Moi drodzy aby dojechać do naszej szkoły czyli Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Staszica 17 trzeba przepłynąć darmowym promem. Jeżeli przyjedziecie pociągiem to wysiadacie na stacji Świnoujście wychodząc z dworca widzicie przeprawę promową „Bielik” i tam się kierujecie aby przepłynąć promem, który pływa co 20 minut. Po przepłynięciu wysiadacie z promu i idziecie prosto wzdłuż wybrzeża. Dochodzicie...