Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”  VI.3 udostępniamy nasze przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK.