Tag Archive for kompozycje graficzne

Kompozycje graficzne

Projekt graficzny – ekologiczny dom.

 

 

 

Oszczędzanie energii to najprostsza metoda walki ze zmianami klimatu. Dowiedz się, jak wybierać sprzęty zużywające energię i jak z nich korzystać, by płacić mniejsze rachunki, a przy okazji ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez zmianę codziennych zachowań Ty też możesz pomóc w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. Poradnik Jak oszczędzać energię w domu -WWF Poland.

Zmniejszamy ilość odpadów – dbamy o ochronę zasobów;

 • Segregujemy odpady i oddajemy do odzysku:
 • Szkło;
 • Plastik;
 • Makulaturę;
 • Nie używamy toreb foliowych, tylko torby płócienne lub koszyk na zakupy;
 • Naprawiamy zepsute przedmioty domowego użytku;
 • Dostarczamy używany sprzęt i odzież potrzebującym, np. dla PCK;
 • Zużyty sprzęt elektryczny oddajemy do punktów odbioru;
 • Zużyte baterie, świetlówki i inne odpady niebezpieczne oddajemy do odbioru w sklepach;
 • Kompostujemy resztki pożywienia i odpady ogrodowe;
 • Kupujemy napoje w opakowaniach zwrotnych;

Oszczędzam energię w gospodarstwie domowym;

 • Uszczelniamy drzwi i okna;
 • Wymieniamy żarówki na energooszczędne;
 • Dbamy o szczelność lodówki;
 • Utrzymujemy odpowiednią temperaturę w pokoju;

Zmniejszamy ilość substancji szkodliwych dla środowiska

 • Unikamy produktów toksycznych i środków czystości zawierających chlor;
 • Korzystamy z proszku do prania bez fosforanów;
 • Uprawiamy ogród bez środków chemicznych;
 • Unikamy produktów i opakowań z plastiku chlorowego PCV;
 • Ograniczamy korzystanie z samochodu, częściej podróżujemy rowerem;

Wspieramy produkcję żywności przyjazną środowisku;

 • Spożywamy więcej produktów zbożowych i warzyw, a mniej mięsa;
 • Kupujemy owoce i warzywa produkowane lokalnie;
 • Podczas zakupów wybieramy produkty pochodzenia krajowego gdy tylko to możliwe;
 • Kupujemy produkty z gospodarstw ekologicznych, np. chleb, warzywa, sery, soki itp.;
 • Podczas zakupów nie sugerujemy się reklamą;

Tworzymy kompozycje graficzne w programie GIMP.

 1. Zaczynamy przygodę z GIMPem - zobacz menu – zadania GIMP  – tworzymy kompozycje wielowarstwowe (link do strony);
 • Kopiuj-wklej, czyli kompozycje wielowarstwowe;

Jedna z podstawowych technik tworzenia projektów graficznych polega na łączeniu elementów pochodzących z różnych zdjęć w jedną całość. Z kilku fotografii wycinamy fragmenty, a następnie umieszczamy je w projektowanym obrazie. W programie GIMP wykorzystujemy do tego dobrze znaną technikę kopiuj-wklej. Ilustracje tworzone w ten sposób będą się składały z wielu warstw. Każda warstwa jest osobnym obrazem i może być przekształcana niezależnie.

Kolejne kroki do zadania – tworzenie projektu graficznego mapy Polski z podziałem administracyjnym –  polegającego na wklejaniu obrazka o kształcie dopasowanym do granic województwa:

 • Wykorzystując mapę administracyjną Polski wykonaj następujące kroki;
 1. Wklej dowolny obrazek – „kopiuj” a następnie „wklej” jako nowa warstwa;
 2. Ułóż go nad wybranym obszarem (województwem);
 3. Ukryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 4. Wybierz warstwę z mapą, jako aktywną warstwę;
 5. Zaznacz „różdżką” wybrane województwo;
 6. Odwróć zaznaczanie (Ctrl+i);
 7. Zmień aktywną warstwę na zawierającą skopiowany obrazek;
 8. Odkryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 9. Usuń zaznaczony obszar np. używając klawisza delete;

Przykładowa praca;

 

Segregacja odpadów

TIK – owe zajęcia z przyrody.

