Podsumowując korespondencję mejlową – spotykamy się 29 maja w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie o godzinie 10.00.