Tag Archive for odpady

Co to znaczy żyć ekologicznie?

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia, jak: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że człowiek, od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw Ziemi, poczynił szkody, które stanowią poważne naruszenie równowagi biologicznej, niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego prawa do niszczenia natury, bo jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się przedmiotem troski całej ludzkości. Obecnie eksperci wyróżniają cztery główne zagrożenia ekologiczne o charakterze globalnym: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, niedobór czystej wody i katastrofalny przyrost śmieci.

Naukowcy biją na alarm – nasza planeta jest w niebezpieczeństwie – nasiliły się globalne zagrożenia. Efekt cieplarniany powoduje ekstremalne zjawiska meteorologiczne, takie jak susze, pożary lasów, ulewne deszcze, powodzie, huragany, trąby powietrzne czy podnoszenie się powierzchni wód i oceanów w wyniku topnienia lodowców. Zanieczyszczamy środowisko (czyli m.in. powietrze którym oddychamy i wodę którą pijemy), powstają nowe choroby i wirusy, szerzą się alergie, wymierają gatunki roślin i zwierząt. Od czego zacząć naprawę świata? To proste – od siebie! Przy okazji oszczędzania środowiska, możemy oszczędzić też własne pieniądze. Segregujesz śmieci? Dbasz o to, by nie zostawiać urządzeń w trybie stand-by? Jeździsz komunikacją miejską zamiast samochodem? Świetnie! Ale to tylko część ekologicznych zachowań.

Segregacja odpadów

TIK – owe zajęcia z przyrody.

Dzisiaj na zajęciach tworzyliśmy tzw. „drzewo decyzyjne”, czyli graficzny zapis analizy problemu.  Pani przedstawiła nam zagadnienie dotyczące odpadów, które są bardzo uciążliwe dla naszego naturalnego środowiska. Zostaliśmy podzieleni na dwa zespoły zadaniowe, każdy zespół otrzymał następujące zadanie do wykonania. Grupa Oli miała przygotować plansze drzewa na arkuszu kartonowym wykorzystując pisaki, mazaki, kredki itp., natomiast moja grupa przygotowała plansze drzewa  w edytorze graficznym GIMP. Bardzo się ucieszyłem ponieważ polubiłem ten program i miałem kolejną okazję by poznać jego nowe funkcje oraz poćwiczyć już znane, a tym samym utrwalić umiejętności korzystania z różnych narzędzi jakie oferuje nam GIMP. Po wykonaniu plansz wykonywaliśmy kolejno ćwiczenia;

Ćwiczenie 1:

Podczas dyskusji próbowaliśmy określić czym są „odpady”, następnie sformułowaliśmy wniosek – „Odpady to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe nie będące ściekami, powstające w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia lub składowania z powodu braku możliwości ich wykorzystania. Stwierdziliśmy jednoznacznie, iż większość odpadów jest uciążliwa dla środowiska. Tak więc sprecyzowaliśmy problem;

Jak pozbyć się odpadów uciążliwych dla środowiska?

  • Po sformułowaniu problemu wpisaliśmy go w pień drzewa naszych wcześniej wykonanych plansz.
  • Określiliśmy cele i wartości, tutaj podejmowaliśmy decyzje i zapisywaliśmy je w koronie drzewa.
  • Proponowaliśmy rozwiązania, które wpisywaliśmy w gałęzie drzewa.
  • Określaliśmy pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania – tutaj musieliśmy podejmować najwłaściwsze decyzje, co nie było łatwym zadaniem.

O to nasze drzewo decyzyjne wykonane w GIMP-ie.

 

 

Drzewo decyzyjne wykonane przez grupę Oli;

Ćwiczenie 2:

Przyklejaliśmy karteczki z nazwami lub rysunkami odpadów do plakatu z szarego papieru, w ten sposób dokonaliśmy podziału odpadów na przemysłowe i komunalne.

Nasz wniosek:

Odpady z gospodarstw domowych są składowane bezpośrednio na wysypiskach śmieci.

Ćwiczenie3.

Analizowaliśmy plansze z zawartością kosza obrazującego skład odpadów domowych. Następnie naszym zadaniem było podać własną koncepcję rozwiązania problemu śmieci z gospodarstw domowych oraz uzasadnić  jej słuszność i wynikające z niej korzyści.


Ćwiczenie 4.
Dokonywaliśmy wyboru – segregować odpady czy nie! – tworząc kolejną planszę.

Nasz wybór : warto segregować odpady!

Recykling to wtórny obieg, zrozumie to każdy człowiek.

I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje.

Ćwiczenie 5.
Dokonywaliśmy segregacji odpadów wykorzystując grę online  - Gary gra – link do strony.

Wniosek końcowy;

Sprawna gospodarka odpadami jest obecnie priorytetowa nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jeśli chcemy żyć w czystym środowisku sami powinniśmy o nie zadbać, wszędzie – w domu, szkole, zakładzie pracy, w lesie, na ulicy. To właśnie segregacja pełni najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemu z odpadami. Może jest „lekiem na całe zło”.

Tyle zysku, ile śmieci z odzysku (fot. infografika.wp.pl)

Zobacz, ile trzeba przetworzyć odpadów, aby otrzymać energię do zasilania różnych urządzeń domowych.


css.php