Tag Archive for Ekologia

Jak ratujemy przyrodę?

Jak możesz pomóc ratować przyrodę?

KODEKS MŁODEGO EKOLOGA

 1. Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika;
 2. Kto śmieci segreguje ten środowisko ratuje;
 3. Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna;
 4. Światło oszczędzać to ważna rzecz, niech duże rachunki idą precz;
 5. Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają;
 6. Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;
 7. Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu;
 8. Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy;
 9. Sport to zdrowie, dobra kondycja Ci o tym powie;
 10. Spacer i rower lepszy niż samochód, korzysta zdrowie i przyroda wokół.

Segregacja – poradnik.

Galeria – zbiórka surowców wtórnych w naszej szkole.

Wyniki zbiórki makulatury.

Spotkania z przyrodą

Wirtualne spotkania z przyrodą – tworzymy ilustrowany przewodnik po świecie roślin i zwierząt.

To kolejne zajęcia naszego kółka, na których ćwiczyliśmy nasze umiejętności dotyczące wyszukiwania oraz gromadzenia  informacji z różnych źródeł. Tworzyliśmy  ilustrowane dokumenty tekstowe w programie MS Word na temat roślin i zwierząt objętych ochroną. Nasze poszukiwania wiedzy nie ograniczały się tylko do wyszukiwania ich w Internecie, ale zgodnie ze „złotą” zasadą naszej Pani – ich wiarygodność powinna zostać sprawdzona w publikacjach drukowanych. Tak więc, Weronika została zaangażowana do poszukiwań książek, albumów, przewodników o ochronie przyrody w naszej szkolnej bibliotece. Nieocenioną pomoc uzyskaliśmy od Pani bibliotekarki, która pomogła nam w wyborze określonych pozycji, nawet była tak miła, iż niektóre z nich pozwoliła nam wypożyczyć do domu, mimo, że są dostępne jedynie w czytelni. Stworzyliśmy odpowiednią strukturę folderów na naszych kontach w szkolnych komputerach, tak aby gromadzić informacje w sposób uporządkowany. Pod koniec zajęć spakowaliśmy nasze katalogi i wysłaliśmy je na naszą pocztę, by w domu móc kontynuować  gromadzenie informacji oraz dokonać selekcji i sprawdzić ich wiarygodność np. w książkach, które wypożyczyliśmy.  Nasze prace zobowiązaliśmy się wykonać w ciągu tygodnia i przesłać je pocztą elektroniczną do naszego opiekuna -  (Julka, kl.4a).

Zobacz galeria – tak pracujemy.

 

Tworzymy prezentacje

Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł na temat parków narodowych.

Zbieranie informacji na temat wybranego parku narodowego w Polsce - karta pracy – pobierz wzór.

Oferta zajęć edukacyjnych w parkach narodowych -

http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/odkryj-parki-narodowe/oferta-zajec-edukacyjnych-w-parkach-narodowych

Jak człowiek oddziaływuje na środowisko?

Człowiek jest elementem natury i ma zdolność oddziaływania na nią -  kształtuje swoje środowisko każdego dnia. Może to czynić na wiele sposobów – niszcząc swoje otoczenie, wykorzystując nadmiernie jego bogactwa naturalne lub gospodarując nimi rozważnie. Jaką przyjmiemy postawę zależy to od nas, to dzięki naszym działaniom możemy zachować skarby natury dla przyszłych pokoleń.

W jaki sposób wzrastająca liczba ludności wpływa na zasoby naturalne Ziemi?

 1. Ekspansja na tereny niezamieszkane – ludzie migrują np. na tereny górskie, wycinają wilgotne lasy równikowe.
 2. Migracja do wielkich miast – ludzie przeprowadzają się do miast w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życia, szansy na wykształcenie. Mieszkańcy metropolii zużywają więcej dóbr konsumpcyjnych i energii niż ludzie żyjący na wsi. Odpowiedzialni są także za znacznie większe zanieczyszczenie wody i powietrza. Wytwarzają znacznie więcej odpadów.
 3. Zapotrzebowanie na wodę – wykorzystujemy zasoby słodkiej wody szybciej, niż mogą one zostać uzupełnione.
 4. Zapotrzebowanie na energię – podczas spalania ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego wytwarzają się tzw. „gazy cieplarniane”, odpowiedzialne za globalne ocieplanie się klimatu na Ziemi.
 5. Wycinanie lasów – powoduje zmniejszanie się trenów zadrzewionych i ma poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.
 6. Intensywne rolnictwo – intensywna gospodarka rolna często powoduje wyjałowienie gleby i erozję.
 7. Magazynowanie odpadów – ludzie zużywają zasoby naturalne Ziemi i produkują coraz więcej odpadów.
 8. Niszczenie biologicznej różnorodności – ludzie chcą podporządkować sobie przyrodę, niszcząc przy tym wiele gatunków roślin i zwierząt.

