Zapraszam na lekcję otwartą, która odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 11.15 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Lekcję przeprowadzi Pani Anna Bąbolewska.

Beata Barcikowska