Bioróżnorodność

Różnorodność biologiczna to pojęcie, które zostało wprowadzone do międzynarodowego obiegu w końcu lat 80. XX w. i obejmuje całe bogactwo życia na Ziemi – od zróżnicowania genetycznego przez różnorodność gatunków i ekosystemów. Choć z pozoru zagadnienie to zdaje się być domeną jedynie biologii, to w rzeczywistości ma bardzo szeroki kontekst dotyczący pośrednio lub bezpośrednio wszystkich dziedzin ludzkiego życia – od zdrowia po kulturę.
W czasach, gdy bioróżnorodność Ziemi zmniejsza się w niepokojącym tempie, konieczność dotarcia do społecznej świadomości z wiedzą o konsekwencjach tego zagrożenia i szukanie dróg przeciwdziałania stało się wyzwaniem globalnym.

MOJE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Żyjemy w XXI wieku. Są to czasy ogromnego postępu cywilizacyjnego, ale jednocześnie ten postęp nas zabija. Jako społeczeństwo jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody. W związku z tym powinniśmy dbać o środowisko i zrobić wszystko, by nie następowała jego degradacja. W naszym środowisku każdą żywą istotę otacza przyroda. Wielu ludzi zapomina o jej ogromnej wartości i znaczeniu. Każdy z nas, nie zdając sobie z tego sprawy, w dużym stopniu przyczynia się do niszczenia Ziemi oraz naraża swoje oraz innych zdrowie i życie na niebezpieczeństwo.

Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej;

Poradnikmłodego ekologa- prezentacja 1;, prezentacja2;

Indeks Żyjącej Planety (Living Planet Index) – czytaj całość.

Indeks Żyjącej Planety (Living Planet Index), na który składają się trendy zmian populacji setek gatunków ptaków, ssaków, gadów, płazów i ryb zmniejszył się przeciągu lat 1970 – 2000 aż o 35% wskazując na niezwykle szybkie zmniejszanie się populacji zwierząt na Ziemi. W ciągu zaledwie 30 lat indeks populacji gatunków leśnych zmniejszył się o 15%, gatunków morskich spadł o 35%, a gatunków słodkowodnych o 55% . World Wide Fund for Nature (WWF) porównuje współczesne tempo zmniejszania się populacji zwierząt do okresów masowego zanikania gatunków, jakie miały miejsce pięć lub sześć razy w historii Ziemi.

23% wszystkich gatunków ssaków jest zagrożonych lub prawie zagrożonych wyginięciem7. Zagrożonych jest także 25% gatunków gadów, 12% gatunków ptaków i 3% gatunków ryb. Według raportu organizacji Birdlife International z 2000 roku prawie 1200 gatunków ptaków jest zagrożonych wyginięciem w przeciągu najbliższych stu lat. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek niszczenia ich siedlisk przez człowieka.

Charakterystycznym przykładem zwierzęcia, które zniknęło z europejskich lasów, jest tur, którego ostatnia sztuka zginęła w XVII wieku. W Polsce pod koniec lat 80-tych wyginęły płochliwe dropie, które na skutek mechanizacji rolnictwa nie mogły znaleźć sobie zacisznego miejsca, a obecnie na terenie Polski zagrożone są takie ptaki, jak orzeł bielik, wodniczka czy biegus zmienny.

Aby ryś mógł przeżyć – zobacz film – http://www.wwfpl.panda.org/index.cfm.

SOS dla świata – zobacz stronę lub poczytaj tutaj;

Duże drapieżniki w Polsce -

Choć w Polsce duże drapieżniki wciąż żyją, ich przetrwanie nie jest pewne. Polowania na rysie, wilki, niedźwiedzie i niszczenie środowiska naturalnego doprowadziły do prawie całkowitego wyginięcia tych zwierząt w Europie Zachodniej. W naszym kraju występuje zaledwie 200 rysi, 600 wilków i 90 niedźwiedzi. Dlatego WWF Polska, od 2007 roku działa na rzecz ochrony tych trzech dużych drapieżników. Czytaj całość.. – http://www.wwfpl.panda.org/index.cfm.

10 najbardziej zagrożonych gatunków – Źródło WWF Poland /WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego./

css.php