Program naszego spotkania wygląda następująco:
• 10/00 – Powitanie gości.
• 10/30-11/00 – Narzędzia TIK w realizacji projektu edukacyjnego – „Przewodnik po Przykonie” – prezentacja multimedialna wykonana i przedstawiona przez uczniów naszej szkoły jako jedno z zadań w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”.
• 11/00 – 11/20 – Część szkoleniowa (prowadzi Pani E. Szpot).
• 11/20 – 11/50 – Dyskusja, wymiana doświadczeń i podsumowanie zmian w pracy nauczycieli i efektów dydaktycznych wynikających z zastosowania TIK w pracy z uczniami.
• 11/50 – 12/40 – Wymiana dobrych praktyk – lekcja otwarta z wykorzystaniem narzędzi TIK na lekcji matematyki oraz zajęciach logopedycznych.
• 12/40 – 13/20 – Przedstawienie pt. „O Janku Wędrowniczku” w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej.
• 13/20 – 14/00 – Przerwa obiadowa.
• 14/00 – 15/00 – Prezentacja wybranych narzędzi przez chętnych nauczycieli z sieci współpracy.
• 15/00 – Zakończenie.