Drodzy Koordynatorzy kilka istotnych informacji przed
spotkaniem

W spotkaniu sieci uczestniczą:
• osoba prowadząca (Moderator)
• Koordynatorzy/ki
• Nauczyciele/ki z Waszych szkół
Max ilość uczestników: 20 osób
Czas trwania warsztatów: 5h
Cele warsztatu:
• wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem otrzymanego sprzętu w nauczaniu przedmiotowym. Zaprezentowanie dobrych praktyk wykorzystania TIK
• poznanie nowych narzędzi, aplikacji i programów

1. Przed spotkaniem proszę się zastanowić nad:
Prośba, aby na blogu, bądź za pomocą innego narzędzia komunikacyjnego, stworzyć listę narzędzi/aplikacji, które znacie i których nie znacie, a chcielibyście poznać. Dobieracie się tak, aby w parze była osoba znająca narzędzie, i nie znająca, a chcąca poznać i odwrotnie.
W trakcie warsztatu będziecie pracować w parach zgodnie ze swoimi potrzebami i umiejętnościami, czyli raz będziecie się uczyć, a raz nauczać (zasada taka sama jak na pierwszym spotkaniu).
2. Spotkanie ma również na celu prezentację i wymianę dobrych praktyk
Na spotkaniu sieci będziecie mieli możliwość prezentacji tych DP. Czas 10 min/osobę. Prezentacje powinny dotyczyć różnych przedmiotów/aplikacji/problemów. Można zaplanować 4 prezentacje.
Jeśli coś w tej Instrukcji jest niejasne, piszcie!
Pozdrawiam Jola