PKO Półmaraton Sopot 2 maj 2015 – Wolontariat

PKO Półmaraton Sopot 2 maj 2015 – Wolontariat

Jako jedyna szkoła w Rumi poprzez oprawę biegu wspieraliśmy organizację biegu, jak i sportowców biorących udział w zawodach. Nasi wolontariusze to ludzie dobrej woli, zaangażowani w wykonywaną pracę, dbający o bezpieczeństwo uczestników wielkiej imprezy sportowej, to świetna młodzież.

Celem Półmaratonu Sopot było upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta. Uczestnicy musieli pokonać 21.0975 km, a byli tu reprezentanci Kenii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz Polski. Nas najbardziej jednak zachwyciło małżeństwo biegnące z dzieckiem w wózku oraz pan biegnący z pieskiem.

szkoła 02-12.05 (1) szkoła 02-12.05 (2) szkoła 02-12.05 (5) szkoła 02-12.05 (6)

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA KLAS SZÓSTYCH

W środę 29 kwietnia 2015 r. odbył się turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych z Rumi z klas VI. Turniej był organizowany metoda projektu przez uczniów z klasy IIa Gimnazjum nr 1 w Rumi a opiekunem projektu był  nauczyciel wychowania fizycznego Maciek Jaworski.

REGULAMIN TURNIEJU  PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ DLA KLAS SZÓSTYCH              

I MIEJSCE  i TERMIN ZAWODÓW

 • Hala Widowiskowo- Sportowa MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49
 • 29 KWIETNIA (wtorek)  2015 r. godz. 9.00 -13.30

 II CEL  ZAWODÓW

 • popularyzacja  piłki  nożnej wśród młodzieży
 • uatrakcyjnienie  czasu wolnego  od nauki
 • integracja młodzieży gimnazjalnej z klasami szóstymi rumskich szkół

III SPOSÓB  ROZGRYWEK

 • Turniej zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  przepisami  halowej piłki  nożnej.
 • Mecz trwa 12 minut (czas może zostać wydłużony).
 • System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

IV ZGŁOSZENIA

 • W  turnieju biorą udział drużyny (rocznik 2002 r.), które potwierdzą swój udział  do dnia 25.04.2015 r.  ( zgłoszenie proszę przesłać mailem)
 •  W  zawodach   biorą  udział  drużyny  10– osobowe , w jednakowych koszulkach    ( 4 zawodników + bramkarz).

V ORGANIZATOR

 • Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

VI PUNKTACJA

 • Zwycięstwo – 3pkt.  remis- 1pkt.   przegrana –0 pkt.
 • O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, wynik meczu dwóch drużyn, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, rzuty karne.
 • Podczas półfinałów i finałów oraz w meczach o miejsce w turnieju mecze zakończone wynikiem remisowym kończą się rzutami karnymi po trzy z każdej drużyny, po nich do pierwszego błędu.

VII NAGRODY

 • Wszystkie zespoły zostaną nagrodzone dyplomami.
 • Zespół, który zajmie  I miejsce, otrzyma  puchar.
 • Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy opiekun zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w zawodach sportowych.
 • Wszystkie sprawy sporne prosimy kierować do organizatora turnieju .
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub skradzione.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone w szatniach.
 • Prosimy o sportowe zachowanie podczas turnieju.
 • Każda drużyna ubezpiecza się we własnym zakresie.
 • Obowiązują przepisy PZPN.

