Po konsultacjach z naszą opiekunką zapraszamy ponownie do Mordów w piątek tj. 7 czerwca 2013 r. Przewidywany czas spotkania od 13.00 do 18.00.
Tematem głównym będzie wymiana dobrych praktyk. Proszę o ewentualne potwierdzenie przyjazdu.