Tag Archive for Debata klasa 6b

Debata klasa 6b

Uczniowie klasy VI B rozważali punkt 2 – „Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie” Wypracowali następujące zasady:

Rozwaga i krytycyzm;

Potrzebnych wiadomości informacji szukamy na wiarygodnych, sprawdzonych stronach, najlepiej prowadzonych przez kompetentne osoby czy instytucje (np. jest podpis eksperta, zdjęcie lub e-mail autora). Staramy się korzystać z różnych źródeł, a w razie wątpliwości lub sprzeczności sprawdzamy w encyklopedii, podręcznikach lub książkach popularnonaukowych. Można też poprosić o pomoc nauczyciela danego przedmiotu czy rodziców.
Krytycznie oceniamy uzyskane informacje. Komentarze i opinie zazwyczaj są oddzielone od informacji – inna czcionka, rubryka, kolor, Nicki autorów. Jedna z uczennic – Gabrysia – napisała: „W komentarzach czasem zauważam błędy orograficzne i stylistyczne, a na stronach internetowych nie ma błędów ortogr. I stylist.”

Kreatywność;

Uzyskane informacje wykorzystujemy twórczo (opcja „wytnij – wklej” wykluczona!), samodzielnie redagujemy treść referatu lub wypracowania.

Uczciwość;

Zawsze podajemy adresy stron, z których korzystaliśmy, tak jak to ma miejsce w przypadku powoływania się na źródła pisane (bibliografia). Nigdy nie przypisujemy sobie efektów cudzej pracy.

Poprawność;

Zawsze sprawdzamy ortografię i interpunkcję.

Ostrożność;

Instalujemy program opieki dla ucznia korzystającego z Internetu.

Bezpieczeństwo;

Nie korzystamy z nieodpowiednich stron, nie wchodzimy na fora gdy poszukujmy wiadomości, nie odpowiadamy na nieznane maile.

Reakcja na zło;

W przypadku natrafienia na oszustwa, przejawy rasizmu, nietolerancji, nawoływania do zła, przemocy itp., od razu informujemy o tym osobę dorosłą – na przykład nauczyciela informatyki, pedagoga, rodziców, zgłaszamy problem administratorowi strony.

css.php