ODN w Poznaniu zaprasza na konferencję „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” , adresowaną do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczycieli różnych przedmiotów ( w tym informatyków), dyrektorów szkół i bibliotek oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących placówki oświatowe. Konferencja, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się 11 marca 2013 r.  o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1.