Tag Archive for projekt

Tworzymy prezentacje

Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł na temat parków narodowych.

Zbieranie informacji na temat wybranego parku narodowego w Polsce - karta pracy – pobierz wzór.

Oferta zajęć edukacyjnych w parkach narodowych -

http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/odkryj-parki-narodowe/oferta-zajec-edukacyjnych-w-parkach-narodowych

„Śladami Polskich Parków Narodowych”

Opracowanie w programie graficznym Gimp mapy Polski – „ Śladami Polskich Parków Narodowych”

 Przedstawiam efekt pracy mojego zespołu, zadanie to wykonaliśmy wykorzystując narzędzia programu GIMP. Wybór formy pracy oraz techniki wykonania był dowolny, mieliśmy opracować projekt graficzny mapy Polski, na której należało zaznaczyć polskie parki narodowe oraz za pomocą symbolu graficznego np. logo, emblematu określić położenie każdego parku. Realizując to zadanie skorzystaliśmy z Wikipedii – wolnej encyklopedii  – pobierając z niej pliki graficzne dotyczące parków – mapę Polski oraz wszystkie emblematy parków narodowych. Następnie w programie GIMP korzystając z możliwości pracy w oparciu o warstwy, połączyliśmy wszystkie elementy aż wykonaliśmy poniższą mapę (Max – lider zespołu grafików).


 

Kompozycje graficzne

Projekt graficzny – ekologiczny dom.

 

 

 

Oszczędzanie energii to najprostsza metoda walki ze zmianami klimatu. Dowiedz się, jak wybierać sprzęty zużywające energię i jak z nich korzystać, by płacić mniejsze rachunki, a przy okazji ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez zmianę codziennych zachowań Ty też możesz pomóc w powstrzymaniu globalnego ocieplenia. Poradnik Jak oszczędzać energię w domu -WWF Poland.

Zmniejszamy ilość odpadów – dbamy o ochronę zasobów;

 • Segregujemy odpady i oddajemy do odzysku:
 • Szkło;
 • Plastik;
 • Makulaturę;
 • Nie używamy toreb foliowych, tylko torby płócienne lub koszyk na zakupy;
 • Naprawiamy zepsute przedmioty domowego użytku;
 • Dostarczamy używany sprzęt i odzież potrzebującym, np. dla PCK;
 • Zużyty sprzęt elektryczny oddajemy do punktów odbioru;
 • Zużyte baterie, świetlówki i inne odpady niebezpieczne oddajemy do odbioru w sklepach;
 • Kompostujemy resztki pożywienia i odpady ogrodowe;
 • Kupujemy napoje w opakowaniach zwrotnych;

Oszczędzam energię w gospodarstwie domowym;

 • Uszczelniamy drzwi i okna;
 • Wymieniamy żarówki na energooszczędne;
 • Dbamy o szczelność lodówki;
 • Utrzymujemy odpowiednią temperaturę w pokoju;

Zmniejszamy ilość substancji szkodliwych dla środowiska

 • Unikamy produktów toksycznych i środków czystości zawierających chlor;
 • Korzystamy z proszku do prania bez fosforanów;
 • Uprawiamy ogród bez środków chemicznych;
 • Unikamy produktów i opakowań z plastiku chlorowego PCV;
 • Ograniczamy korzystanie z samochodu, częściej podróżujemy rowerem;

Wspieramy produkcję żywności przyjazną środowisku;

 • Spożywamy więcej produktów zbożowych i warzyw, a mniej mięsa;
 • Kupujemy owoce i warzywa produkowane lokalnie;
 • Podczas zakupów wybieramy produkty pochodzenia krajowego gdy tylko to możliwe;
 • Kupujemy produkty z gospodarstw ekologicznych, np. chleb, warzywa, sery, soki itp.;
 • Podczas zakupów nie sugerujemy się reklamą;

Tworzymy kompozycje graficzne w programie GIMP.

