W środę 27 marca o godz. 10:45 odbyły się modelowe zajęci edukacyjne przygotowana przez nauczyciela przyrody Basię Dudę ( SP 137) nt: „Poznajemy choroby zakaźne”.

Temat związany był z zagrożeniami dla organizmu człowieka, jakie mogą powodować drobnoustroje wnikające do naszego ciała. Uczniowie uczyli się rozpoznawać objawy chorób oraz poznali metody zapobiegania wybranym chorobom. Lekcja przeprowadzona została w klasie IV objętej programem „Cyfrowa Szkoła”.

Pomoce i narzędzia (w tym TIK) wykorzystane podczas zajęć: Notebooki (1 na parę) z dostępem do Internetu, tablica interaktywna (zadania podsumowuące opracowane w programie Smart), karta pracy z zadaniem, karta pracy na dużym arkuszu papieru (umieszczona w widocznym miejscu w klasie), paski papieru 7/18 cm (60 szt.), magnesy

Zajęcia obserwowali nauczyciele łódzkich szkół,  nie tylko tych biorących udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła”, ale również innych, zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem TIK na lekcjach przyrody (SP 137, SP 110, SP 37, SP 130).

więcej zdjęć w galerii = >>