Zadania-GIMP

Zaczynamy przygodę z GIMP – em;

 • GIMP – (GNU Image Manipulation Program) –  jest bezpłatnym narzędziem służącym do  tworzenia i obróbki grafiki w postaci cyfrowej. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary obrazów, wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych. Pozwala tworzyć grafikę rastrową od podstaw, a także modyfikować gotowe rysunki i zdjęcia, stosując filtry, warstwy, maski dodając różne efekty.

 • W odróżnieniu od innych programów składa się z wielu odrębnych okienek. Najważniejszym z nich jest okienko o nazwie „Edytor obrazów GIMP”, w którym edytujemy obraz, fotografię itp. Główną cechą obrazów tworzonych w GIMP-ie jest wielowarstwowość. Obraz składa się z dowolnej liczby warstw, które są niezależnymi obrazami. Warstwy (Layers) można porównać do przezroczystych kalek, na których można malować, bądź umieszczać na nich tekst. Zmiana zawartości jakiejkolwiek warstwy nie wpływa na pozostałe.

 1. Warstwy;
 • Obraz tworzony w programie GIMP (rozszerzenie „.xcf”) składa się z warstw leżących jedna na drugiej. Każda warstwa jest niezależnym obrazem, której przypisujemy nazwę. Wymiary każdej z warstw mogą być dowolne: warstwa może być większa lub mniejsza od obrazu. Aby uaktywnić okno dialogowe warstw należy wybrać polecenie z menu Okna → Dokowalne okna dialogowe → warstwy  lub Ctrl+L.

Rys1. Obraz – „kompozycja1″;

Rys2. – warstwy obrazu „kompozycja1″;

 

 • Warstwa  o nazwie „ziemia” zaznaczona jest w oknie dialogowym warstw (rys.2) na niebiesko, co oznacza, że jest  tzw. warstwą aktywną. Wszystkie działania i operacje związane z edytowaniem obrazu będą wykonywane na warstwie aktywnej. Jeżeli nie możemy np. czegoś zaznaczyć lub wypełnić kolorem to bardzo prawdopodobne jest, że mamy zaznaczoną niewłaściwą warstwę. W oknie dialogowym warstw (Ctrl+L) sprawdzamy, która warstwa jest aktywna. Jeśli chcemy zmienić warstwę aktywną, klikamy w nazwę warstwy.

 1. 1. Widoczność warstw;
 • Obraz może się składać z dowolnej liczby warstw, które są przechowywane w postaci listy, każda z nich może być widoczna lub niewidoczna. Na rys. 3 został przedstawiony obraz zatytułowany „ptaki” zawierający 4 warstwy o nazwach Tło, z1, z2, z3.

Rys3. Ptaki

 

 • Do wyłączenia widoczności warstwy służy ikona „oka” znajdująca się obok każdej z warstw w oknie dialogowym (rys. 4). Obraz „ptaki” po wyłączeniu widoczności dwóch warstw: Tło i z2 jest przedstawiony na rys. 5. Jeśli chcemy włączyć lub wyłączyć widoczność jakiejkolwiek z warstw, klikamy w „oko” obok jej nazwy w oknie dialogowym warstw (rys. 6), (przytrzymując przycisk Shift możesz wyłączyć/włączyć widoczność wszystkich warstw).

  Rys. 4

Rys.5

 • Na każdej warstwie z osobna możemy przeprowadzić kilka operacji dostępnych z menu – klikając prawym przyciskiem myszy na warstwie. Najważniejsze z nich to „Skaluj warstwę” (niezależnie od pozostałych warstw) i połączenie kilku warstw w jedną. Opcja „Połącz w dół” powoduje połączenie bieżącej warstwy z warstwą znajdującą się poniżej, można również dodawać nowe warstwy lub usuwać już istniejące.

Więcej o warstwach zobacz w serwisie (www.gajadaw.pl)- GIMP od podstaw, cz. 2. Warstwy;

Zadania – zabawa z grafiką -  „Akcja Ziemia” – projektujemy plakaty ekologiczne.

 1. Wykonanie plakatów  z wykorzystaniem haseł o tematyce związanej z ochroną przyrody.

Przykładowe hasła:

 • Nie szukaj wymówki! – Chroni się nawet mrówki!
 • Powiedz siostrze, powiedz bratu — „Razem z nami drzewa ratuj”.
 • Ziemia dla człowieka — człowiek dla Ziemi.
 • Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie.
 • Szanuj przyrodę, szanuj las, a wtedy one uszanują nas.
 • Każde małe dziecko wie, że środowiska nie brudzi się.
 • Ptaki weselej śpiewają, kiedy czysto w lesie mają.
 • Szanujmy łąki i lasy, a będziemy żyć wieczne czasy!
 • Las nie jest twoim wrogiem i chce z tobą żyć w zgodzie.
 • Nie wchodź z ogniem do lasu, bo na ratunek nie będzie czasu!

1.2. Kopiuj-wklej, czyli kompozycje wielowarstwowe;

Jedną z wielu technik tworzenia projektów graficznych polega na łączeniu elementów pochodzących z różnych zdjęć w jedną całość. Z kilku fotografii wycinamy fragmenty, a następnie umieszczamy je w projektowanym obrazie. W programie GIMP wykorzystujemy do tego dobrze znaną technikę kopiuj-wklej. Ilustracje tworzone w ten sposób będą się składały z wielu warstw. Każda warstwa jest osobnym obrazem i może być przekształcana niezależnie.

 • Instrukcja do ćwiczeń „kopiuj-wklej”, czyli kompozycje wielowarstwowe (www.gajdaw.pl) - zobacz  ćwiczenia.

Przykładowe prace – kompozycje wielowarstwowe.

 

2.Projekt graficzny – mapa Polski z podziałem administracyjnym – instrukcja dotycząca przygotowania mapy do projektu graficznego  – link (pdf);

3. Zadanie  – tworzenie projektu graficznego mapy Polski z podziałem administracyjnym –  polegające  na wklejaniu obrazka o kształcie dopasowanym do granic województwa:

 • Wykorzystując mapę administracyjną Polski wykonaj następujące kroki;
 1. Wklej dowolny obrazek – „kopiuj” a następnie „wklej” jako nowa warstwa;
 2. Ułóż go nad wybranym obszarem (województwem);
 3. Ukryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 4. Wybierz warstwę z mapą, jako aktywną warstwę;
 5. Zaznacz „różdżką” wybrane województwo;
 6. Odwróć zaznaczanie (Ctrl+i);
 7. Zmień aktywną warstwę na zawierającą skopiowany obrazek;
 8. Odkryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 9. Usuń zaznaczony obszar np. używając klawisza delete;

Przykładowa praca;

4. Instrukcja tworzenia interaktywnej mapy paków narodowych z wykorzystaniem programu GIMP – pobierz pdf.

Dodaj komentarz

css.php