15 maja spotkaliśmy się w SP w Nowej Wsi Wielkiej.

Dzięki gościnności gospodarzy (szczególne podziękowania dla p. Hanny Paetzke – koordynatora i wicedyrektora szkoły)  i  niesamowitemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli sieci czas minął nam bardzo szybko.

Jeszcze przed spotkaniem, nasi gospodarze zaprezentowali dwie lekcje otwarte (matematyka, j. niemiecki), w których oprócz nauczycieli uczestniczyli przedstawiciele władz: p. Wojciech Oskwarek (Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka) oraz  p. Leszek Latosiński (Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka).

Spotkanie sieci rozpoczęło się o godzinie 10-tej oficjalnym powitaniem uczestników przez dyrektora szkoły p. Justynę Łukaszewicz oraz przedstawicieli władz gminy.

Wystartowaliśmy.

Po krótkiej rundce powitalnej, przedstawione zostały cele warsztatu i program szkolenia.

Nauczyciele określili swoje obawy i oczekiwania.

Główne obawy to: problemy techniczne związane z wykorzystaniem sprzętu, brak czasu, brak funduszy,  trudności wynikające z pracy z nowymi programami, bariera językowa (dużo programów dostępnych jest w j. angielskim)

A nadzieje?

Większe zaangażowanie uczniów, wzrost efektywności pracy uczniów,  wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, współpraca pomysłodawców projektu z wydawnictwami  i autorami podręczników, nawiązanie nowych kontaktów, poznanie aplikacji  i narzędzi TIK, lepsze przygotowanie uczniów do życia.

Po wypracowaniu zasad obowiązujących podczas spotkania, zaprosiliśmy do naszego grona uczniów kl. V: Marcina Sucharskiego i Tadeusza Malickiego, którzy przedstawili prezentację „Maria Konopnicka – życie – twórczość – inspiracja”. Praca ta została wykonana pod opieką p. Anny Kwiatkowskiej.

Prezentacja uczniów za SP w Nowej Wsi Wielkiej

Naszym głównym celem była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk.

Oj działo się …  i trochę zmieniliśmy scenariusz spotkania.

Pani Katarzyna Giżycka (SP Nowa Wieś Wielka) opowiedziała o wykorzystaniu na lekcjach j. polskiego programu CyTat 5.2, pani Katarzyna Galant (SP nr 55 w Bydgoszczy) opowiedziała o lekcji powtórkowej z użyciem gier na stronie zondle.com oraz zaprezentowała witrynę edcanvas.com, która pozwala na gromadzenie i atrakcyjne prezentowanie wszelkiego rodzaju treści (multimedialnych, graficznych, tekstowych, łączy internetowych, itp.).  Osoby zainteresowane odsyłamy do samouczka edcanwas wyszukanego przez koleżankę.

Pani Paulina Kamińska (SP nr 46 w Bydgoszczy) przedstawiła pomysł lekcji j. angielskiego Virtual London Trip z użyciem Google Maps 3D.

Pani Aleksandra Bonk (ZSP w Kamieniu Krajeńskim) przedstawiła witrynę umożliwiającą tworzenie komiksów i książeczek toondoo.com, nauczycielki SP w Zespole Szkół w Ostromecku p. Magdalena Olszówka i p. Hanna German przedstawiły platformę e-learningową Librus, pokazując nam jak tworzyć testy oraz lekcje.

Nasze gospodynie (SP Nowa Wieś Wielka) p. Anna Kwiatkowska, p. Barbara Kaniewska i p. Agata Trochowska zademonstrowały możliwości programu HotPotatoes. Koleżanki dokładnie poinstruowały nas w jaki sposób tworzyć interaktywne ćwiczenia, opowiedziały o dostępnych narzędziach pakietu.

Nauczyciele ze SP nr 46 z Bydgoszczy równie entuzjastycznie opowiedzieli o stosownych narzędziach TIK:  p. Anna Cukaras przedstawiła aplikację PhotoBeamer umożliwiającą wykorzystanie smartfona do wyświetlania zdjęć na dowolnym ekranie (komputera, tablicy interaktywnej) – „To przenośny projektor dostępny zawsze i wszędzie”, zaprezentowała też stronę Polskiej Biblioteki Internetowej  oraz stronę z informacjami o Unii Europejskiej z ciekawymi materiałami dla dzieci i nauczycieli – europa.eu. Pan Piotr Cukras opowiedział o swoim pomyśle na wykorzystanie informacji zawartych na stronie dotyczącej ruchu drogowego i karty rowerowej http://www.eti.agh.edu.pl/brd/

Prezentacje dobrych praktyk połączone były z prezentacjami narzędzi TIK i wymianą pomysłów związanych z ich zastosowaniem.

Uczyliśmy się od siebie nawzajem. To był bardzo owocny czas, a wszyscy uczestnicy spotkania z dużym zaangażowaniem opowiadali o swoich doświadczeniach.

Następnie omówione zostały zasady uczenia się dorosłych i przedstawiona została prezentacja narzędzi zaproponowanych przez osobę prowadzącą spotkanie: tablice elektroniczne LinoMiddlespot oraz darmowa platforma internetowa wspomagająca prowadzenie zajęć dydaktycznych – Moodle. Dzięki uprzejmości Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej WMiI UMK skorzystaliśmy z dedykowanego kursu założonego przez p. Annę Kwiatkowską.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z możliwościami kursu Moodle, rozwiązali przykładowy quiz i obejrzeli wyniki, jakie może uzyskać nauczyciel. Dostęp do kursu po zarejestrowaniu w serwisie http://edu.rsei.umk.pl/edu_info/login/index.php

Przypomniane zostały też informacje dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu EPP e-nauczyciel.

Cóż jeszcze można powiedzieć?

Jestem pod wrażeniem pasji i ogromnego zaangażowania wszystkich nauczycieli sieci nr 28. Tak trzymajcie!!!

Bardzo dziękuję za współpracę,

Marzena Czechumska – moderator spotkania