11186483_906347809425681_1563549067_n 11186443_906347696092359_516505079_n 11180078_636169759818262_350599103_n 11122018_906348049425657_1851858577_n 11160423_636169696484935_2140906586_n 11121628_636169689818269_1851122200_n 11195541_636169706484934_1426697550_n 11208741_636169716484933_1628888347_n

 

,,Wiem co jem”

III Powiatowy Turniej Wiedzy o Zdrowiu

,,Wiem co jem”

12 maj 2015

W ramach Edukacji Zdrowotnej nasi uczniowie wzięli udział w turnieju, którego celem było:

 • rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności zdrowotnej
 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia
 • uświadamianie znaczenia bezpieczeństwa żywności, zapobieganie zatruciom i chorobom przenoszonym drogą układu pokarmowego
 • zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez promowanie zbilansowanego odżywiania i aktywności fizycznej
 • aktywizowanie i inspirowanie uczniów i środowisk szkolnych na rzecz działań związanych z profilaktyką zdrowotną

Z wiedzy uczniowie zajęli III miejsce zaś prezentując przedstawienie teatralne zdobyli I miejsce.

szkoła 02-12.05 (47) szkoła 02-12.05 (65) szkoła 02-12.05 (63) szkoła 02-12.05 (52) szkoła 02-12.05 (50) szkoła 02-12.05 (49)

GIMNAZJALISTA PRZEDSZKOLAKOWI -LAS

16 grudnia 2014 r. odbyła się impreza rekreacyjno – sportowa „ Olimpiada u Mikołaja”.

Impreza rekreacyjno – sportowa „ Olimpiada u Mikołaja” jest kontynuacją cyklu „ Gimnazjalista – Przedszkolakowi” organizowanego przez młodzież i nauczycieli  Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi  przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi. Dotychczas nasze gimnazjum przeprowadziło dla przedszkolaków następujące imprezy:

 • „W świecie Myszki Miki.”
 • „Zdobywam kółka olimpijskie.”
 • „I ja też mogę zostać Małyszem.”
 • „Czy znasz tę bajkę.”
 • „Olimpiada Kubusia Puchatka.”
 • „ Olimpiada u Mikołaja. ” edycja I-IV
 • „ Olimpiada u Pirata.”

Wyżej wymienione imprezy zostały przeprowadzone przez uczniów naszego  gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli  metodą projektu.

Cele:

 • Integracja młodzieży gimnazjalnej z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Rozwój współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1, a przedszkolami i szkołami podstawowymi w Rumi.
 • Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  cech charakteru – śmiałości, odwagi, wiary we własne siły, zaradności, uczciwości, współdziałanie w zespole.
 • Promowanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków
 • Pogłębianie wiedzy na temat zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w nowym środowisku, w nowych sytuacjach.
 • Rozwijanie u młodzieży gimnazjalnej zdolności organizacyjnych, opiekuńczych oraz sędziowania zawodów sportowych w duchu fair-play.
 • Prezentacja projektu edukacyjnego „Gimnazjalista – Przedszkolakowi” przez uczniów Gimnazjum nr 1w Rumi.
 1. 1.      Organizator:
 • Gimnazjum nr 1 w Rumi.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
 • Prowadzący i współorganizatorzy:

Odpowiedzialnymi osobami za prawidłowy przebieg imprezy są:

p. Bernaciak, p. Jaworski, p. Pepliński

Współorganizatorami są: p.Miotke, p. Pijor, p. Łatanik – Górska

 1. 2.      Termin i miejsce imprezy:
 • Impreza rekreacyjno – sportowa pt. „ Olimpiada u Mikołaja ” odbędzie się w hali widowiskowo – sportowej MOSiR w Rumi dn. 16.12.2014 r. w godz. 10.00- rozpoczęcie, 13.00 – zakończenie.
 1. 3.      Uczestnicy:
 • W imprezie biorą udział wychowankowie rumskich  przedszkoli i szkół podstawowych w wieku sześciu lat i młodsi,  uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Rumi.
 • Program minutowy:

10.00 – Powitanie i wprowadzenie do zabawy.

10.10 – Rozgrzewka – aerobik.

10.15 – Przejście do konkurencji i rozpoczęcie zawodów.

12.00 – Dekoracje medalistów – wręczenie nagród.

