Co zadziało się na spotkaniu sieci? Czego się uczyliśmy? Jakie strony,programy poznaliśmy?

 Zdjęcia z lekcji otwartej(Matematyka) z zastosowaniem narzędzi TIK:

Spotkanie Sieci Współpracy nr 18:

Co robiliśmy?

np.:

- Mapy myśli (przykłady programów, tworzenie map, przykłady zastosowań)

- Avatary ( na Voki)

Narzędzie TIK do Zajęć Technicznych z ruchu drogowego:

Program Znaki, sygnały i sytuacje drogowe” wersja 2

można  pobrać nieodpłatnie ze strony:

http://wychowaniekomunikacyjne.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=53&cntnt01returnid=58