dnia 22 maja 2013r. na drugiej godzinie lekcyjnej o godz. 8,40. Jest to lekcja z języka polskiego w klasie IV. Temat: Co nam daje książka? – na podstawie utworu „Książka” Edwarda Szymańskiego. Lekcję poprowadzi Bożena Gutowska.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli z naszej sieci nr 11.