Drugie spotkanie w realu sieci nr 32 odbyło się w ZS1 w Kole, 27 maja br. Spotkanie to umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, którzy wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną w nauczaniu różnych przedmiotów.Wiadomym jest, że dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w szkoleniu. Dzielenie się wiedzą, nabywanie doświadczenia od siebie poprzez prezentację dobrych praktyk i narzędzi TIK z pewnością pozwoli nam na jeszcze efektywniejszą i ciekawszą pracę z uczniami.

Przeczytaj więcej na:http://zs1kolo.szkolnastrona.pl