Program naszego spotkania wygląda następująco:

10/00 -Powitanie gości
Dobrzyca w pigułce – prezentacja multimedialna wykonana i przedstawiona przez uczniów naszej szkoły.
Jak nasza szkoła pracuje w ramach projektu Cyfrowa Szkoła? – (organizacja, komunikacja, wymiana doświadczeń, problemy – przedstawiają koordynatorzy Iwona Cierniak i N. Szymański )
10/30
Część szkoleniowa (prowadzi Pani E. Szpot)
• Dokumentacja szkoły cyfrowej,
• E-nauczyciel
11/15 – 1130 – Przerwa
11/30
 Wymiana dobrych praktyk
 Prezentacja wybranych narzędzi
13/00
Zwiedzanie Muzeum Ziemiaństwa i omówienie planowanego projektu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła pt. „Oświecenie w Polsce”.
14/15 Obiad
14/45
• Dokończenie prezentacji wybranych narzędzi.
• Omówienie bieżących spraw i problemów związanych z realizacją projektu Cyfrowa Szkoła.
16/00 . Zakończenie

Pozdrawiam Nikodem.