Witam, Agnieszka Paradzińska koordynator z SP Makowiska. Czy są już jakieś ustalenia w sprawie II spotkania szkół w ramach sieci współpracy.