24.10.2013 r. odbyła się pierwsza wspólna video lekcja uczniów Szkoły Podstawowej z Dobrzycy, z uczniami Szkoły Podstawowej z Koła. Jesteśmy bardzo zadowoleni z lekcji, na której uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy. Taką formę współpracy będziemy kontynuować – najbliższa taka lekcja odbędzie się w grudniu – temat lekcji – ” Tradycje Bożonarodzeniowe „.