszczędzać to ważna rzecz, niech duże rachunki idą precz;
 5. Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają;
 6. Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;
 7. Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu;
 8. Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy;
 9. Sport to zdrowie, dobra kondycja Ci o tym powie;
 10. Spacer i rower lepszy niż samochód, korzysta zdrowie i przyroda wokół.

Segregacja – poradnik.

Galeria – zbiórka surowców wtórnych w naszej szkole.

Wyniki zbiórki makulatury.

Segregacja odpadów

TIK – owe zajęcia z przyrody.

Dzisiaj na zajęciach tworzyliśmy tzw. „drzewo decyzyjne”, czyli graficzny zapis analizy problemu.  Pani przedstawiła nam zagadnienie dotyczące odpadów, które są bardzo uciążliwe dla naszego naturalnego środowiska. Zostaliśmy podzieleni na dwa zespoły zadaniowe, każdy zespół otrzymał następujące zadanie do wykonania. Grupa Oli miała przygotować plansze drzewa na arkuszu kartonowym wykorzystując pisaki, mazaki, kredki itp., natomiast moja grupa przygotowała plansze drzewa  w edytorze graficznym GIMP. Bardzo się ucieszyłem ponieważ polubiłem ten program i miałem kolejną okazję by poznać jego nowe funkcje oraz poćwiczyć już znane, a tym samym utrwalić umiejętności korzystania z różnych narzędzi jakie oferuje nam GIMP. Po wykonaniu plansz wykonywaliśmy kolejno ćwiczenia;

Ćwiczenie 1:

Podczas dyskusji próbowaliśmy określić czym są „odpady”, następnie sformułowaliśmy wniosek – „Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe nie będące ściekami, powstające w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania. Stwierdziliśmy jednoznacznie, iż większość odpadów jest uciążliwa dla środowiska. Tak więc sprecyzowaliśmy problem;

Jak pozbyć się odpadów uciążliwych dla środowiska?

 • Po sformułowaniu problemu wpisaliśmy go w pień drzewa naszych wcześniej wykonanych plansz.
 • Określiliśmy cele i wartości, tutaj podejmowaliśmy decyzje i zapisywaliśmy je w koronie drzewa.
 • Proponowaliśmy rozwiązania, które wpisywaliśmy w gałęzie drzewa.
 • Określaliśmy pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania – tutaj musieliśmy podejmować najwłaściwsze decyzje, co nie było łatwym zadaniem.

O to nasze drzewo decyzyjne wykonane w GIMP-ie.

 

 

Drzewo decyzyjne wykonane przez grupę Oli;

Ćwiczenie 2:

Przyklejaliśmy karteczki z nazwami lub rysunkami odpadów do plakatu z szarego papieru, w ten sposób dokonaliśmy podziału odpadów na przemysłowe i komunalne.

Nasz wniosek:

Odpady z gospodarstw domowych są składowane bezpośrednio na wysypiskach śmieci.

Ćwiczenie3.

Analizowaliśmy plansze z zawartością kosza obrazującego skład odpadów domowych. Następnie naszym zadaniem było podać własną koncepcję rozwiązania problemu śmieci z gospodarstw domowych oraz uzasadnić  jej słuszność i wynikające z niej korzyści.


Ćwiczenie 4.
Dokonywaliśmy wyboru – segregować odpady czy nie! – tworząc kolejną planszę.

Nasz wybór : warto segregować odpady!

Recykling to wtórny obieg, zrozumie to każdy człowiek.

I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje.

Ćwiczenie 5.
Dokonywaliśmy segregacji odpadów wykorzystując grę online  - Gary gra – link do strony.

Wniosek końcowy;

Sprawna gospodarka odpadami jest obecnie priorytetowa nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeśli chcemy żyć w czystym środowisku sami powinniśmy o nie zadbać, wszędzie – w domu, szkole, zakładzie pracy, w lesie, na ulicy. To właśnie segregacja pełni najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemu z odpadami. Może jest „lekiem na całe zło”.

Tyle zysku, ile śmieci z odzysku (fot. infografika.wp.pl)

Zobacz, ile trzeba przetworzyć odpadów, aby otrzymać energię do zasilania różnych urządzeń domowych.


css.php