12.15 – Przedstawienie teatru Gimnazjum nr 1 w Rumi pod tytułem „ Smok – Skok” ( odp. p. Miotke, p. Pijor  p. Łatanik – Górska).

12.50 – Zakończenie.

 1. 4.      Finansowanie:
 • MOSiR Rumia
 1. 5.      Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia imprezy:
 • Każde przedszkole i szkoła podstawowa wystawia 15- osobową reprezentację wybraną wcześniej w drodze eliminacji spośród dzieci spełniających wymogi uczestnictwa w zaplanowanych konkurencjach sportowych oraz opiekuna.
 • Każde dziecko startuje we wszystkich konkurencjach sportowych.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują arkusz sprawności fizycznej, na których sędziowie zapisują osiągnięte wyniki, będą one podstawą do wyłonienia zwycięzców.
 • Reprezentacja każdego przedszkola lub szkoły podstawowej wystawia dodatkowo 20- osobową reprezentację kibiców  (z transparentami i innymi akcesoriami).
 1. 6.      Konkurencje:
 • Bieg na 30 m -  ( ze startu wysokiego ).
 • Skok w dal z miejsca (3 próby).
 • Skok na „Małysza” – z rozbiegu skok przez gumę na zeskok do skoku wzwyż, dowolnym sposobem ( nie, kto wyżej, lecz kto dalej ), decyduje najdalsze dotknięcie ręką zeskoku.
 • Rzut piłką lekarska 1 kg sposobem dolnym w przód ( 3 próby ).
 • Bieg slalomem z piłką tenisową na patelni na dystansie 20 m – ( czas ).
 • Rzut piłkami tenisowymi do celu ( do wiaderka pięć rzutów z odległości 1,5  metra ).
 • Rzut do kosza ( trzy rzuty dowolnym sposobem z odległości 1,5m).
 • Rzut ringo do celu ( pięć rzutów z odległości 2 m).

W każdej konkurencji wraz ze swoimi dziećmi startuje opiekun.

 1. 7.      Punktacja i nagrody:
 • Nagradzane są dzieci zajmujące trzy pierwsze miejsca ( I-III ) w danym przedszkolu w całym ośmioboju ( wszystkie konkurencje ) według punktacji:

1 pkt. – za udział w konkurencji,

2 pkt. – za III miejsce w danej konkurencji,

4 pkt. – za II miejsce w danej konkurencji

6 pkt. – za I miejsce w danej konkurencji.

Nagradzane będą także:

 • najbardziej sprawni w ośmioboju opiekunowie przedszkoli.
 • najbardziej aktywni kibice – przedszkolacy i uczniowie ( okrzyki, oklaski, przebrania).
 1. 8.      Postanowienia końcowe:
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 • Organizator zapewnia szatnię – każdy opiekun przedszkola otrzyma klucz do wyznaczonej szatni ( na drzwiach szatni nazwa przedszkola ) i odpowiada za ten klucz aż do zakończenia imprezy.
 • Prosimy o stawienie się dzieci wraz z opiekunami z 20 minutowym wyprzedzeniem w celu zajęcia szatni i przygotowania dzieci do zawodów ( godz. 9.40 ).
 • Prosimy o dostarczenie do dnia 08.12.2014 listy wychowanków biorących udział w zawodach.

