Drodzy Koordynatorzy kilka istotnych informacji przed

spotkaniem :)

 

W spotkaniu sieci uczestniczą:

  • osoba prowadząca (Moderator)
  • Koordynatorzy/ki
  • Nauczyciele/ki z Waszych szkół

Max ilość uczestników: 20 osób

Czas trwania warsztatów: 5h

Cele warsztatu:

  • wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem otrzymanego sprzętu w nauczaniu przedmiotowym. Zaprezentowanie dobrych praktyk wykorzystania TIK
  • poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów

 

1. Przed spotkaniem proszę się zastanowić nad:

jedną rzeczą, którą potraficie (w kontekście nauczania z TIK – narzędzie, aplikacja TIK)
– jedną rzeczą, której chcielibyście się nauczyć

Prośba, aby na blogu, bądź za pomocą innego narzędzia komunikacyjnego, stworzyć listę narzędzi/aplikacji, które znacie i których nie znacie, a chcielibyście poznać. Dobierzcie się w pary pod względem potrzeb, przykładowo: Pani Ania zna Prezi, ale nie zna narzędzi do tworzenia filmów (np. Windows Movie Maker), zna go pani Ala. Dobieracie się tak, aby w parze była osoba znająca narzędzie, i nie znająca, a chcąca poznać i vice versa.

Na warsztatach Waszym zadaniem w parze będzie „nauczenie” kolegi/koleżanki konkretnego narzędzia, aplikacji TIK, będziecie mieli na to 35 min i możliwość skorzystania ze sprzętu, aby w praktyce pokazać narzędzie/aplikację.

2. Spotkanie ma również na celu prezentację i wymianę dobrych praktyk

W Module III i IV załączyliście DP swoich kolegów lub własne. Na spotkaniu sieci będziecie mieli możliwość prezentacji tych DP. Czas 10 min/osobę. Prezentacje powinny dotyczyć różnych przedmiotów/aplikacji/problemów. Tutaj zaczyna się rola Nauczycieli z Waszych szkół. Nie wszystkie DP są Waszego autorstwa, w związku z czym zapraszacie kolegów na prezentację. Można zaplanować 7 :)

Jeśli coś w tej Instrukcji jest niejasne, piszcie!

Kasia

PS. Napisałam już do CEO, opisałam sytuację i czekamy na odpowiedź :)