Debaty klasowe

Od października w naszej szkole na lekcjach oraz kołach zainteresowań organizowane są debaty na temat korzystania z różnego rodzaju TIK. Omawiane były sposoby właściwego wykorzystania programów TV i radiowych, dzieci uczyły się odbierać i wartościować przekaz medialny. Pracując w grupach różnymi metodami opracowywały własny kodeks bezpiecznego i mądrego korzystania z internetu, telefonu komórkowego, poczty elektronicznej.

Dyskusja na temat oceny zasobów informacyjnych Internetu w klasach IV.

Dlaczego powinniśmy oceniać wyszukaną informację?

Informacja, którą znajdujemy w Internecie, jest w dużym stopniu nieuporządkowana. Czy powinniśmy traktować to wszystko, co znaleźliśmy bezkrytycznie? Odkąd w sieci dostępna jest olbrzymia ilość informacji, praktycznie na każdy temat, oczywistą jest odpowiedź: „NIE!”. Powinniśmy oceniać, aby wiedzieć, na którym ze źródeł możemy polegać, która z osób posiada doświadczenie i autorytet potwierdzający udostępnioną informację. Dlaczego ocena informacji jest tak ważna? Jest rzeczą ważną podkreślanie nierównej jakości informacji, która jest umieszczana w Internecie.

O to kilka zasad wykorzystywania materiałów edukacyjnych zamieszczanych w Internecie wypracowane przez klasy IV.

 1. Korzystamy z przeglądarek i stron internetowych sprawdzonych i zatwierdzonych przez nauczyciela.
 2. Uczymy się korzystać z Internetu, kształtując umiejętności wyszukiwania informacji w celu poszerzenia wiedzy, a nie jedynie rozrywki.
 3. Korzystamy z wyszukiwarek, tylko wtedy gdy wyszukujemy informacje związane z tematem lekcji – np. tworząc prezentację na określony temat.
 4. Pamiętamy o prawach autorskich i nie przepisujemy gotowych prac.
 5. Nie podpisujemy się pod nie swoimi pracami pobranymi z Internetu.
 6. Posługując się materiałami pochodzącymi z Internetu, zawsze podajemy źródło ich pochodzenia.
 7. Porównujemy informacje z Internetu z wiarygodnymi źródłami.
 8. Nie wierzymy wszystkiemu co czytamy w sieci.
 9. Przestrzegamy ogólnej netykiety obowiązującej w sieci.
 10. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci.
 11. Chronimy swoje dane osobowe.
 12. Nigdy nie nawiązujemy kontaktu z nieznajomymi w sieci.
 13. Nie gramy w gry komputerowe, nie ściągamy filmów, muzyki jeżeli nie mamy do tego uprawnień.


Uczniowie klasy VI B rozważali punkt 2 – „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie” Wypracowali następujące zasady:

Rozwaga i krytycyzm;

Potrzebnych wiadomości informacji szukamy na wiarygodnych, sprawdzonych stronach, najlepiej prowadzonych przez kompetentne osoby czy instytucje (np. jest podpis eksperta, zdjęcie lub e-mail autora). Staramy się korzystać z różnych źródeł, a w razie wątpliwości lub sprzeczności sprawdzamy w encyklopedii, podręcznikach lub książkach popularnonaukowych. Można też poprosić o pomoc nauczyciela danego przedmiotu czy rodziców.
Krytycznie oceniamy uzyskane informacje. Komentarze i opinie zazwyczaj są oddzielone od informacji – inna czcionka, rubryka, kolor, Nicki autorów. Jedna z uczennic – Gabrysia – napisała: „W komentarzach czasem zauważam błędy orograficzne i stylistyczne, a na stronach internetowych nie ma błędów ortogr. I stylist.”

Kreatywność;

Uzyskane informacje wykorzystujemy twórczo (opcja „wytnij – wklej” wykluczona!), samodzielnie redagujemy treść referatu lub wypracowania.

Uczciwość;

Zawsze podajemy adresy stron, z których korzystaliśmy, tak jak to ma miejsce w przypadku powoływania się na źródła pisane (bibliografia). Nigdy nie przypisujemy sobie efektów cudzej pracy.

Poprawność;

Zawsze sprawdzamy ortografię i interpunkcję.

Ostrożność;

Instalujemy program opieki dla ucznia korzystającego z Internetu.

Bezpieczeństwo;

Nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie wchodzimy na fora gdy poszukujmy wiadomości, nie odpowiadamy na nieznane maile.

Reakcja na zło;

W przypadku natrafienia na oszustwa, przejawy rasizmu, nietolerancji, nawoływania do zła, przemocy itp., od razu informujemy o tym osobę dorosłą – na przykład nauczyciela informatyki, pedagoga, rodziców, zgłaszamy problem administratorowi strony.

Komputery pod ręką!
Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej?
W naszej szkole wykonano okablowanie sieci LAN we wszystkich salach, w których uczą się klasy IV-VI, dodatkowo jesteśmy w trakcie uruchomienia sieci bezprzewodowej na terenie budynku szkoły. Większość sal szkolnych jest przystosowana do stałej pracy z komputerem. Nauczyciele w naszej szkole mają możliwość na prowadzenie lekcji przy użyciu TIK-u.

Po przeprowadzonej debacie w klasie VI b na temat wykorzystania przez nauczycieli komputera, Internetu i multimediów w nauczaniu, uczniowie jednomyślnie stwierdzili, iż lekcje są atrakcyjniejsze. Internet przyczynia się do wzbogacenia treści kształcenia, form i metod przekazywania uczniom informacji.

W czasie dyskusji dzieci zwróciły uwagę na fakt, iż nie wszyscy nauczyciele korzystają w nauczaniu z nowoczesnych technologii. Podjęliśmy próbę odpowiedzi na pytanie –  dlaczego część nauczycieli niechętnie korzysta z TIK?  Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród nauczycieli.


15 comments

 1. Monika pisze:

  Chcę, aby nauczyciele wysyłali nam te sprawdziany oraz kartkówki . Wtedy będzie łatwiej .

 2. Ola pisze:

  Nauczcie obsługi Internetu także dorosłych!
  Zaproponuj rodzicom małą lekcję obsługi Internetu.
  Pokażcie im inne spojrzenie na świat!
  Załóżcie im pocztę, dzięki której będą mogli komunikować się wzajemnie!
  Nauczcie ich korzystania z różnych portali społecznościowych! (Np. Nasza Klasa, Facebook)!
  Pokażcie, dorosłym, że praca na komputerze, wcale nie jest nudna!

 3. rafał pisze:

  Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł. Wreszcie lekcje będą ciekawsze. Nie mogę się już doczekaćl, kiedy będziemy mieli pierwszą lekcje z laptopem lub komputerem.

 4. Kasia pisze:

  Najlepiej było by gdyby można było na lekcjach powtórzeniowych uczyć się na komputerze.

Dodaj komentarz

css.php