Kodeks 2.0

Uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej na szkolnej debacie w dniu 18 stycznia 2011 roku uważnie wysłuchali wszystkich propozycji i opinii zgłaszanych przez przedstawicieli klas i pozostałych kolegów. Wypracowali następujące zasady, które – ich zdaniem – powinny się znaleźć w szkolnym kodeksie:

  1. Komunikujemy się i uczymy, korzystając z TIK.
  2. Komputery są zawsze pod ręką, ale staramy się w mądry, dobry i bezpieczny sposób z nich korzystać.
  3. Zawsze zachowujemy rozwagę i krytycyzm, gdy korzystamy z umieszczonych w sieci informacji, oddzielamy je od komentarzy i opinii. Wiadomości szukamy na wiarygodnych, sprawdzonych stronach.
  4. Jesteśmy twórczy i kreatywni, nie kopiujemy bezmyślnie, samodzielnie opracowujemy i redagujemy zdobyte informacje.
  5. Postępujemy uczciwie, nie przypisujemy sobie efektów cudzej pracy, zawsze podajemy adresy stron, z których korzystaliśmy, nie ściągamy nielegalnie filmów, muzyki, plików, nie korzystamy z pirackich programów.
  6. Dbamy o poprawność, przestrzegamy zasad ortografii i interpunkcji.
  7. Jesteśmy bezpieczni i ostrożni w sieci – nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie odpowiadamy na nieznane maile, nie ujawniamy swych danych.
  8. Bezzwłocznie reagujemy na zło – w  przypadku natrafienia na oszustwa, przejawy rasizmu, nietolerancji, nawoływania do zła, przemocy itp., od razu informujemy o tym osobę dorosłą.
  9. Mówimy „stop” cyberprzemocy.
  10. Pomagamy osobom dorosłym korzystać z TIK, dzielimy się swą wiedzą i umiejętnościami.
YouTube Preview Image

Dodaj komentarz

css.php