Zadaniem projektu było ukazanie naszej szkoły w liczbach w tych dziedzinach, które najlepiej „ją” charakteryzują. Cel, który nam przyświecał nie był tylko jeden. Najważniejszy był trening  w obliczeniach procentowych oraz umiejętność pracy w zespole. Wymierne korzyści chcieliśmy osiągnąć także w dziedzinie stosowania TIK.

Na lekcji wychowawczej podzieliliśmy klasę na cztery grupy, które miały się zajmować zagadnieniami takimi jak: biblioteka, SKO, frekwencja i średnia ocen. Zastanawialiśmy się jak ma wyglądać i przebiegać nasza praca. Poszukując potrzebnych informacji, a przede wszystkim liczb, zwróciliśmy się do naszej niezawodnej pani sekretarki. Mając konkretne dane przystąpiliśmy do pracy. Na lekcjach matematyki  wykonywaliśmy obliczenia procentowe i przedstawialiśmy dane w postaci diagramów procentowych: słupkowych, kołowych i  na prostokącie. Do każdego diagramu dopisywaliśmy wnioski. Nasze prace przedstawiliśmy w formie plakatów.

Pragnąc rozwinąć projekt skonstruowaliśmy na lekcjach muzyki ankiety interaktywne w obrębie interesujących nas tematów. Ważne było, aby kapitanowie grup bezbłędnie założyli nowe konta e – mail i zapamiętali loginy i hasła. Z pomocą nauczyciela matematyki przeprowadziliśmy ankiety interaktywne w klasach IV – V. Otrzymane wyniki opracowaliśmy tym razem w programie Excel. Poznaliśmy nowe rodzaje diagramów procentowych i wyciągnęliśmy nowe wnioski.

Finałem naszej pracy była prezentacja w programie Power Point wykonana przez dwie koleżanki, które mając zdjęcia i diagramy podsumowały nasze prace.

Projekt „Nasza szkoła w liczbach” był doskonałą okazją do poćwiczenia obliczeń procentowych i pracy w grupie. Wiemy, że pozyskanie informacji na temat różnych zagadnień nie stanowi dla nas problemu. To nad czym warto jeszcze popracować, to motywowanie do pracy w taki sposób, aby wszystkie osoby z grupy pracowały z jednakowym zaangażowaniem. Podczas zakładania kont e-mail należy uważnie zapisywać login i hasło, aby bez zakłóceń i w podobnym tempie przebiegała praca.

 

uczniowie klasy VI – tej

pani sekretarka

nauczycielka muzyki

nauczycielka matematyki