 1. Zaczynamy przygodę z GIMPem - zobacz menu – zadania GIMP  – tworzymy kompozycje wielowarstwowe (link do strony);
 • Kopiuj-wklej, czyli kompozycje wielowarstwowe;

Jedna z podstawowych technik tworzenia projektów graficznych polega na łączeniu elementów pochodzących z różnych zdjęć w jedną całość. Z kilku fotografii wycinamy fragmenty, a następnie umieszczamy je w projektowanym obrazie. W programie GIMP wykorzystujemy do tego dobrze znaną technikę kopiuj-wklej. Ilustracje tworzone w ten sposób będą się składały z wielu warstw. Każda warstwa jest osobnym obrazem i może być przekształcana niezależnie.

Kolejne kroki do zadania – tworzenie projektu graficznego mapy Polski z podziałem administracyjnym –  polegającego na wklejaniu obrazka o kształcie dopasowanym do granic województwa:

 • Wykorzystując mapę administracyjną Polski wykonaj następujące kroki;
 1. Wklej dowolny obrazek – „kopiuj” a następnie „wklej” jako nowa warstwa;
 2. Ułóż go nad wybranym obszarem (województwem);
 3. Ukryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 4. Wybierz warstwę z mapą, jako aktywną warstwę;
 5. Zaznacz „różdżką” wybrane województwo;
 6. Odwróć zaznaczanie (Ctrl+i);
 7. Zmień aktywną warstwę na zawierającą skopiowany obrazek;
 8. Odkryj warstwę z wklejonym obrazkiem;
 9. Usuń zaznaczony obszar np. używając klawisza delete;

Przykładowa praca;

 

Przygotowania do realizacji projektu

Wstępne spotkanie zespołu – planowanie realizacji projektu.

 1. Omówienie wstępnych pomysłów projektu.
 2. Określenie celów, tematu oraz przygotowanie wstępnej listy zadań, które będą wykonywane podczas realizacji projektu.
 • Podczas realizacji projektu skoncentrujemy się wokół zagadnienia związanego z zagrożeniami środowiska przyrodniczego i jego ochroną. Nasze zadania dotyczyć będą tematu „Człowiek w obronie naturalnego krajobrazu – Parki Narodowe w Polsce”.
 • Cele:
  • Jakie formy prawnej ochrony przyrody stosowane są w naszym kraju?
  • Które z form ochrony przyrody dają możliwość zachowania naturalnych krajobrazów dla następnych pokoleń?

  Tematy szczegółowe:

  • Walory środowiska przyrodniczego Polski  i  konieczność jego ochrony;
  • Dlaczego przyroda jest w niebezpieczeństwie?;
  • Co zagraża przyrodzie?;
  • Odpady są  wszędzie – parę słów o śmieciach;
  • Jak ratować przyrodę?;
  • Parki narodowe i rezerwaty przyrody jako przykłady ochrony krajobrazu w Polsce.

3. Podział uczniów na zespoły zadaniowe oraz wybór liderów:

 • Zespół grafików – plakaty, ulotki, mapy;
 • Zespół tworzący prezentacje;
 • Zespół tworzący poradnik młodego ekologa;

4. Opracowanie zasad działania i współpracy:

 • aktywnie uczestniczymy w pracy grupy;
 • doceniamy wszystkie działania naszych koleżanek/kolegów;
 • dbamy, by każdy w grupie czuł się ważny;
 • jesteśmy odpowiedzialni za efekt pracy grupy;
 • udzielamy sobie wsparcia i pomocy;
 • gdy masz problem poproś o pomoc nauczyciela, koleżankę/kolegę, rodziców;
 • uważnie słuchamy siebie nawzajem;
 • nie przerywamy wypowiedzi innych;
 • mamy prawo do własnego zdania;

5. Sposoby monitorowania działań oraz  kryteria oceny.

css.php