Zaproszenie na XIII edycję imprezy „Gimnazjaliści – Sześciolatkom” przyjął Burmistrz Miasta Rumi p. Michał Pasieczny i przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Rumi p. Magdalena Sagan.
„Olimpiada u Mikołaja” jest kontynuacją cyklu „ Gimnazjalista – Przedszkolakowi” organizowanego przez młodzież i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi. W imprezie udział wzięli: nauczyciele i dzieci ze „Słonecznej Jedynki” „Przedszkola pod Topolą, ”Przedszkola „Przy Parku Reda”, Przedszkola „Bajka”, SP nr 1, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 10. Przedszkolaki zmagały się w konkurencjach sportowych. Na zakończenie imprezy uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali przedstawienie teatralne „Smok – skok”. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego: Jakub Bernaciak, Maciej Jaworski, Anna Soczyńska, Magdalena Osipowicz oraz Elżbieta Pijor, Lucyna Łatanik – Górska i Izabela Miotke, które przygotowały część artystyczną.
Sponsorami imprezy byli: Toyota Rumia, Noveco Rumia, OPEC Gdynia, Terwit sklep spożywczy, WBK oddział Rumia, Bank Millennium oddział Rumia, Stena Line, Smyk, Empik Rumia, Studio urody Marta Konkol, MajkBud Rumia, Citi Sport Rumia, Jaśmin Salon Wykładzin, Salon Plus GSM Rumia, Kiosk Ruchu ul. Dębogórska, Fundacja Wspólnota Gdańska, HPE 8, Auchan Rumia.

P1120751P1120755P1120787P1120776 P1120739 P1120714 P1120696 DSCN1137 DSCN1136

Zajęcia dla dziewcząt

Wraz z dziewczętami z Gimnazjum nr 1 w Rumi szukaliśmy sposobów, aby zwiększyć efektywność zajęć i zmobilizować się do udziału w lekcjach w-f. Jedną z propozycji dziewcząt na panelu dyskusyjnym były zajęcia fitness i zajęcia przy muzyce. Wpływ muzyki może być różny, oczywiście w zależności od gatunku. Dobierając muzykę do zajęć  możemy uzyskać następujące korzyści: zmniejszenie uczucia zmęczenia, normowanie oddychania, polepszenie koordynacji ruchowej oraz zwiększenie pewności siebie. Możemy jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie muzyka potrafi oddziaływać pozytywnie na naszą psychikę. Wiele osób motywuje się swoim ulubionym utworem do ciężkiej pracy, treningu czy codziennych obowiązków.

Podczas zajęć z dziewczętami odbyły się zajęcia na sali fitness i zostały wykorzystane wszelkie formy aktywności ruchowej takie jak: stretchingu, pilates, elementy tańca, ćwiczenia z przyrządami i bez. Odbyły się też lekcje tańca. Muzyka towarzyszyła uczniom w różnych częściach lekcji.

Lekcja tańca

Jak się okazuje, świetną alternatywą dla sportu może być taniec, który umożliwia nam nie tylko zachowanie zdrowia i dobrej kondycji, ale również poprawienie samopoczucia. Uczennice dowiedziały się, że taniec pozwala na wzmocnienie i uelastycznienie wszystkich mięśni naszego ciała. Jest to świetny sposób na rozluźnienie naszego kręgosłupa i stawów po wielogodzinnym siedzeniu. Przewagą tańca nad ćwiczeniami siłowymi jest również zaangażowanie emocjonalne, jakie nam w związku z tą czynnością towarzyszy. Tańcząc nie ruszamy się dla samego ruchu, ale wczuwamy się w muzykę, poznajemy swoje ciało oraz wyrażamy własną osobowość.

Scenariusz lekcji

MIEJSCE – sala gimnastyczna
CZAS: 45 minut
PRZYBORY – radiomagnetofon.

Cele lekcji:

 • Doskonalenie tańca: makarena, zorba, taniec belgijski.
 • Kształtowanie odpowiedzialności, współpracy w parze i w zespole.
 • Kształtowanie umiejętności szybkiej oceny sytuacji i przewidywania ruchu partnera.

