Zamieszczam poniżej stanowisko CEO:

Szanowni Państwo,

niestety, ale zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (punkt 7, strona 5 -http://www.efs.men.gov.pl/attachments/article/1311/Instrukcja__PEFS2007_lipiec2012.pdf), na projektodawcę, czyli CEO, został nałożony obowiązek aktualizacji danych osób objętych wsparciem w ramach projektu w zakresie danych teleadresowych (przed zakończeniem udziału danej osoby w projekcie). Dane, które podlegają aktualizacji obejmują następujące dane kontaktowe: nazwisko (np. zmiana stanu cywilnego) ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej. Z uwagi na to, iż obecność na każdym spotkaniu sieci nie jest obowiązkowa, nie mamy wiedzy, kiedy pojawią się Państwo na szkoleniu w ramach projektu po raz ostatni. Nie jesteśmy także w stanie przewidzieć jakie osoby towarzyszące Państwu pojawią się na spotkaniu, stąd każdorazowe wypełnianie dokumentacji. Dodatkowo, zdarzały się przypadki, w których uczestnicy informowali prowadzącego szkolenia o tym, iż wcześniej wypełnili dokumentację unijną, co nie było prawdą. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wypełnianie dokumentacji przez wszystkich uczestników, którzy pojawiają się na lokalnych spotkaniach sieci współpracy.