Dzisiaj na zajęciach tworzyliśmy tzw. „drzewo decyzyjne”, czyli graficzny zapis analizy problemu.  Pani przedstawiła nam zagadnienie dotyczące odpadów, które są bardzo uciążliwe dla naszego naturalnego środowiska. Zostaliśmy podzieleni na dwa zespoły zadaniowe, każdy zespół otrzymał następujące zadanie do wykonania. Grupa Oli miała przygotować plansze drzewa na arkuszu kartonowym wykorzystując pisaki, mazaki, kredki itp., natomiast moja grupa przygotowała plansze drzewa  w edytorze graficznym GIMP. Bardzo się ucieszyłem ponieważ polubiłem ten program i miałem kolejną okazję by poznać jego nowe funkcje oraz poćwiczyć już znane, a tym samym utrwalić umiejętności korzystania z różnych narzędzi jakie oferuje nam GIMP. Po wykonaniu plansz wykonywaliśmy kolejno ćwiczenia;

Ćwiczenie 1:

Podczas dyskusji próbowaliśmy określić czym są „odpady”, następnie sformułowaliśmy wniosek – „Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe nie będące ściekami, powstające w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania. Stwierdziliśmy jednoznacznie, iż większość odpadów jest uciążliwa dla środowiska. Tak więc sprecyzowaliśmy problem;

Jak pozbyć się odpadów uciążliwych dla środowiska?

 • Po sformułowaniu problemu wpisaliśmy go w pień drzewa naszych wcześniej wykonanych plansz.
 • Określiliśmy cele i wartości, tutaj podejmowaliśmy decyzje i zapisywaliśmy je w koronie drzewa.
 • Proponowaliśmy rozwiązania, które wpisywaliśmy w gałęzie drzewa.
 • Określaliśmy pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania – tutaj musieliśmy podejmować najwłaściwsze decyzje, co nie było łatwym zadaniem.

O to nasze drzewo decyzyjne wykonane w GIMP-ie.

 

 

Drzewo decyzyjne wykonane przez grupę Oli;

Ćwiczenie 2:

Przyklejaliśmy karteczki z nazwami lub rysunkami odpadów do plakatu z szarego papieru, w ten sposób dokonaliśmy podziału odpadów na przemysłowe i komunalne.

Nasz wniosek:

Odpady z gospodarstw domowych są składowane bezpośrednio na wysypiskach śmieci.

Ćwiczenie3.

Analizowaliśmy plansze z zawartością kosza obrazującego skład odpadów domowych. Następnie naszym zadaniem było podać własną koncepcję rozwiązania problemu śmieci z gospodarstw domowych oraz uzasadnić  jej słuszność i wynikające z niej korzyści.


Ćwiczenie 4.
Dokonywaliśmy wyboru – segregować odpady czy nie! – tworząc kolejną planszę.

Nasz wybór : warto segregować odpady!

Recykling to wtórny obieg, zrozumie to każdy człowiek.

I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje.

Ćwiczenie 5.
Dokonywaliśmy segregacji odpadów wykorzystując grę online  - Gary gra – link do strony.

Wniosek końcowy;

Sprawna gospodarka odpadami jest obecnie priorytetowa nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeśli chcemy żyć w czystym środowisku sami powinniśmy o nie zadbać, wszędzie – w domu, szkole, zakładzie pracy, w lesie, na ulicy. To właśnie segregacja pełni najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemu z odpadami. Może jest „lekiem na całe zło”.

Tyle zysku, ile śmieci z odzysku (fot. infografika.wp.pl)

Zobacz, ile trzeba przetworzyć odpadów, aby otrzymać energię do zasilania różnych urządzeń domowych.


css.php