Zadania szczegółowe w zakresie:
Sprawności motorycznej (uczeń)

 • rozwija koordynację ruchową
 • rozwija siłę mięśni nóg i rąk
 • zwiększa szybkość reakcji

Umiejętności (uczeń uczy się)

 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyczuwania odległość i przestrzeń
 • kopiowania ćwiczenia muzyczno-ruchowego (aerobic)

Wiadomości (uczeń)

 • zna kroki taneczne
 • pozna, jak zachować się w zmieniających się sytuacjach

Usamodzielnienia ucznia

 • przeżywa radość i satysfakcję z uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach

Przebieg zajęć

 1. Zbiórka, powitanie klasy, sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć, omówienie przebiegu lekcji.
 2. Poprowadzenie i wykonanie rozgrzewki przy muzyce – aerobik (wykonanie ćwiczeń kształtujących siłę ramion i nóg do określonej muzyki) -prowadzony przez nauczyciela.
 3. Przypomnienie i pokaz przez nauczyciela kroków i układu tanecznego do makareny. Uczennice ustawione w rozsypce przodem do prowadzącej powtarzają przy muzyce układ taneczny.
 4. Przypomnienie i pokaz przez nauczyciela kroków i układu tanecznego do tańca zorby. Uczennice tańczą układ w kole, a następnie w dwóch szeregach naprzeciwko siebie.
 5. Nauka kroków do tańca belgijskiego w parach. Uczennice tańczą pierwszy układ po okręgu w parach, a następnie w rzędzie para za parą.
 6. Część końcowa- uspokojenie organizmu. Uczennice kładą się na podłodze, zamykają oczy, oddychają w rytm spokojnej muzyki, wyciszają organizm.
 7.  Siad skrzyżny w półkolu. Omówienie lekcji- wpływ tańca na nasz organizm. Ocena zaangażowania uczniów.

DSC_0218 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224

Sportowy Okrągły Stół (SOS)

Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach programu W-F z klasą zorganizowali debatę ,,okrągły stół”, która odbyła się w wtorek 07.10.2014 r. na sali gimnastycznej. Przybyli przedstawiciele klas, klasy sportowe, samorząd szkolny oraz nauczyciele. Debatę „ Sportowy Okrągły Stół” otworzyła dyrektor szkoły p. Jolanta Braun, która  poprosiła uczniów o szczere wypowiedzi na temat aktualnej sytuacji wf-u w naszej szkole. Następnie koordynator programu K. Bernaciak i nauczyciel wspierający p. I. Burczyk przedstawili  główne założenia i cele programu oraz porządek debaty. Nauczyciele wf p. M. Jaworski, p. J. Lewandowska, p. A. Stankiewicz rozdali uczniom potrzebne narzędzia do aktywnego udziału w debacie. Uczniowie pracowali w grupach i odpowiadali na pytania a następnie odbyła się dyskusja, w której dyrektor p. Jolanta Braun i pozostali nauczyciele ustosunkowywali  się do przedstawionych przez uczniów odpowiedzi.                                  Celem dyskusji było udoskonalenie zajęć wychowania fizycznego. Prezentacja dotyczyła oczekiwań uczniów, nauczycieli oraz możliwości szkoły. Uczniowie w zespołach odpowiadali na pytania:

 1. Co się Wam podoba na zajęciach w-f?
 2. Co możemy poprawić? Co możemy zrobić, aby było lepiej?
 3. Co można zrobić własnymi siłami?
 4. Co potrzebne jest z zewnątrz?

Na pierwsze pytanie młodzież odpowiadała:

 • możliwość wyboru zajęć, zabaw i gier na lekcji wychowania fizycznego
 • gry zespołowe: p. siatkowa, piłka nożna
 • zajęcia na stadionie, zajęcia na hali MOSiR
 • fitness- spalanie kalorii, muzyka na w-f
 • ,,dwa ognie”, „palant”
 • możliwość ,,wyżycia się”
 • duży wybór sprzętu
 • współpraca między uczniami
 • urozmaicone zajęcia
 • atmosfera
 • nauczyciele w-f

Młodzież bardzo polubiła urozmaicone gry zespołowe i podwórkowe. Ważna jest dla nich atmosfera na lekcjach, która potrafi zachęcić do ćwiczeń. Możliwość zajęć w terenie, na hali, stadionie, Orliku, cały ten wachlarz możliwości jest duży. Również systematycznie wymieniany, kupowany lub ,,zdobywany” sprzęt poprzez zawody sportowe.

