Dnia 22 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej im.  Jana Pawła II w Huszlewie odbyły się cztery lekcje otwarte zorganizowane w ramach międzyszkolnych sieci współpracy w ramach programu rządowego „Cyfrowa Szkoła”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, §7.1 (…) zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy  lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów.

Na zajęcia zaprosiliśmy przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Mordach, Szkoły Podstawowej w Wyrozębach Podawce oraz Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim. Przybyli do nas goście, obejrzeli lekcje z:

- języka polskiego – Magia teatru. Co trzeba wiedzieć o teatrze?,

- języka angielskiego – Jak ubierają się fani różnych gatunków muzycznych?,

- matematyki – Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych,

- historii – Bolesław Krzywousty i jego testament.

Spotkanie w ramach sieci współpracy było dobrą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania w naszych szkołach. Ponadto lekcje te były doskonałą okazją do samorefleksji i samoceny, sposobem doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz podniesienia jakości swojej pracy.

Niecierpliwie czekamy na kolejne zaproszenia i spotkania w ramach sieci współpracy w innych szkołach.