Efekt pracy grupy Kasi…

Koleżanki i koledzy z klasy 4a wykonali prezentacje multimedialne w programie Power Point wybranych parków narodowych w Polsce,  po zaprezentowaniu ich  podczas lekcji przyrody i akceptacji Pani, przyszła kolej na nasze zadanie, które polegało na połączeniu prezentacji poszczególnych parków narodowych w jeden dokument. Pomysłów było kilka, zdecydowaliśmy się wykorzystać program MS Word oraz jego funkcję pisania tekstu w kolumnach. Monika przygotowała szablon, który zawierał informacje na temat położenia parku w Polsce, osobliwości ze świata roślin, zwierząt oraz  podstawowe cechy krajobrazu, zawierał również miejsce na umieszczenie odpowiedniej grafiki jak symbol, mapka określająca położenie parku czy inne ciekawe fotki. Wykorzystując ten szablon przystąpiliśmy do realizacji zadania. Tekst udało się nam uzupełnić w ciągu 4 dni, problemy zaczęły się piętrzyć przy wstawianiu grafiki, ale z pomocą nauczyciela udało się umieścić ją w odpowiednich miejscach tak, aby tekst pozostał nie naruszony. Po wstawieniu paru fotek pamiętaliśmy już o „zawijaniu tekstu”, funkcja ta pozwala na łączenie tekstów z grafiką w edytorze MS Word. Wykorzystując ją można oblewać grafikę lub umieszczać ją pod tekstem, co bardzo ułatwia pracę. Ola natomiast zdecydowała się na wykonanie prezentacji w programie MS Power Point, łącząc to wszystko w jeden dokument, również wykorzystując szablon przygotowany przez Kingę. Dodatkowo stworzyliśmy prezentację pod nazwą „Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce” oraz „Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej”.

Kasia B.– lider grupy odpowiedzialna za prezentacje multimedialne.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce – nasze prace;
Parki Narodowe w Polsce – dokument pdf.;
Parki Narodowe – dokument pdf.;
Zwierzęta i rośliny chronione – dokument pdf;
Zachowanie bioróżnorodności – dokument pdf;

Comments are closed.

css.php