2. Co możemy poprawić? Co możemy zrobić, aby było lepiej?

 • więcej godzin w-f
 • więcej szans na nieprzygotowanie się do zajęć
 • więcej gier zespołowych
 • nowe dyscypliny, gry (np. krykiet, szachy, rugby)
 • siłownia
 • zajęcia fitness, zajęcia z muzyką
 • nowe boisko szkolne
 • basen w pierwszej klasie
 • zajęcia na Orliku
 • nowe szatnie, lustra w szatni
 • zajęcia z muzyką
 • poprawa warunków na sali gimnastycznej -remont sali gimnastycznej
 • zajęcia w terenie
 • nowy sprzęt
 • milsi nauczyciele.

Kilkakrotnie powtarzały się zajęcia fitness, z muzyką oraz siłownia. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się tak, aby wysłuchali jej oczekiwań nauczyciele. Mając to na uwadze odpowiadali. Większość z tych rzeczy jest już realizowanych, jak zajęcia przy muzyce, w terenie, na Orliku, zajęcia fitness, nowy sprzęt. Więcej godzin w-f uczniowie mogą realizować w klasach sportowych jak i na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mamy bogatą ofertę. Na niektóre oczekiwania będzie trzeba jeszcze poczekać. Remont sali gimnastycznej, boisko szkolne, nowe szatnie to plany do dalszej pracy.

Na trzecie pytanie, co można zrobić własnymi siłami? uczniowie odpowiadali:

 • szacunek do nauczycieli i siebie nawzajem
 • systematycznie ćwiczyć na w-f,
 • szczery uśmiech do nauczycieli i siebie nawzajem
 • ułatwianie (nie przeszkadzanie na lekcjach)
 • zbiórka pieniężna na sprzęt, poszukiwanie ,,sponsorów”
 • czynny udział w zawodach, reprezentowanie szkoły
 • wspieranie
 • ,,nie wykorzystywanie” niedyspozycji
 • pomoc w układaniu, sprzątaniu sprzętu

Pomoc nie zawsze oznacza pomoc materialną. Młodzież dostrzegła umiejętność wspierania, szacunku do siebie i innych, coś co może dać każdy. Uświadomiło to nam wszystkim, że za mało uśmiechamy się, wspieramy i że to nic nie kosztuje. Jeśli chcemy tego od innych, również starajmy się to dawać.

Co potrzebne jest z zewnątrz?

 • wsparcie finansowe na odnowę sali gimnastycznej i boiska szkolnego

Dyrektor szkoły p. Jolanta Braun przedstawiła plan remontu sali gimnastycznej który jest planowany w grudniu tego roku.

Nasz szkoła złożyła wniosek w ramach budżetu obywatelskiego – budowa boiska szkolnego.Do 30 września 2014 r. dyrektor szkoły po zebraniu podpisów przekazał do Urzędu Miasta zgłoszenie na projekt zagospodarowania przestrzeni boiska szkolnego. Projekt zawiera budowę boiska tartanowego do piłki nożnej i bieżnie.Grupa odbiorców złożonego wniosku to 561 uczniów gimnazjum oraz mieszkańcy dzielnicy.Wartość projektu inwestycyjnego  nie może przekroczyć 0,5 mln zł. Zgłoszone projekty inwestycyjne zostaną sprawdzone przez Komisję Weryfikacyjną i te z projektów, które mogą zostać wykonane w 2015 r., zostaną poddane pod głosowanie mieszkańcom. Lista projektów zostanie opublikowana 21 listopada 2014 Głosowanie nad wyborem najlepszych projektów inwestycyjnych odbędzie się w terminie od 24 listopada br. do 5 grudnia 2014. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, zameldowani na stałe w Rumi, którzy najpóźniej w  ostatnim dniu głosowania   mają ukończone 16 lat. Liczymy na to, że nasz projekt uzyska akceptację Komisji weryfikacyjnej i można będzie na niego głosować.

