Witam. Z naszych ustaleń wynika, że spotykamy się w najbliższy czwartek 26.09.13 w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi ul. Przybyszewskiego 15/21

Rozpoczynamy o godz. 14:00. Koordynatorów i nauczycieli proszę o przedstawienie dobrych praktyk z Waszych szkół dotyczących wykorzystania TIK.

Do zobaczenia

Ania Romańska – opiekun sieci.