Co badają ekolodzy?

Ekolodzy badają oddziaływania pomiędzy istotami żywymi a ich środowiskiem. Oddziaływanie to zachodzi na różnych poziomach:

 • BIOSFERA – powierzchnia skorupy ziemskiej zamieszkana przez żywe organizmy – sięga od morskich głębin do najniższej warstwy atmosfery;
 • BIOM – zbiór wszystkich ekosystemów zajmujących obszary kuli ziemskiej, charakteryzujące się podobnym klimatem, glebą i występującymi na nich organizmami;
 • EKOSYSTEM – układ obejmujący żywe organizmy, otoczenie, w którym żyją, przepływająca energię, krążącą w nim materię i wszystkie oddziaływania zachodzące pomiędzy tymi elementami. Ekosystem zawiera w sobie wszystkie czynniki niezbędne do podtrzymania życia. Jedynie energia dostarczana jest z zewnątrz – jej źródłem jest światło słoneczne;
 • BIOTOP – miejsce, w którym organizmy żywe znajdą wszystko, co potrzebne jest im do życia. Elementami biotopu są: klimat, ilość światła, obecność w glebie składników pokarmowych;
 • BIOCENOZA – wszystkie populacje roślin, zwierząt i mikroorganizmów żyjących na danym obszarze;
 • POPULACJA- zbiór osobników danego gatunku, występująca na danym obszarze;
 • ORGANIZM – każda istota żywa, która wykonuje wszystkie podstawowe czynności życiowe, czyli oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, ruch, wzrost, rozwój. Organizm to „zbiór komórek zorganizowanych w tkanki tworzące poszczególne organy” – to np. żółw, lis, ślimak, stokrotka, krokus, bocian, żaba.

Co to znaczy żyć ekologicznie?

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia, jak: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek, od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw Ziemi, poczynił szkody, które stanowią poważne naruszenie równowagi biologicznej, niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego prawa do niszczenia natury, bo jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się przedmiotem troski całej ludzkości. Obecnie eksperci wyróżniają cztery główne zagrożenia ekologiczne o charakterze globalnym: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, niedobór czystej wody i katastrofalny przyrost śmieci.

Naukowcy biją na alarm – nasza planeta jest w niebezpieczeństwie – nasiliły się globalne zagrożenia. Efekt cieplarniany powoduje ekstremalne zjawiska meteorologiczne, takie jak susze, pożary lasów, ulewne deszcze, powodzie, huragany, trąby powietrzne czy podnoszenie się powierzchni wód i oceanów w wyniku topnienia lodowców. Zanieczyszczamy środowisko (czyli m.in. powietrze którym oddychamy i wodę którą pijemy), powstają nowe choroby i wirusy, szerzą się alergie, wymierają gatunki roślin i zwierząt. Od czego zacząć naprawę świata? To proste – od siebie! Przy okazji oszczędzania środowiska, możemy oszczędzić też własne pieniądze. Segregujesz śmieci? Dbasz o to, by nie zostawiać urządzeń w trybie stand-by? Jeździsz komunikacją miejską zamiast samochodem? Świetnie! Ale to tylko część ekologicznych zachowań.

Czym jest nauka o środowisku?

Ekolodzy zajmują się badaniem żywych istot i ich naturalnego środowiska. Patrząc na otaczający ich świat, widzą przede wszystkim zależności: pomiędzy roślinami, zwierzętami, warunkami klimatycznymi, wodnymi i geologicznymi. Procesy badane i obserwowane przez ekologów, nie zachodzą w oderwaniu od siebie – tworzą całość, dzięki której możliwe jest życie na Ziemi. Zależności pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem dotyczą całej naszej planety. Wszystko, co robimy, ma wpływ na otaczające nas środowisko. Ponieważ jesteśmy jego elementem, często możemy sami zdecydować, jak będzie ono wyglądało.

Naukę o środowisku przyrodniczym można porównać do wielkiego parasola. Znajduje się pod nim wiele różnych dyscyplin naukowych. Nauka o środowisku korzysta z ich doświadczeń, aby jak najlepiej poznać procesy rządzące żywymi organizmami i zależnościami pomiędzy nimi a otaczającym je nieożywionymi elementami środowiska. Pozwala nam także zrozumieć, w jaki sposób człowiek może zmienić swoje oddziaływanie na środowisko.

css.php