Wymiana poglądów między uczniami i nauczycielami pozwoliła uświadomić wszystkim skale oczekiwań i możliwości, aby lepiej się ćwiczyło, radośniej, systematyczniej.,,Nikt się jeszcze nie narodził, co by wszystkim dogodził”- każdy jest innym człowiekiem i nie każdy będzie zadowolony. Najważniejszy pomysł to: komunikacja, rozmowa, cierpliwość i pokora. Młodzież chce więcej wspierać i pomagać nauczycieli i siebie nawzajem, lecz niełatwa to droga. Udoskonalenie zajęć sportowych już się odbywa.Program ,,W-F z klasą” ma pokazać, że każdy może cieszyć się aktywnością w życiu codziennym bez rywalizacji, selekcji na zdrowych czy niepełnosprawnych.

A.Stankiewicz, J.Lewandowska

DSCN9692 DSCN9700 DSCN9694 DSCN9690 DSCN9689 DSCN9688 DSCN9682 DSCN9680

GDAŃSKIE MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA

Od 1 do 7 września 2014 roku pod halą ERGO ARENA w Gdańsku został rozegrany wyjątkowy turniej piłki siatkowej, w którym zagrały 24 najlepsze siatkarskie drużyny z pomorskich gimnazjów. Każda z nich wcieliła się w rolę jednej z reprezentacji uczestniczących w FIVB Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Polska 2014. Podczas turnieju uczestniczyliśmy jako kibice w meczach Mistrzostw Świata. Uczniowie otrzymali darmowe bilety na mecze grupy C ( Bułgaria, Rosja, Kanada, Egipt, Meksyk, Chiny). Projekt „Gdańskie Mini Mistrzostwa Świata” to wspólna akcja Polskiego Związku Piłki Siatkowej, miasta Gdańsk i klubu Trefl Gdańsk.                                                        Reprezentacja chłopców naszego gimnazjum wylosowała państwo Belgia i uczestniczyła w rozgrywkach grupy D. „Belgia” w pierwszej fazie grupowej ograła reprezentacje Portoryko i Iranu a przegrała z Włochami, USA i Francją. W kolejnej rundzie wygraliśmy z Wenezuelą i Argentyną natomiast po zaciętej walce ulegliśmy reprezentacji Polski i Serbii.

Nasza drużyna zajęła 7 miejsce w turnieju, który rozegrała w składzie: Dominik Cegielski IIb- kapitan, Piotr Hennig IIb, Bruno Panek IIb, Robert Miotk IIId, Dominik Soczyński IIId, Michał Krupecki IIId, Paweł Flatau IIId, Mariusz Lewandowski IIIb, Oskar Szweda IIIb, Nikodem Chwalisz IIIb.                                                                                          opiekunowie : A. Stankiewicz, A. Soczyńska

DSCN2187 DSCN2137 DSCN2123 DSCN2113 DSCN2099 DSCN2097

 

W-F z klasa w Gimnazjum nr 1 w Rumi

WF z klasą!

Pod koniec września 2014 roku nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum nr1 w Rumi przystąpili do programu WF z klasą. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl . Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

„Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani,                 że lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Dlatego szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF-u są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Program WF z Klasą wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.”

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/wf

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Rozmowa na temat, jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Wspólnie wybranie zadania do realizacji w programie.

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły.

3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

 • poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
 • zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
 • zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
 • zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
 • zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
 • ożywienie sportowe całej gminy;
 • systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
 • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
 • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
 • sportowe zaktywizowanie rodziców;
 • wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
 • atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
 • ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Koordynator: A. Stankiewicz, K. Bernaciak